‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith

"Các con của chúng tôi là 20 phần trăm dân số chúng tôi, nhưng là 100 phần trăm của tương lai chúng tôi."
—Cựu Bộ Trưởng Giáo Dục Richard Riley

Khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên là giám đốc của các Trường Công Lập Quận Montgomery bốn năm về trước, tôi biết rằng tôi có một trách nhiệm rất lớn trước mặt tôi. Nhiệm vụ rất rõ ràng. Hội đồng Giáo dục và tôi đồng ý là việc duy trì lịch sử xuất sắc lâu dài của MCPS là nhất thiết cho MCPS, đồng thời tăng mức độ tiếp cận, cơ hội và học tập cho tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh da màu, học sinh sống trong sự nghèo khó, và học sinh đang nhận chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ ESOL. Chúng tôi làm việc để thực hiện điều này trong khi duy trì sự xuất sắc về điều hành và giáo dục mà là phẩm chất của hệ thống trường học trong nhiều năm.

Kể từ năm học 2016-2017, chúng tôi đã mở hai trường trung học cấp II và hai trường tiểu học. Ngoài ra, chúng tôi đã đổi mới và phục hồi/mở rộng một trường trung học cấp II, ba trường tiểu học và Trường Trung Học Kỹ Thuật Thomas Edison. Trong năm học 2020-2021, việc phục hồi/mở rộng ba trường tiểu học, hai trường giáo dục đặc biệt, một trường trung học cấp II và một trường trung học cấp III sẽ hoàn tất. Số học sinh ghi danh cho K-12 của chúng tôi đã tăng thêm 5,897 học sinh. 660 học sinh đã chuyển từ các chương trình nửa ngày sang các chương trình nguyên ngày, và chúng tôi đã tăng thêm năm lớp chuẩn bị mẫu giáo và hai trung tâm học tập tuổi thơ—MacDonald Knolls, phục vụ 118 học sinh và Trung Tâm Tuổi Thơ Ấu Upcounty tại Emory Grove, phục vụ 80 học sinh. Chúng tôi đã tăng thêm năm chương trình song ngữ và hai trường tiểu học, Roscoe R. Nix và Arcola, đã bắt đầu năm thứ hai với việc sử dụng một năm học canh tân với 210 ngày thay vì một lịch trình truyền thống với 182 ngày học.

Ngoài ra, quy trình lựa chọn chương trình phong phú ở trường tiểu học và trung học cấp II đã được cập nhật để sử dụng nhiều biện pháp và hơn 189 chỗ ngồi cho học sinh tiểu học đã được cho thêm vào Trung Tâm Các Môn Học Phong Phú. Hai khóa học phong phú đã được tăng thêm trong 37 trường trung học cấp II. Ba địa điểm Tú Tài Quốc Tế mới địa phương đã được tăng thêm tại các trường trung học cấp III, và 32,311 học sinh mới đã lấy các lớp học Xếp Trình Độ Cao hay Tú Tài Quốc Tế trong ba năm qua. Hơn 48.3 phần trăm những học sinh đó là người Mỹ gốc Phi, gốc Nam Mỹ và/hoặc các học sinh nghèo khó đủ mọi chủng tộc.

Ghi danh song đôi và các chương trình học đại học sớm với Montgomery College đã thành lập và mở rộng. Lớp 2020 bao gồm 44 học sinh đã nhận bằng tốt nghiệp trung học và bằng đại học hai năm, tăng từ 8 học sinh tốt nghiệp vào năm 2018 và 14 vào năm 2019. Dựa trên số học sinh ghi danh hiện tại, con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 1,100 học sinh tốt nghiệp vào năm 2023 và bao gồm bằng đại học hai năm về khoa học, bằng đại học hai năm về nghệ thuật, và bằng đại học hai năm về khoa học ứng dụng trong 15 lộ trình khác nhau.

Trong hai năm qua, các chương trình nghề nghiệp và công nghệ mới trong ngành hàng không, an toàn trên mạng, vận hành mạng lưới, sinh học y khoa, khoa học cứu hỏa và cứu nạn, thực thi pháp luật, quản lý xây dựng và quản lý khách sạn cung cấp cho các học sinh một chuẩn bị nghề nghiệp nghiêm ngặt và các chứng chỉ được công nhận trong ngành để bắt đầu các sự nghiệp đang là nhu cầu cao trong lực lượng lao động.

Trong bốn năm qua, chúng tôi đã thể hiện cam kết với tất cả các học sinh bằng cách tăng thêm nhân viên để giúp với số học sinh càng ngày càng tăng và hỗ trợ các học sinh với nhu cầu lớn nhất. Hơn 150 giáo viên giáo dục đặc biệt tương đương toàn thời gian đã tham gia với chúng tôi, và chúng tôi có hơn 102 nhân viên ESOL mới. Giáo viên tiêu điểm đã tăng thêm tại các trường tiểu học với mức nghèo khó ở mực hay trên 35 phần trăm, đến các trường trung học cấp II với mức nghèo khó ở mực hay trên 25 phần trăm, và tại các trường trung học cấp III với mức nghèo khó ở mực hay trên 20 phần trăm. Chúng tôi cũng tăng thêm nhân viên, hơn 75 giáo viên cố vấn trường, nhân viên đảm nhiệm học sinh, nhân viên xã hội, thầy cố vấn chuyển tiếp ESOL, nhà tâm lý học và phối hợp viên cộng đồng phụ huynh—để hỗ trợ sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý của học sinh.

Công việc này đã được thực hiện vì sự cam kết và ý thức về sự khẩn thiết của các nhân viên chúng tôi. Giáo viên, nhân viên văn phòng chính, giáo viên phụ tá, nhân viên hành chánh và các nhân viên khác xây dựng mối quan hệ, nới rộng các cơ hội và phát tán tiềm năng vô hạn của các học sinh chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy kết quả.

Công việc này đã có thể làm được vì thông tin căn bản, tăng sự hiểu biết và tầm quan trọng tăng triển về học tập của tất cả các học sinh được tạo ra bởi Khuôn Khổ Công Bình và Thành Công. Khuôn khổ này cho phép chúng tôi đối phó với sự cách biệt cố định trong kết quả của học sinh dựa trên chủng tộc, văn hóa, lợi tức, khuyết tật và ngôn ngữ. Trong khi chúng tôi đạt được tiến triển lớn trong một số lĩnh vực, (add one pager link here), vẫn còn nhiều việc phải làm. Dữ liệu và bằng chứng là những công cụ quan trọng mà giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn trong nhiệm vụ tìm quyền truy cập và công bằng nhiều hơn. Chúng tôi phải tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp để xác định nếu tất cả học sinh có đang học hay không. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng theo kế hoạch.

Trong khoảng 75 phần trăm của năm học 2019-2020, chúng tôi tiếp tục công việc này trong các lớp học và trường học. Vào Ngày 16 tháng 3, các học sinh đã ngưng việc đến trường học và—với sự ngỡ ngàng của tất cả chúng ta—đã không trở lại trường trước khi năm học kết thúc vào Ngày 15 tháng Sáu. Bây giờ, chúng tôi đang đối phó với việc sắp xếp lại và hình dung lại kinh nghiệm trường học cho các học sinh. Nhưng việc sắp xếp lại và hình dung lại không thể trở nên một lý do cho việc không duy trì sự xuất sắc và tiếp tục tăng cường sự công bằng cho các học sinh của các Trường Công Lập Quận Montgomery. Các học sinh của chúng tôi trông cậy vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó cho các em không?

Hôm nay, bốn năm sau, tôi tiếp tục nhận trách nhiệm bao la của việc giáo dục và tạo các cơ hội cho mọi học sinh một cách nghiêm trọng vào ngày hôm nay cũng như vào ngày mà tôi đã bắt đầu. Quý vị sẽ tham dự cùng với tôi không?

Take care and be well,
Jack Smith

 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845