Các Trung Tâm Sức Khỏe và Lành Mạnh Tại Trường Cung Cấp Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Trong Các Tháng Hè

July 19, 2022

Thân gửi Gia Đình MCPS,

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) điều hành 14 trung tâm chăm sóc sức khỏe và sự lành mạnh tại trường MCPS đặt tại các trường học trên toàn quận. Họ cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng, chăm sóc bệnh tật, sức khỏe tâm thần, các dịch vụ xã hội và các dịch vụ khác nhằm thúc đẩy sự phát triển tích cực của thanh thiếu niên trong một môi trường thân thiện và quen thuộc với gia đình. Một số dịch vụ có sẵn quanh năm và những dịch vụ khác trong năm học.

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Học Sinh (Dịch vụ có quanh năm)

 • Sự phát triển thanh niên
 • Chương trình sau trường
 • Các dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Dịch vụ quản lý hồ sơ
 • Thẩm định chẩn đoán cho học sinh
 • Cố vấn em trẻ/gia đình
 • Các nhóm tư vấn/phát triển kỹ năng/phòng ngừa cho học sinh

Dịch vụ Sức khỏe Thể chất cho Học sinh (Các dịch vụ có trong năm học)

 • Khám sức khỏe thể dục thể thao - Mẫu đơn điền kinh MCPS (liên lạc với trung tâm chăm sóc sức khỏe trung học để biết tình trạng sẵn có vào tháng 8)
 • Thẩm định thị lực và thính giác
 • Chẩn đoán và điều trị các vấn đề sức khỏe/cấp tính/mãn tính
 • Phòng ngừa, thử nghiệm và cố vấn STI
 • Cơ vấn phòng ngừa mang thai
 • Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Tiêm chủng cho Trẻ em (VFC)-học sinh đủ điều kiện
 • Thử nghiệm nhanh/PCR COVID-19 và tiêm chủng cho tất cả học sinh
 • Thuốc men
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng (sơn bóng răng và giới thiệu các dịch vụ nha khoa được cung cấp)
 • Cố vấn và giáo dục sức khỏe thông qua các can thiệp cá nhân, lớp học, hội chợ sức khỏe hoặc các cơ quan sức khỏe được đào tạo
 • Các thẩm định những nhu cầu của gia đình

Tất cả các địa điểm đều mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, một số địa điểm kéo dài thời gian (liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc sức khỏe của trường học nơi trẻ em đăng ký trong nhiều giờ)

Ghi Chú Quan Trọng:

Cha mẹ phải cung cấp sự đồng ý bằng văn bản cho con em được nhận các dịch vụ. Tất cả các địa điểm đều có thể hỗ trợ quá trình ghi danh. Chỉ những học sinh đang theo học tại trường, anh chị em không có bảo hiểm và học sinh có chương trình Chăm sóc Trẻ em được chỉ định đến trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc sức khỏe của trường mới đủ điều kiện nhận các dịch vụ tại địa điểm đó.

Các Trung Tâm Y Tế tại Trường

Địa điểm Điện thoại và Địa chỉ
Gaithersburg Elementary School

301-926-1628
35 North Summit Avenue, Gaithersburg, MD 20877
Trường Tiểu Học Harmony Hills

240-740-0780
13407 Lydia Street, Silver Spring, MD 20906
Highland Elementary School

240-740-1758
3100 Medway Street, Silver Spring, MD 20902
JoAnn Leleck Elementary tại Broad Acres   240-740-1902
710 Beacon Road, Silver Spring 20903
New Hampshire Estates Elementary School

240-740-1570
8720 Carroll Ave., Silver Spring, MD 20903
Rolling Terrace Elementary School

240-740-1950
705 Bayfield St., Takoma Park, MD 20912
Trường Tiểu Học Summit Hall

301-284-4162
101 West Deer Park Road, Gaithersburg, MD 20877
Trường Tiểu Học Viers Mill

240-740-1000
11711 Joseph Mill Road, Silver Spring, MD 20906
Trường Tiểu Học Weller Road

301-287-8677
3301 Weller Road, Silver Spring MD 20906

School-Based Wellness Centers


Northwood High School
240-740-6988
919 University Blvd. W., Silver Spring, MD 20901
Gaithersburg High School

301-284-4500
101 Education Blvd., Gaithersburg, MD 20877
Watkins Mill High School

301-284-4420
10301 Apple Ridge Road, Gaithersburg, MD 20879
Wheaton High School

301-321-3310
12401 Dalewood Dr., Silver Spring, MD 20906
Seneca Valley High School

240-740-6400
19401 Crystal Rock Dr., Germantown, MD 20874

Đơn Quan trọng: liên quan đến sức khỏe học sinh có sẵn

Dịch Vụ Phụ Trội Cung Cấp

Khu học chánh cũng có một giao thức ứng phó lâu đời và được thiết lập để hỗ trợ các học sinh MCPS và các gia đình gặp khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo học khu, khi được thông báo, sẽ ngay lập tức kết nối các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần với bất kỳ học sinh MCPS nào cần dịch vụ. Hỗ trợ của hese đến từ quan hệ đối tác với DHHS, Trung tâm Khủng hoảng của quận và các bác sĩ lâm sàng sức khỏe tâm thần khác của quận thông qua các thỏa thuận đã được thiết lập.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sức khỏe thể chất trong mùa hè, hãy gọi Brenda Russo tại số 240-777-4492 cho các trung tâm y tế dành cho trường tiểu học hoặc Sharon Crowe tại số 240-777-4803 cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho trường trung học.


988 Suicide & Crisis Lifeline


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools