Năm Điều Cần Biết

MCPS Things to Know

Ngày thứ Năm 18 tháng 5

narcan

1. MCPS Thực hiện Quy định Mới Cho phép Học sinh Mang theo Narcan tại Trường
Các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã công bố hướng dẫn mới để đối phó với các trường hợp cấp cứu y tế tại trường học do việc nghi ngờ sử dụng quá liều opioid.

Quy định mới bao gồm hướng dẫn chi tiết về naloxone (còn được biết với tên thuốc là Narcan), việc sử dụng và tiếp cận nó trong các trường học MCPS. Narcan là một loại thuốc có khả năng cứu sống, tạm thời đảo ngược tác dụng của quá liều opioid. Hướng dẫn mới cho phép học sinh mang theo Narcan trong trường học và trong các hoạt động do nhà trường tài trợ mà không vi phạm kỷ luật. Học sinh nên tiếp tục tìm sự trợ giúp từ trường học hoặc nhân viên phòng y tế trong trường hợp khẩn cấp về y tế trong khuôn viên trường.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Narcan và các nguyên liệu giáo dục khác trong Hội chợ Sức khỏe và Lành mạnh MCPS từ 9 giờ sáng đến trưa vào Ngày thứ Bảy 20 tháng 5 tại Trường Trung học Cấp III Seneca Valley, 19401 Crystal Rock Drive ở Germantown.

RSVP

Đọc Thêm


audit

 

2. Kế hoạch Hành động Kiểm tra Chống Kỳ thị hiện Có

Kế hoạch Hành động của Hệ thống Chống Kỳ thị đã được chia sẻ với Hội đồng Giáo dục vào Ngày thứ Năm 11 tháng 5. Kế hoạch hành động của học khu được thiết kế để giải quyết năm lãnh vực được đề nghị nhằm thực hiện thành công tầm nhìn về công bằng chủng tộc. Những lãnh vực quan trọng đó là sự mạch lạc, trách nhiệm giải trình, xây dựng năng lực tập trung vào công bằng, thu thập dữ liệu liên tục và tin cậy trong quan hệ.

Kế hoạch hành động được tổ chức thành ba phần:

  • Hành động cấp hệ thống
  • Hành động riêng biệt cho vùng
  • Hành động cấp trường

Kế hoạch hành động đã được phát triển để hướng dẫn các hành động chống kỳ thị của Văn phòng Trung ương và các trường học để loại bỏ các cản trở mà ảnh hưởng đến những học sinh bị thiệt thòi nhất.

Hãy truy cập vào trang mạng Kiểm tra Chống Kỳ thị để tìm hiểu thêm và đọc bản báo cáo kiểm tra đầy đủ.


parent academy

 

3. Các Hội thảo Trưc tuyến của Parent Academy TO GO Hiện Có

Những hội thảo do Parent Academy TO GO được phát họa để thông báo và tạo lòng tự tin cho gia đình để họ có thể biện hộ và cộng tác trong giáo dục của con em. Các buổi hội thảo cung cấp cho các gia đình những thông tin và nguyên liệu hữu ích để hỗ trợ tinh thần lành mạnh và học tập của các con, cũng như giúp các em sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Các hội thảo đề cập đến việc nuôi dạy con tích cực, tìm hiểu quy trình ghi danh vào đại học, tự chăm sóc bản thân và nhiều hơn nữa sẽ có cho đến hết Ngày 6 tháng 6. Phiên dịch ngôn ngữ có thể được cung cấp theo yêu cầu.
Ghi Danh


dual enrollment

 

4. Hạn cuối để nạp các Mẫu đơn SSL Bắt buộc là Ngày thứ Sáu 2 tháng 6

Hạn cuối để nạp mẫu đơn Dịch vụ Học vấn Học sinh (SSL) là Ngày thứ Sáu 2 tháng 6. Số giờ dịch vụ SSL hoàn thành sau Ngày 1 tháng 6, 2022 phải được nạp cho điều phối viên SSL của trường trung học cấp II hay trường trung học cấp III trễ nhất là vào Ngày 2 tháng 6, 2023, để được tính cho năm học này.

Xin nhớ rằng tất cả học sinh MCPS phải đạt được 75 giờ SSL để tốt nghiệp trung học cấp III. Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian tuyệt vời để học sinh tham gia các cơ hội SSL.
5. Điểm Nhấn mạnh Tuần Này


Học sinh Được vinh danh tại Lễ Ghi danh-Học Song song
Hơn 200 học sinh đã được vinh danh trong một buổi lễ công nhận ghi danh học song song vào đầu tuần này tại các trường Đại học ở Shady Grove. Những học sinh này được ghi danh song song tại MCPS và Montgomery College. Phần lớn các học sinh sẽ nhận được bằng hai năm từ Montgomery College. Xem danh sách các học sinh được công nhận.

spelling bee

Học sinh Trường Tiểu học Seven Locks Được Vinh danh là Nhà Vô địch Lịch sử BEE Vùng Đông Bắc

Học sinh lớp năm Ava Gerson là Vô địch Vùng Đông Bắc Ai là Ai 2023? History Bee .

Vào Tháng 1, hơn 200 học sinh lớp ba, lớp bốn và lớp năm tại Trường Tiểu học Seven Locks đã thi đua trong vòng đầu tiên của các câu hỏi trắc nghiệm về con người và sự kiện từ loạt lịch sử "Who Was?"-Ai là Ai? của Penguin Press. Sau đó, hai học sinh đứng đầu mỗi lớp sẽ thi đấu trong một cuộc họp chính thức. Ava đã đánh bại 17 học sinh và chuyển tiếp sang phần thi viết bài luận cá nhân. Tác phẩm của em được chọn là bài thắng cho khu vực Đông Bắc.

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools