Sự Liên Tục của Việc Học trong MCPS: Khởi Đầu

Kính gởi Phụ huynh, Học sinh, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng,

Vào Ngày thứ Hai 30 tháng 3, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên của kế hoạch học tập trực tuyến. Trong khi các trường học chúng tôi vẫn đóng cửa cho đến Ngày 24 tháng 4, nhân viên chúng tôi đã làm việc siêng năng trong nhiều tuần để phát triển các kế hoạch tiếp tục học tập (cách biệt/học tập từ xa) mà đáp ứng các nhu cầu học tập và phi học thuật của các học sinh.

Đưa ra một kế hoạch học tập cách biệt trong một hệ thống lớn như MCPS sẽ cần sự phối hợp, kết hợp, huấn luyện và thực hành. Nhân viên và học sinh được yêu cầu dạy và học theo những phương cách mới và không quen thuộc. Chúng tôi phải cùng kiên nhẫn và hiểu rằng hệ thống sẽ không được hoàn hảo và chúng tôi sẽ cần phải điều chỉnh trong khi tiếp tục việc làm.

Trong tuần đầu tiên của giai đoạn một (Ngày 30 tháng 3 đến Ngày 3 tháng 4) của việc học cách biệt, chúng tôi sẽ:

 1. Kết nối lại học sinh và giáo viên
 2. Đảm bảo học sinh có thể tham gia trong các bài học trực tuyến và thực hành tương tác với các công cụ trực tuyến và nạp bài tập
 3. Đảm bảo nhân viên nhận được sự phát triển chuyên nghiệp cần thiết để mang một kinh nghiệm học tập cách biệt với chất lượng cho học sinh
 4. Giúp các gia đình thiết lập thời khóa biểu tại nhà mà ghi rõ khi học sinh sẽ tham gia vào các bài học
 5. Làm các bài tập để hoàn tất Chu kỳ Chấm điểm Thứ 3

Điều quan trọng cần lưu ý là các kế hoạch học tập cách biệt không có nghĩa là một mô hình chính xác của một ngày học điển hình khi học sinh học tại trường học chúng tôi. Kế hoạch cách biệt của chúng tôi cung cấp một kết hợp tốt của việc giảng dạy và hỗ trợ của giáo viên; tự lập, phù hợp với lứa tuổi; tự điều khiên việc làm; và nạp bài tập được chấm điểm. Chúng tôi cần cung cấp cả cấu trúc và sự uyển chuyển cho học sinh, giáo viên và gia đình. Chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên công việc này theo giai đoạn khi tất cả chúng tôi⸺học sinh, gia đình và nhân viên⸺ trở nên quen thuộc với môi trường học tập cách biệt mới.

Điều Cần Biết (Dành cho Phụ Huynh và Giám Hộ của Học Sinh Tiểu Học)
Vào Ngày thứ Hai 30 tháng 3, Ngày thứ Ba 31 tháng 3 Ngày thứ Tư 1 tháng 4, quý vị và con có thể:

 1. Khám phá các tài nguyên và hướng dẫn trên mạng về myMCPS Classroom và Google Classroom. Những khám phá này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào vào ngày thứ Hai 30 tháng 3, ngày thứ Ba 31 tháng 3 và ngày thứ Tư 1 tháng Tư. Liên kết đến các tài nguyên và hướng dẫn trên mạng này sẽ được đăng trong phần Phụ huynh và Học sinh của trang mạng Liên Tục của Học Tập vào sáng ngày thứ Hai 30 tháng 3.

Vào Ngày thứ Tư 1 tháng 4, con quý vị sẽ:

 1. Được giáo viên của em liên lạc trong thời gian cuộc họp của lớp, mà sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 2 tháng Tư.

Bắt đầu vào ngày thứ Tư 1 tháng Tư và trong suốt phần còn lại của tuần, nhân viên quản lý trường hợp và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ kết nối với học sinh của họ. Giáo viên ESOL, thầy cố vấn, nhân viên đảm nhiệm học sinh, giáo viên phụ tá và các nhân viên khác cũng sẽ kết nối với các học sinh và gia đình.
Vào Ngày thứ Năm 2 tháng 4, con quý vị sẽ:

 1. Tham dự lớp học ảo ảnh đầu tiên với giáo viên. Giáo viên của họ sẽ:
  1. Đặt những nguyên tắc và kỳ vọng thực tế
  2. Thiết lập thói quen
  3. Tập trung vào học tập xã giao tình cảm của học sinh

Vào Ngày thứ Sáu 3 tháng 4, con quý vị sẽ:

 1. Tham dự cuộc họp lớp học với giáo viên. Giáo viên của em sẽ:
  1. Tiếp tục tập trung vào học tập xã giao tình cảm của học sinh
  2. Chia sẻ khuôn mẫu và kỳ vọng cho giảng dạy môn toán. Học sinh sẽ nhận hướng dẫn về hoàn tất bài học toán video đầu tiên.

Trong cấu trúc học tập cách biệt này, việc học hàng ngày sẽ không tương đương với một ngày sáu tiếng đồng hồ. Học sinh các Lớp K-2 nên hoàn thành khoảng 1.5 đến 2 giờ làm việc mỗi ngày. Học sinh các Lớp 3-5 nên hoàn thành khoảng 2.5 đến 3 giờ làm việc mỗi ngày. Thời gian này được chia thành ba phần: xem lại bài học; thời gian trực tuyến với giáo viên và hoàn thành công việc độc lập.
Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi sẽ bắt đầu với đọc và viết, toán và các môn đặc biệt, bao gồm nghệ thuật, âm nhạc và thể thao. Khi chúng tôi cảm thấy tự tin rằng hệ thống học tập mới của chúng tôi là trôi chảy, chúng tôi sẽ cho thêm nội dung khoa học và sau đó, nội dung xã hội học.


Các Trường Tiểu Học: Nhìn Thoáng Qua Tuần 1

Thời Biểu

Kinh nghiệm của Giáo viên

Kinh nghiệm của Học sinh

Kinh nghiệm của Phụ huynh

Ngày 1
(Thứ Hai)

Phát Triển Nghề Nghiệp;
Giáo viên đến trường lấy vật liệu kỹ thuật, tài liệu giảng dạy;
MP3 kết thúc cả tuần

Làm quen với nền tảng học tập trực tuyến, các hoạt động

Ngày 2
(Thứ Ba)

Phát triển chuyên nghiệp và lập kế hoạch

Làm quen với nền tảng học tập trực tuyến, các hoạt động

Ngày 3
(Thứ Tư)

Phát triển chuyên nghiệp và lập kế hoạch

Giáo viên liên lạc với các gia đình để chia sẻ ngày và giờ của cuộc họp lớp học ảo ảnh. Giáo viên cũng sẽ thông báo các gia đình về nền tảng cuộc họp trên mạng.

Mong đợi giáo viên liên lạc

Tiếp tục tìm hiểu nền tảng học tập trên mạng

Ngày 4
(Ngày thứ Năm)

Buổi họp lớp học buổi sáng sống động và bài học xã giao tình cảm
Xem trước nội dung cho tuần kế
Phát triển chuyên nghiệp và lập kế hoạch

Buổi Họp Lớp Học Ảo Ảnh

Nhận tin nhắn từ giáo viên về các bước cho thứ Sáu

Ngày 5
(Thứ Sáu)

Buổi họp lớp sống động giới thiệu mẫu và kỳ vọng Bài Học Toán Eureka
Giờ văn phòng
Phát triển chuyên nghiệp và lập kế hoạch

Buổi Họp Lớp Học Ảo Ảnh

Nhận tin nhắn từ giáo viên về các bước cho thứ Hai

 

Điều Cần Biết (Dành cho Phụ huynh và Giám hộ của Học sinh Trung học Cấp II và Cấp III)

Trong tuần đầu tiên, giáo viên sẽ được đào tạo về các nền tảng kỹ thuật; kế hoạch với nhóm; và đăng ký với các học sinh thông qua email hoặc các phương pháp khác mà lớp học của họ đã quen thuộc.
Vào Ngày thứ Hai 30 Tháng 3 và Ngày thứ Ba 31 Tháng 3, quý vị và con quý vị sẽ:

 1. Khám phá các tài nguyên và hướng dẫn trên mạng về myMCPS Classroom và Google Classroom. Những khám phá này có thể làm bất cứ lúc nào suốt tuần. Liên kết đến các tài nguyên và hướng dẫn trên mạng này sẽ được đăng trong phần Phụ huynh và Học sinh của trang mạng Liên Tục của Học Tập vào sáng ngày thứ Hai 30 tháng 3.

Vào Ngày thứ Tư 1 tháng 4 và/hay ngày thứ Năm 2 tháng 4, con quý vị sẽ:

 1. Các giáo viên liên hệ để bắt đầu thảo luận về các bài tập còn lại cho chu kỳ chấm điểm thứ ba và sắp xếp thời gian để kết nối vào lần "đăng ký" đầu tiên vào tuần kế tiếp.

Bắt đầu vào ngày thứ Tư 1 tháng Tư và trong suốt phần còn lại của tuần, nhân viên quản lý trường hợp và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ kết nối với học sinh của họ. Giáo viên ESOL, thầy cố vấn, nhân viên đảm nhiệm học sinh, giáo viên phụ tá và các nhân viên khác cũng sẽ kết nối với các học sinh và gia đình.
Vào Ngày thứ Sáu 3 tháng 4, con quý vị sẽ:

 1. Có thể liên hệ với giáo viên khi cần thiết về bài tập cho chu kỳ chấm điểm thứ ba và chuẩn bị cho tuần tiếp theo.

Chu kỳ chấm điểm thứ ba sẽ kết thúc vào Ngày thứ Sáu 17 tháng 4. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng chúng tôi để giảm bớt căng thẳng cho học sinh hầu kết thúc chu kỳ chấm điểm thứ ba một cách thành công, công bằng, dễ quản lý và sau đó chuyển sang nội dung mới cho chu kỳ chấm điểm thứ tư. Chúng tôi cam kết cho sự uyển chuyển và công bằng tối đa trong việc chấm điểm khi học sinh hoàn thành các bài tập cho chu kỳ chấm điểm thứ ba.


Các Trường Trung Học Cấp II và Cấp III: Nhìn Thoáng Qua Tuần 1

Thời Biểu

Kinh nghiệm của Giáo viên

Kinh nghiệm của Học sinh/Phụ huynh/Giám hộ

 

Thứ Hai
Ngày 30 Tháng 3

Thứ Ba
Ngày 31 Tháng 3

Đạt được kỹ thuật và vật liệu

Kết nối với các đồng nghiệp và kế họach với nhóm cùng môn học

Tham gia trong phát triển chuyên môn

Lập kế hoạch kết thúc kỳ chấm điểm thứ 3 và kết nối lại với các học sinh

Tìm hiểu các phim video và trang mạng hướng dẫn đăng trên trang mạng Liên Tục của Việc Học

Quen thuộc với các nền tảng học tập trên mạng

Khám phá các tài nguyên giảng dạy phụ trội có sẵn trên MCPS
Trang mạng Liên Tục của Việc Học

 

Thứ Tư
Ngày 1 tháng 4

Thứ Năm
Ngày 2 Tháng 4

Phát triển chuyên nghiệp/lập kế hoạch liên tục

Kết nối lại với học sinh/phụ huynh thông qua các đài được thiết lập, chú tâm vào sự lành mạnh của học sinh

Xem trước bài tập và kinh nghiệm học tập cho cuối kỳ chấm điểm thứ ba

Đặt thời khóa biểu cho tuần tới với việc đăng nội dung và giờ đăng ký

Đảm bảo rằng tất cả học sinh có kỹ thuật và được kết nối với nền tảng

Mong đợi giáo viên liên lạc

Hiểu những gì sắp tới cho kết thúc chu kỳ chấm điểm

Hiểu thời khoá biểu cho tuần kế tiếp

Đảm bảo là kỹ thuật đã có sẵn và kết nối với nền tảng

Bắt đầu hoàn thành bài tập cho chu kỳ chấm điểm thứ 3 và xếp đặt đăng ký với giáo viên khi cần thiết

Thứ Sáu
Ngày 3 Tháng 4

Kế hoạch và chuẩn bị

Giờ Văn Phòng

Liên lạc với giáo viên khi cần thiết

Chuẩn bị cho các thói quen và lịch trình mới cho tuần kế

Điều Cần Biết (Dành cho Phụ huynh của Học sinh trong các Trường Đặc biệt)
Nếu con quý vị học tại Longview, RICA, Stephen Knolls, Rock Terrace hoặc Carl Sandburg Learning Center, yêu cầu đọc lá thơ này để biết thêm chi tiết về những gì con quý vị có thể mong đợi trong tuần đầu tiên. Nhân viên quản lý trường hợp và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu kết nối với học sinh của họ. Học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt tại một trường đặc biệt sẽ có một lịch trình sửa đổi và nhận các tài liệu sửa đổi.

Hỗ trợ cho Học sinh Giáo dục Đặc biệt
Các giáo viên giáo dục đặc biệt và nhân viên quản lý trường hợp sẽ liên lạc với học sinh theo các trường hợp phải phụ trách để thảo luận về các hỗ trợ và chiến lược cá nhân cần thiết để tiếp cận kế hoạch học tập và thực hiện các mục tiêu trong IEP. Yêu cầu đọc lá thơ này mà được gởi cho các phụ huynh và giám hộ các học sinh với IEP hay Kế hoạch Section 504.

Hỗ trợ cho Học Sinh ESOL
Giáo viên ESOL, thầy cố vấn, nhân viên đảm nhiệm học sinh, giáo viên phụ tá và các nhân viên khác sẽ kết nối với các học sinh và gia đình trong suốt cả tuần.

DANH SÁCH KIỂM: Chuẩn Bị cho Con Sẵn Sàng Học Trực Tuyến

Dưới đây là các bước quý vị có thể thực hiện để giúp con sẵn sàng cho kinh nghiệm học tập cách biệt thành công:

 1. Kỹ thuật & Truy cập
  1. Đảm bảo quý vị biết mật mã myMCPS của con và/hoặc Google Classroom. Chi tiết, hướng dẫn và câu trả lời cho các câu hỏi thường được đề cập về myMCPS có thể được tìm thấy ở đây.
  2. Thực hành đăng nhập vào myMCPS hoặc Google Classroom.
  3. Nếu con quý vị không có máy tính xách tay hoặc truy cập internet ở nhà, hãy liên hệ với nhà trường để sắp xếp đến mượn Chromebook trước Ngày 1 tháng 4. 
 2. Sẵn Sàng để Học
  1. Xem lại các hướng dẫn trực tuyến với con trước Ngày 1 tháng 4.
  2. Xem lại thời khóa biểu Tuần 1 (Ngày 30 tháng 3- Ngày 3 tháng 4) với con.
 3. Tạo Môi Trường Làm Việc Tốt Nhất
  1. Tìm một nơi trong nhà để con quý vị hoàn thành các bài làm của em. Sẽ rất hữu ích nếu nơi đó có thật ít sao lãng.
 4. Thiết lập Thói quen
  1. Thói quen rất quan trọng đối với trẻ em. Cố gắng duy trì một thời khóa biểu phù hợp để con tuân theo mỗi ngày. 
  2. Biết thời gian được chỉ định cho các cơ hội học tập và giờ làm việc của giáo viên (khi họ có mặt), để quý vị có thể tạo thời khóa biểu làm việc của con xung quanh chúng.
 5. Hiểu Cách Nhận Giúp Đỡ
  1. Liên lạc với hiệu trưởng. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong ngôn ngữ khác, yêu cầu gọi ASKMCPS tại 240-740-3000.
  2. Giữ sẵn sàng thông tin liên lạc của giáo viên của con.

Hướng về Tương Lai
Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị khi chúng tôi thực hiện sự chuyển đổi này. Xin ghi chú là chu kỳ chấm điểm thứ ba sẽ kết thúc vào Ngày thứ Sáu 17 tháng 4. Chúng tôi vô cùng biết ơn các nhân viên của chúng tôi khi họ đáp ứng thách thức này khi chúng ta cùng nhau đối phó với đại dịch toàn cầu này. Cho thông tin cập nhật liên tục về học tập cách biệt, yêu cầu truy cập trang mạng Học Tập Liên Tục.
Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học