MCPS 2021-22 Fall Reopening Guide

Montgomery County Public Schools
2021-2022 Hướng dẫn Mở cửa Trường lại

August 13, 2021

XEM TRANG MẠNG MỞ CỬA TRƯỜNG LẠI VÀO MÙA THU

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery và Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) cam kết cung cấp cho học sinh nền giáo dục đẳng cấp thế giới mà các em xứng đáng được hưởng, đáp ứng nhu cầu xã hội, tình cảm và học tập của các em. Cam kết này được giáo viên, quản trị viên, nhân viên dịch vụ hỗ trợ, phụ huynh và cộng đồng chia sẻ.

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng tôi phải là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù COVID-19 vẫn còn tồn tại, MCPS dự định thực hiện sự cam kết cung cấp học tập trực tiếp, năm ngày một tuần, cho tất cả học sinh. Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch để bảo đảm học sinh trở lại trường an toàn và sẽ tiếp tục chủ động đối mặt với những hoàn cảnh thay đổi liên tục. Sự thành công của kế hoạch này cũng phụ thuộc vào hành động của từng cá nhân, vì vậy chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ bất cứ người nào có thể được chủng ngừa hãy làm như vậy trước khi bắt đầu năm học.

Chúng tôi đã phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong năm học vừa qua, nhưng chúng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết để cung cấp cho học sinh của chúng tôi một nền giáo dục chất lượng cao trong một môi trường an toàn. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp sau đây để bảo vệ học sinh, giáo viên, nhân viên và cộng đồng:

  • Phải đeo khăn che mặt trong tất cả các tòa nhà trường học, xe buýt và cơ sở MCPS, bất kể tình trạng tiêm chủng
  • Yêu cầu nhân viên nạp bằng chứng về chủng ngừa hay tham gia thử nghiệm COVID-19 hằng tuần
  • Khuyến khích sử dụng không gian ngoài trời không mang mặt nạ cho những kinh nghiệm xã hội, giải trí, và giáo dục cho các học sinh
  • Tạo sự dễ dàng cho các dịch vụ giáo dục liên tục cho những học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp vì cần phải cách ly
  • Tạo cơ hội cho các cá nhân tham gia vào các biện pháp phòng ngừa chủ động, chẳng hạn như rửa tay thường xuyên
  • Nhắc nhở học sinh và nhân viên là họ phải ở nhà khi có bất kỳ triệu chứng nào có thể là COVID-19
  • Bảo đảm các cơ sở trường học sẽ được lau chùi thường xuyên, trang bị với các dụng cụ làm sạch, hệ thống thông gió và chất lượng không khí được giám sát
  • Cung cấp thử nghiệm tổng hợp COVID-19 trong trường cho các mẫu học sinh ngẫu nhiên từ lớp chuẩn bị mẫu giáo đến lớp 6, vì những học sinh này không đủ điều kiện nhận vắc xin
  • Liên lạc rõ ràng, ngắn gọn và kịp thời với các gia đình và nhân viên khi có thông tin
  • Đáp ứng với các điều kiện thay đổi để học sinh không gặp phải những gián đoạn lớn trong chương trình giáo dục

Bằng cách cùng nhau làm việc, chúng tôi có thể bảo đảm học sinh của chúng tôi có thể học tập một cách an toàn và phát triển khi trở lại trường học. Các em được hỗ trợ bởi một lực lượng làm việc tài năng và tận tâm nhất trong cả nước, và chúng tôi tiếp tục hoan nghênh những nỗ lực của họ. Cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng MCPS là những bước quan trọng để đạt được một khởi đầu năm học thành công cho tất cả học sinh.

XEM TRANG MẠNG MỞ CỬA TRƯỜNG LẠI VÀO MÙA THU

ĐỌC HƯỚNG DẪN MỞ CỬA LẠI

Kính,

Brend Wolff, chủ tịch, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

Monifa B. McKnight, Ed.D., giám đốc lâm thời của trường học



Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools