Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 06, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Cập Nhật Quan Trọng

Kính gởi Phụ huynh, Học sinh, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng,

Hôm nay (Ngày 6 tháng 5), Thống đốc Larry Hogan và Giám đốc Trường Học Tiểu bang Karen Salmon tuyên bố rằng các trường công lập Maryland sẽ đóng cửa cho niên học còn lại 2019-2020. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là quyết định đúng cho sự an toàn và an lành cho các học sinh Maryland và gia đình các em. Mặc dù tin tức này không có gì bất ngờ, nhưng nó không làm giảm bớt nỗi buồn và sự thất vọng mà nhiều người cảm thấy vì chúng ta sẽ không cùng nhau ở trong trường học để học và làm việc; tham gia các sự kiện thể thao và nghệ thuật; và tham dự lễ kỷ niệm cuối năm và tốt nghiệp.

Cuối tuần này, chúng tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật cho cộng đồng mà sẽ đề cập nhiều câu hỏi và mối quan tâm của quý vị về các chủ đề khác nhau, bao gồm giai đoạn tiếp theo của việc học trực tuyến, tốt nghiệp, vũ hội, lễ thăng chức, và nhiều hơn. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng coronavirus thường xuyên và ghi tên để nhận những báo cáo quan trọng qua hệ thống Alert Montgomery.

Xin quý vị tiếp tục giữ an toàn và chăm sóc lẫn nhau. MCPS đã phát triển một số tài nguyên để hỗ trợ sức khỏe và sự an lành của cộng đồng chúng ta. Quý vị có thể xem bản báo cáo tại đây Chúng ta sẽ vượt qua thời gian thử thách vô cùng này nếu chúng ta cùng nhau làm việc với lòng tốt và lòng trắc ẩn.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học