Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: July 11, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã tích cực kế hoạch và chuẩn bị cho việc bắt đầu năm học 2020-2021 kể từ khi Thống đốc Larry Hogan và Giám đốc Các Trường Học Tiểu Bang Karen Salmon tuyên bố vào Ngày 6 tháng 5 là họ sẽ đóng cửa tất cả các trường học Maryland trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020. Như quý vị có thể tưởng tượng, công việc này rất là đầy thử thách và vô cùng phức tạp. Chúng tôi đã thảo luận và thẩm định một số khuôn mẫu hợp lý để mở lại trường học và sự thật là, không có lựa chọn nào có thể giải quyết tất cả các thách thức về giảng dạy, điều hành và những khó khăn hậu cần mà hệ thống trường học phải đối phó. Quan trọng nhất, chúng tôi biết tất cả các lựa chọn mà chúng tôi xem xét phải được kiểm tra qua sự công bằng và xuất sắc, và đảm bảo sức khỏe và an toàn của 166,000 học sinh và 24,000 nhân viên. Bây giờ, chúng tôi đang đối phó với việc sắp xếp lại và hình dung lại mọi khía cạnh của kinh nghiệm trường học cho các học sinh. Và mặc dù đó không phải là những gì chúng tôi hy vọng hoặc có thể tưởng tượng được, chúng tôi sẽ bắt đầu năm học 2020-2021 theo cách chưa từng có—bao gồm các giao thức sức khỏe mới, khoảng cách biệc xa và nhiều hơn nữa.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp kinh nghiệm giảng dạy và học tập với chất lượng cao cho tất cả học sinh MCPS, dù là đối mặt hay trực tuyến. Chúng tôi đang chuyên tâm làm việc để kế hoạch cho mùa thu mà tập trung vào việc tăng cường học tập trực tuyến và đem trở lại càng nhiều học sinh càng tốt cho việc giảng dạy đối mặt trên căn bản kiên định. Tôi muốn nói rõ là quyết định mở lại các trường học cho một số hoặc tất cả học sinh cuối cùng sẽ do Thống đốc Hogan và Dr. Salmon quyết định. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với các viên chức địa phương, những người đang cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn bổ sung về việc mở lại các trường MCPS có thể sẽ như thế nào với điều kiện sức khỏe hiện tại ở quận và tiểu bang.

Hôm nay, tôi viết để chia sẻ với quý vị các quan tâm ban đầu của chúng tôi và kế hoạch cho mùa thu. Hướng dẫn MCPS Mùa Thu 2020: Hình Dung lại, Mở Cửa Lại, Khôi Phục Lại   cung cấp một cái nhìn tổng quát về một số khuôn mẫu khôi phục mà chúng tôi đang xem xét vào lúc này, với thông tin và hướng dẫn mà chúng tôi đã nhận được từ Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland và từ các đối tác y tế quận. Tôi muốn nhắc lại là đây chỉ là một hướng dẫn dự thảo và chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh và cải thiện các đề nghị này khi chúng tôi nhận được ý kiến từ phụ huynh, nhân viên và học sinh. Chúng tôi biết là quý vị sẽ có nhiều câu hỏi và quan tâm khi quý vị xét lại các lựa chọn dự thảo này và chúng tôi muốn bảo đảm với quý vị là chúng tôi sẽ làm việc với quý vị theo từng bước để giải quyết các mối quan tâm và câu hỏi của quý vị trong những tuần tới. Chúng tôi nhận thấy rằng việc đóng cửa đột ngột của các trường học vào mùa xuân và sự không chắc chắn về mùa thu đã gây ra sự gián đoạn và căng thẳng đáng kể cho các gia đình. Chúng tôi đã xét đến nhiều quan điểm mà các gia đình đã chia sẻ với chúng tôi dựa theo nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của họ.

{MCPS Mùa Thu 2020: Hình Dung Lại, Mở Cửa Lại, Khôi Phục Lại—Đọc Dự Thảo Hướng Dẫn}

Cách tiếp cận của chúng tôi để mở lại trường học là một nỗ lực hợp tác Chúng tôi đã thu thập thông tin từ phụ huynh, nhân viên, thành viên cộng đồng và các nhóm liên quan quan trọng khác. Ý kiến này đã cung cấp cho cách chúng tôi tiếp cận kế hoạch sơ bộ. Hơn 55,000 phụ huynh/giám hộ đã hoàn thành bản khảo sát phục hồi mùa thu của chúng tôi. Kết quả khảo sát cho thấy là sức khỏe và an toàn về thể chất, có các lựa chọn về cách học sinh nhận giảng dạy, và có một lịch trình kiên định mỗi tuần là rất quan trọng đối với các gia đình MCPS. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng tham gia vào cuộc trò chuyện về kế hoạch cho mùa thu và cung cấp nhiều cơ hội để quý vị chia sẻ ý kiến và đề nghị. Vào cuối hướng dẫn dự thảo, chúng tôi cung cấp một liên kết với mẫu ý kiến nơi quý vị có thể nạp ý kiến về những quan tâm ban đầu của chúng tôi. Ý kiến của quý vị là quan trọng.

Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức một thảo luận về những kế hoạch mở cửa lại tại cuộc họp kinh doanh vào Ngày 14 tháng 7. Chúng tôi khuyến khích quý vị đón nghe cuộc trò chuyện quan trọng này. Cuộc họp, mà sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 trưa, sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS và trên MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89). Nếu quý vị không thể xem trực tiếp, một bản ghi âm cuộc họp sẽ được đăng trên YouTube và trên trang mạng MCPS.

Chúng ta cùng đối phó với nhau. Tôi xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác khi chúng ta cùng nhau xây dựng một kế hoạch toàn diện mà đáp ứng nhu cầu của gia đình, học sinh và nhân viên.

Dưới đây là các cập nhật bổ sung về cuộc trò chuyện trực tuyến sắp tới về kế hoạch phục hồi mùa thu, giữ trẻ em tại các cơ sở MCPS và cuộc trò chuyện của Waymaking mới nhất về tác động của kỳ thị chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcMCPS Mùa Thu 2020: Hình Dung Lại, Mở Cửa Lại, Khôi Phục Lại—Đàm Thoại Trực Tuyến

Vào ngày thứ Tư 15 tháng 7, MCPS sẽ tổ chức một cuộc trò chuyện trực tiếp trên mạng về kế hoạch dự thảo khôi phục của quận. Các thành viên của cộng đồng sẽ biết thêm về các đề nghị ban đầu về mở cửa lại từ các nhà lãnh đạo MCPS và sẽ có cơ hội đặt câu hỏi. Buổi họp trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều, sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS, MCPS-TV và trên YouTube. Nạp các câu hỏi trước bằng cách vào www.mcpssubmitfeedback.org. Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha sẽ có vào ngày thứ Năm 16 tháng 7. Nó sẽ được đăng trên trang mạng MCPS và trên YouTube MCPS


Giữ Trẻ tại các Trường Học MCPS

Khi MCPS đang nỗ lực hoàn tất các kế hoạch điều hành và giao thức về sức khỏe và an toàn để mở cửa trường học lại cho các học sinh, chúng tôi cũng thi hành việc mở các cơ sở trường học cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ em. MCPS đã liên lạc với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ em tại các cơ sở MCPS để chia sẻ tình trạng hiện tại của kế hoạch phục hồi và các bước tiếp theo để hỗ trợ các nhà cung cấp với kế hoạch của họ. Có một số hợp đồng thuê và cơ sở khác nhau với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ em tại các cơ sở MCPS. Nhà cung cấp mở lại sẽ thay đổi tùy theo các trường hợp khác nhau. Một số nhà cung cấp có thể được mở sớm; các nhà cung cấp khác sẽ mở cùng lúc với các trường MCPS mở cửa lại cho học sinh. Yêu cầu liên lạc với nhà cung cấp của quý vị để biết thêm thông tin. MCPS và Cộng đồng Sử dụng Cơ sở Công cộng đang hợp tác để hỗ trợ các nhà cung cấp giữ trẻ trước và sau trường học cho các trẻ em tuổi đi học tại các cơ sở MCPS và phối hợp các bàn luận xung quanh các trường hợp để mở lại trường học và chương trình. 


Cuộc Trò Chuyện Can Đảm về Tác Động của Kỳ Thị đối với Sức Khỏe Tâm Thần

Phần thứ nhì của Một Trò Chuyện Can Đảm về Tác Động của Kỳ Thị đối với Sức Khỏe Tâm Thần tập trung vào cách mọi người có thể nhận được giúp đỡ và hỗ trợ với các quan tâm về sức khỏe tâm thần, cũng như cách xóa bỏ sự kỳ thị của việc nhận hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Quý vị có thể xem các buổi trò chuyện tại đây.

Giám đốc Jack Smith đã viết một bài ý kiến được đăng trong Bethesda Beat mà phản ảnh sự kỳ thị trong quận chúng ta và công việc liên tục của hệ thống trường học để thúc đẩy sự công bằng và xuất sắc..
Quý vị có thể đọc bài viết tại đây


Important Online Resources: