5 Điều Cần Biết

MCPS Things to Know

Ngày thứ Năm 15 Tháng 12


COVID-19/Respiratory Illnesses Status Update
 1. COVID-19/Cập nhật Tình trạng Bệnh Đường Hô hấp
  Tỷ lệ COVID-19 đang gia tăng ở khu vực Washington, D.C., theo sở y tế quận. Trong hệ thống trường học, chúng tôi cũng đã thấy sự gia tăng dự đoán về số trường hợp lây nhiễm COVID-19 kể từ khi trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Khi chúng ta bắt đầu vào kỳ nghỉ mùa đông, đây là một vài lời nhắc nhở:


  MCPS Students Dually Enrolled at Montgomery College Will No Longer Be Charged Tuition
 1. Học sinh MCPS Ghi danh Đôi tại Montgomery College Sẽ Không Phải trả Học phí
  Do sự thay đổi gần đây trong luật của Maryland, học sinh sẽ không phải trả học phí khi tham gia các chương trình ghi danh đôi. Montgomery College sẽ hoàn lại học phí cho những học sinh đã đóng học phí cho các khóa học đại học đã học vào mùa thu này. Học sinh tham gia các khóa học đại học trong thời gian còn lại của năm học này sẽ không phải trả học phí, nhưng có thể phải trả các chi phí đại học khác, chẳng hạn như sách giáo khoa hoặc lệ phí. Bắt đầu từ năm học 2023-2024, tất cả học sinh đủ điều kiện có thể tham gia các khóa học đại học đã được chấp thuận miễn phí. Để thêm thông tin, yêu cầu xem tờ FAQ.

  Tune In to Operating Budget Presentation Live on Dec. 19
 1. Xem Trình bày Ngân sách Điều hành Trực tiếp vào Ngày 19 tháng 12
  Giám đốc Trường học, Dr. Monifa B. McKnight sẽ trình bày về Ngân sách Điều hành được Đề nghị cho Năm Tài chính 2024 vào Ngày thứ Hai 19 tháng 12. Hãy nghe cách học khu dự định đầu tư vào kinh nghiệm học tập của học sinh, phát triển nhân viên và hướng đến các ưu tiên của lãnh đạo và mục tiêu cho năm học tới. Xem trực tiếp trên trang chính MCPS hay Đài TV MCPS (tiếng Tây ban nha Comcast 33, Verizon 35, RCN 88).

  SPOTLIGHT: New York Times Bestselling Author Kwame Alexander Visits North Bethesda Middle School
 1. ĐIỂM NHẤN MẠNH: Tác giả Sách bán Nhiều nhất của New York Times Kwame Alexander Thăm Trường Trung học Cấp II North Bethesda
  Các học sinh tại trường trung học cấp II North Bethesda rất thích chuyến thăm của Kwame Alexander, nhà thơ, nhà giáo dục và tác giả bán được sách của ông nhiều nhất của New York Times với 36 cuốn sách. Các học sinh đặt câu hỏi về sách của ông, quá trình viết và bộ phim truyền hình mới Crossover mà sẽ ra mắt trên Disney+.

 1. MCPS Trong Tin tức

 

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools