Is this email not displaying correctly? View it in your browser

mcps logo

All In Header Image

 

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

 

Của Giám đốc Jack R. Smith

 

Hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng Ba, và chúng ta đã gần hơn một tuần ở trong thế giới mới của chúng ta. Gần như tất cả các tiểu bang đã đóng cửa tất cả các trường,chúng ta đã kinh nghiệm một thay đổi lớn lao trong cách các trường học, cộng đồng và xã hội của chúng ta hoạt động. Và sự thật là, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra và sẽ xảy ra như thế nào. Chúng tôi không biết điều này sẽ diễn ra như thế nào. Những gì chúng tôi biết là tất cả chúng ta cùng nhau ở trong biến cố này và tốt hơn khi chúng ta đoàn kết với nhau.


Đây là một tuần rất khó khăn đối với mọi thành viên trong cộng đồng nhà trường—phụ huynh, gia đình và nhân viên của trường— nhiều người cũng là phụ huynh. Đặc biệt là rất khó khăn cho các học sinh. Đây là Steve Snyder, chủ bút củaThe 74, một trang mạng tập trung vào giáo dục, mô tả những gì xảy ra:


"Các học sinh bị rối loạn. Các nhà giáo dục đang xáo trộn để hình thành một lớp học như một tụ tập ảo tưởng hàng ngày. Phụ huynh đã trờ thành các giáo viên tại nhà qua đêm. Những người ủng hộ đang khảo sát tình cảnh lạ lùng này và nêu lên những lo ngại khẩn cấp xung quanh các vấn đề về công bằng, hòa nhập, chương trình giảng dạy, an toàn, tiêu chuẩn và tất cả mọi thứ khác mà tạo nên hoạt động của cộng đồng trường học.


Đọc bài viết của ông


Mặc dù tiểu bang chưa thông báo, nhưng tất cả chúng ta đều nhận thấy là học sinh và nhân viên sẽ không trở lại các trường học vào Ngày 30 tháng 3. Dù vậy, phần còn lại của năm học sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi khác sẽ cần một câu trả lời.


Vì vậy, hãy tập trung vào những gì chúng ta biết bây giờ. Vào Ngày 30 tháng 3, chúng tôi sẽ khởi động giai đoạn đầu tiên của một hệ thống học tập từ xa để học sinh có thể bắt đầu có những kinh nghiệm học tập có cấu trúc. Một hệ thống mà sẽ cung cấp nhiều cách để tiếp cận việc học cho nhiều học sinh. Một hệ thống như vậy phải bao gồm học tập mà cho phép sự kết nối rất cần thiết giữa giáo viên và học sinh, mặc dù qua các phương tiện khác biệt với những gì chúng ta đã thường dùng. Một hệ thống mà sẽ mang lại một mức độ bình thường nào đó cho đời sống của 166,000 học sinh từ lớp chuẩn bị mẫu giáo đến lớp 12.

Ngay trước khi Dr. Karen Salmon, tổng giám đốc tiểu bang các trường học, tuyên bố đóng cửa khẩn cấp hai tuần chỉ hơn một tuần trước, chúng tôi đã bận rộn để lập sơ đồ môn học cho hệ thống trường học lớn nhất ở Maryland. Chúng tôi tạo ra hệ thống phân phát các bữa ăn; chúng tôi có hơn 55,000 học sinh mà nhận được nhiều bữa ăn miễn phí vào các ngày học bình thường. Các đoàn lau dọn và vệ sinh đã được đặt tại 208 trường học của chúng tôi và khoảng 30 địa điểm MCPS khác, cũng như hơn 1,500 xe buýt. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và tiểu bang về cách chúng tôi có thể giúp đỡ xung quanh các câu hỏi về trông giữ trẻ em cho nhân viên y tế và cấp cứu và cung cấp các nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục của học sinh.


Đồng thời, một vài tuần trước, chúng tôi bắt đầu thu thập nhiều công cụ học tập và tài nguyên của chúng tôi—chúng tôi có rất nhiều; tuy nhiên, không có cách nào để tổ chức hầu khởi động như một hệ thống học tập có cấu trúc vào cùng ngày với thông báo đóng cửa các trường học. Vì chúng tôi đã bắt đầu xếp đặt các tài nguyên của chúng tôi trong những tuần trước khi đóng cửa trường, chúng tôi đã có thể cung cấp các học sinh với các bài học qua bản in và qua trang mạng. Khi điều này trở nên rõ ràng là hai tuần ngoài khu trường học chỉ là bước đầu, chúng tôi đã bỏ thời gian để tạo hệ thống này và tiết tục làm việc này hằng ngày. Chúng tôi đã dành một tuần qua để làm việc cho một hệ thống như vậy và đang tiếp tục mỗi ngày để tạo nó. Các hiệp hội nhân viên của chúng tôi đã tham gia vào công việc như là đối tác hợp tác.


24,000 nhân viên của chúng tôi đang trải qua tình huống này giống như mọi người khác. Một số có con và các thành viên khác trong gia đình họ đang cần để được chăm sóc. Những người khác đã phải có mặt tại nơi việc làm và đã làm việc hết sức để gây dựng việc phân phát thực phẩm và các hệ thống khác. Mỗi giáo chức hỗ trợ chuyên môn, giáo viên và viên chức đều lo lắng về các học sinh của họ. Nhiều người đã cố gắng liên hệ với các học sinh. Đây là thông điệp thông thái của Chris Lloyd, chủ tịch hội giáo viên của chúng tôi, đã gửi cho các thành viên của ông vào đầu tuần này.


"Tôi biết thời gian này đang tạo ra sự lo lắng cho chúng ta và cho các gia đình và cho các học sinh trẻ trong sự chăm sóc của chúng ta. Chúng tôi bước vào nghề này vì chúng tôi là những người xây dựng mối quan hệ, và chúng tôi quan tâm. Và vì vậy đây là một thử nghiệm theo nhiều cách của nhân loại. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giảng dạy đúng, bất kể trong hoàn cảnh nào, nhưng chúng tôi phải hướng dẫn với mối quan hệ - bởi vì phúc lợi về xã hội và tình cảm của học sinh và cộng đồng của chúng ta là nền tảng của chính chúng ta.

"Vì vậy, trong khi chúng tôi làm việc để giảng dạy tốt nhất cho hàng ngàn học sinh, chúng tôi có thể nhân cơ hội này để làm những gì chúng tôi đã luôn luôn làm... để cho trẻ em và gia đình biết rằng chúng tôi đang nghĩ về họ và chúng tôi quan tâm đến hạnh phúc của họ. Đó là điều nhân loại phải làm, và trong thời gian này, chúng tôi biết rằng nhân tình là những gì làm cho chúng ta toàn vẹn."


Nhiều người khác trong quận, tiểu bang và thật vậy, trên toàn quốc đã dành cả tuần qua để cố gắng tìm cách phục vụ nhu cầu học tập và đóng góp cho phúc lợi của học sinh và gia đình trong khi đối phó với những lo lắng và hoàn cảnh sống của chính họ. Điều chúng ta biết là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời gian này như một cộng đồng và tốt hơn khi chúng ta cùng nhau hợp tác.

 


Community Image

 

Important Online Resources: