students arriving at school

Chủng Ngừa COVID-19 cho các Trẻ Em từ 5 đến 11 Tuổi

Kính gửi Cộng đồng các Trường Công lập Quận Montgomery,

Vắc xin Pfizer’s COVID-19 dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi dự định sẽ được phép sử dụng khẩn cấp trong những ngày tới. MCPS đang hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của quận và Bệnh viện Holy Cross để cung cấp một số phòng tiêm chủng miễn phí cho các trẻ em tại các trường học và địa điểm của quận sau khi có vắc xin.

Ngày, giờ và địa điểm của phòng tiêm chủng sẽ sớm được phát hành. Phụ huynh/người giám hộ chưa chủng ngừa vắc-xin COVID-19 và muốn tiêm vắc-xin, hay những người cần tiêm lại, cũng có thể làm điều này tại các phòng khám này.

Chúng tôi hy vọng rằng vắc xin sẽ có sẵn qua nhiều nguồn lực, bao gồm bác sĩ nhi khoa, nhà thuốc, phòng khám cộng đồng và trường học. Phụ huynh được khuyến khích nên xét lại với bác sĩ nhi khoa của họ để làm hẹn.

Thuốc chủng ngừa COVID-19 có thể giúp giữ an toàn cho trẻ em và ở trường. Phụ huynh có thể truy cập Vắc xin COVID-19 cho Trẻ em và Thanh thiếu niên để biết thông tin chung về vắc xin và tìm hiểu những gì có thể xảy ra, bao gồm các liên kết đến lời khuyên cụ thể về cách giúp con em trước, trong và sau khi được tiêm chủng.

Chúng tôi rất cám ơn sự hợp tác của DHHS và Bệnh viện Holy Cross và rất hào hứng khi có thể mang cơ hội này đến những học sinh nhỏ tuổi nhất và gia đình các em.

Yêu cầu cho biết sự quan tâm của quý vị khi cho con em chủng ngừa bằng cách hoàn tất mẫu đơn này.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery

vax station flyer
vax station flyer 4-6


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools