Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: March 9, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

coronavirus image Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) tiếp tục làm việc chặt chẽ với Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) để theo dõi COVID-19 (coronavirus) và cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh và thành viên cộng đồng tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19, và tác động của nó đối với các hoạt động của cộng đồng và trường học chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một trang mạng mà có thông tin cập nhật nhất cho cộng đồng của chúng ta.

Như chúng tôi đã chia sẻ trong một lá thư vào Ngày 5 tháng 3, 2020, ba trường hợp đầu tiên của COVID-19 đã được xác định ở tiểu bang Maryland và các bệnh nhân cư trú tại Quận Montgomery. Yêu cầu đọc thông cáo báo chí của quận để biết thêm thông tin. Thêm hai trường hợp tại Maryland đã được xác định vào Ngày 8 tháng 3. Một bệnh nhân của hai trường hợp này sống tại quận Montgomery. Các viên chức y tế quận tiếp tục chia sẻ với khu trường học là họ tin rằng nguy cơ về sức khỏe thấp đối với các trường học của chúng ta và đã xác định rằng các trường học vẫn nên mở cửa như bình thường vào lúc này và việc giảng dạy nên tiếp tục như bình thường. Nếu tình hình thay đổi trong quận, DHHS sẽ làm quyết định về việc cần phải đóng cửa các trường, nếu cần. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng theo luật Maryland, việc đóng cửa trường học do hậu quả của một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng được Department of Health and Human Services xác định.

Học Tập của Học Sinh

MCPS tiếp tục làm việc với nhân viên và các hội viên quan trọng khác về dự định các tài liệu giáo dục và tài nguyên cho tất cả học sinh trong trường hợp các trường học bị đóng cửa. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo việc học của học sinh với các phương pháp có sẵn và dễ tiếp cận đối với tất cả học sinh. Vào lúc này, để thích hợp với hướng dẫn của DHHS, tất cả học sinh và nhân viên khỏe mạnh nên tiếp tục đến trường như bình thường.

Bắt Nạt và Quấy Nhiễu

Chúng tôi đã nghe một số thành viên trong cộng đồng nói là có một số nhóm học sinh đã bị trêu chọc, quấy rối và bắt nạt về coronavirus. Hành vi này không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ. Nếu bạn kinh nghiệm hoặc chứng kiến việc bắt nạt hoặc quấy rối, yêu cầu nói với nhân viên của trường hoặc hoàn thành đơn của việc bắt nạt và quấy rối.

Nguồn Thông Tin

Chúng tôi biết một số bài đăng giả tạo lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội mà cho biết các trường học sẽ bị đóng cửa do coronavirus và các học sinh tại các trường khác nhau trong quận đã bị nhiễm trùng. Những bài viết này là sai. Mọi thông tin về việc đóng cửa trường học hoặc cập nhật liên quan đến coronavirus sẽ đến trực tiếp từ các viên chức y tế quận và MCPS. Tất cả các cập nhật và thông tin quan trọng sẽ được chia sẻ với tất cả các gia đình MCPS thông qua một số công cụ liên lạc, bao gồm các BlackBoard ConnectEd, cú điện thoại ConnectEd, trang mạng MCPStrang mạng coronavirus và trang truyền thông xã hội chính thức MCPS (Twitter and Facebook). Chúng tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng coronavirus MCPS thường xuyên.

Chúng tôi rất thất vọng là bất cứ người nào tìm cách cố tình lừa dối cộng đồng về vấn đề nghiêm trọng này. Bất kỳ học sinh nào có trách nhiệm về đăng các bài giả mạo sẽ phải nhận các hậu quả nghiêm trọng, theo Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh.

Thực Tập Tốt Nhất cho Sức Khỏe Quý Vị

CDC và các viên chức y tế địa phương tiếp tục chia sẻ các thực tập tốt nhất sau đây mà là các bước quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút này:

  • Tránh tương tác với những người bị bệnh/đau.
  • Nếu quý vị bị bệnh, nên ở nhà.
  • Đừng đi du lịch nếu quý vị bị bệnh/đau.
  • Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.
  • Sử dụng chất khử trùng có cồn nếu không có xà phòng và nước.
  • Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi.

Cá nhân tin rằng họ có nguy cơ hoặc đã tiếp xúc với coronavirus được khuyến khích liên hệ với người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của họ. Trừ khi quý vị đi du lịch gần đây đến một quốc gia trong danh sách CDC, quý vị không cần phải tự cách ly. Quý vị cũng có thể gọi Montgomery County Department of Disease Control and Epidemiology tại 240-777-1755 hay Maryland Department of Health Infectious Disease Bureau tại 410-767-6700. Nếu quý vị không thể gặp bác sĩ cá nhân, quý vị nên liên hệ với cơ sở chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu địa phương. Xem https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Coronavirus.html để thêm hướng dẫn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật thường xuyên khi tình trạng này tiếp tục phát triển.

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery