mcps logo

Kính gởi Phụ huynh, Học sinh, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng:

Chúng tôi đã hoàn tất tuần lễ đầu tiên của mô hình học tập trực tuyến mới của chúng tôi và, trong khi chúng tôi thực sự nhớ tất cả các học sinh của chúng tôi tại trường và lớp học, chúng tôi biết rằng các cơ hội mà các học sinh kết nối với các bạn và giáo viên của các em trong tuần này mang lại sự thoải mái và yên tâm.

Dưới đây là một vài điểm nổi bật của công việc tuyệt diệu đang xảy ra ở quận chúng tôi:

  • Hơn 120,000 học sinh tham gia các cuộc họp trực tuyến với giáo viên các em trong tuần này
  • Hơn 45,000 Chromebook đã được phân phát cho các học sinh và nhân viên
  • MCPS đã nhận được khoản tài trợ $25,000 từ Lockheed Martin để mua các điểm truy cập wi-fi di động cho các học sinh, sẽ được phân phát trong vài tuần tới
  • Hơn 546,000 bữa ăn đã được cung cấp tại hơn 40 địa điểm
  • Gần 12,000 nhân viên tham gia các khóa học phát triển chuyên nghiệp

Chúng tôi hãnh diện về những thành tựu này, nhưng chúng tôi cũng biết rằng còn nhiều việc phải làm để thắt chặt các kế hoạch của chúng tôi và giải quyết những khó khăn mà học sinh và nhân viên đang phải đối phó khi họ tham gia vào việc dạy và học trực tuyến. Trong trường hợp quý vị không biết, đây là kế hoạch của chúng tôi cho tuần thứ 2 (Ngày 6-8 tháng 4) của việc học tập trực tuyến. MCPS cũng sẽ tổ chức một cuộc trò chuyện ảo ảnh vào ngày thứ Bảy 4 tháng Tư, để thảo luận về những gì mong đợi vào tuần tới. Quý vị có thể xem tại đây.
Dưới đây là những cập nhật phụ trội khi chúng tôi sắp bắt đầu những ngày cuối tuần. Chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi và điều chỉnh và làm bất cứ điều gì cần thiết để tạo những kinh nghiệm học tập có ý nghĩa cho học sinh chúng tôi. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau khi chúng ta phải trải qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học

Chấm điểm

Các điểm học sẽ được chỉ định cho học sinh cho chu kỳ chấm điểm thứ ba, kết thúc vào Ngày 17 tháng 4. Về chu kỳ chấm điểm thứ tư, MCPS đang hợp tác chặt chẽ với tiểu bang để kiểm lại các lựa chọn. Chúng tôi cam kết với quý vị là các giáo viên sẽ áp dụng sự uyển chuyển và công bằng tối đa trong việc chấm điểm khi học sinh hoàn thành các bài tập cho chu kỳ chấm điểm thứ ba. Mục tiêu toàn thể của chúng tôi là giảm bất kỳ căng thẳng nào về điểm học đến mức tối đa. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với cộng đồng về kế hoạch chấm điểm của chúng tôi trong chu kỳ chấm điểm thứ tư sau thời gian nghỉ. 

Các Môn Thẩm Định Tiểu Bang

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) đã yêu cầu và được phép của chính phủ liên bang để miễn thi môn thi Nghệ Thuật Anh Ngữ (ELA) toàn tiểu bang và Chương trình Thẩm Định Toán Bao Hàm Maryland (MCAP) cho các học sinh trong các lớp 3-8. Thực hiện các môn thi MCAP cho học sinh trung học cấp III đang được MSDE xem xét. Thông thường, các bài kiểm tra này sẽ là bắt buộc theo Every Student Succeeds Act liên bang, và việc chuẩn bị và kiểm tra sẽ được tiến hành vào thời điểm này trong năm học. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên quan đến các bài kiểm tra tiểu bang khác khi có.

Thông Tin cho Lớp 2020

Chúng tôi biết là các học sinh lớp 12, cùng với các gia đình và các bạn, đang mong đợi nhiều chương trình như là một phần đặc trưng của kinh nghiệm lớp 12. Buổi tiệc Prom, ký tập sách niên yếu của trường, và lễ tốt nghiệp và các buổi tiệc là những sự kiện được yêu chuộng của các học sinh lớp 12. Chúng tôi cũng biết rằng quý vị có nhiều câu hỏi về giờ Dịch Vụ Học Tập Học Sinh (SSL) và các điều kiện khác của tiểu bang. Mặc dù chúng tôi không biết liệu những sự kiện này có xảy ra như dự kiến ​​hay không và chưa có câu trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng, chúng tôi muốn quý vị biết chúng tôi có mặt cho quý vị và sẽ tiếp tục hỗ trợ quý vị. Chúng tôi tin rằng tiểu bang sẽ cung cấp sự linh hoạt tối đa cho các điều kiện tốt nghiệp và chúng tôi cam kết sẽ thông báo quý vị khi có thông tin này. Yêu cầu truy cập trang mạng Lớp 2020 của chúng tôi để xem thông tin cập nhật về các thông báo quan trọng và thông tin liên quan.

Nguyên Liệu Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Học Sinh và Phụ Huynh

Chúng tôi biết nhiều học sinh và nhân viên đã có những khó khăn khi kết nối với các cuộc họp Zoom trong tuần này. Chúng tôi đã phát triển một hướng dẫn với các mẹo và thực hành  tốt nhất mà cung cấp hướng dẫn về cách truy cập Zoom, cũng như các mẹo giải quyết các trục trặc. Hướng dẫn phụ trội, mẹo và tài liệu tài nguyên cho việc học trực tuyến có thể được tìm thấy trên trang mạng Tiếp Tục Học Tập MCPS.