hand sanitizer

MỘT CAM KẾT CHUNG VỀ AN TOÀN CỦA TRƯỜNG HỌC

Thưa Phụ Huynh và Giám Hộ:

Các Trường Công Lập Quận Montgomery cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn cho tất cả các học sinh và nhân viên khi chúng tôi chuyển sang học tập trực tiếp. Để bảo đảm sự an toàn của trường học, tất cả chúng ta phải làm phận sự của mình để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút COVID-19. Bằng cách chọn kinh nghiệm học tập trực tiếp, quý vị đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hành động chủ yếu để giữ trường học an toàn.

Đối với các học sinh, điều này có nghĩa là:

 • Đeo khăn che mặt/mặt nạ theo đúng cách ở trường và trên xe buýt, như theo điều kiện của pháp luật
 • Giữ khoảng cách xa với người khác
 • Thường xuyên rửa và/hay khử trùng tay
 • Tham gia trong việc thử nghiệm COVID-19 do trường học cung cấp để xác định các trường hợp không có triệu chứng* (thông tin sẽ đến ngay)
 • Hoàn tất chính xác mẫu chứng nhận về sức khỏe hàng tuần 
 • Hoàn tất kiểm tra nhiệt độ hàng ngày tại nhà (MCPS sẽ cung cấp một cặp nhiệt độ cho tất cả các gia đình.)
 • Tiếp tục ở nhà và liên lạc với trường học ngay lập tức nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 hay có sự tiếp xúc gần gữi với người đã thử nghiệm dương tính với COVID-19

Về phần chúng tôi, MCPS sẽ:

 • Cung cấp và thực thi việc sử dụng khăn che mặt cho tất cả học sinh và nhân viên
 • Củng cố việc giữ khoảng cách xa giữa nhau
 • Cung cấp thuốc khử trùng tay và cơ hội rửa tay thường xuyên
 • Tăng cường việc thông gió và hệ thống lọc tòa nhà
 • Cung cấp đồ đo nhiệt độ cho tất cả các gia đình mà trở lại với giảng dạy trực tiếp
 • Cung cấp thử nghiệm COVID-19 miễn phí cho học sinh và nhân viên
 • Thường xuyên lau chùi tòa nhà tập trung vào các bề mặt thường bị đụng chạm nhiều
 • Bảo đảm có nhân viên y tế ở mỗi trường
 • Tăng cường hệ thống nước
 • Tuân theo một giao thức thiết thực để truy tìm sự tiếp xúc

Chúng tôi yêu cầu quý vị tham gia với chúng tôi trong việc tuân theo các biện pháp an toàn và thực hành quan trọng này để chúng tôi có thể giữ trường học an toàn và mở cửa cho việc giảng dạy và học tập.

Chúng tôi mong được chào đón các học sinh trở lại trường học chúng tôi.

Kính thư,

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools