Lời Tuyên Bố của Chủ Tịch Hội Đồng Wolff và Giám Đốc Smith về Vụ Bắn Súng vào Ngày 16 Tháng Ba ở Georgia

Lời tuyên bố sau được phát hành vào Ngày thứ Tư 17 tháng 3:

Chúng tôi xin chia buồn với các gia đình và bạn của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ bắn súng vô nghĩa ở Georgia. Tuy chúng ta chưa biết động cơ, đa số các nạn nhân là người gốc Á.

Điều chúng ta biết là sự căm thù đối với người Á châu tại Hoa kỳ đang gia tăng. Hành vi này là kinh tởm và không thể chấp nhận được. Công bằng và tôn trọng là giá trị cốt lõi của các Trường Công lập Quận Montgomery, và chúng tôi cầu mong tất cả học sinh và nhân viên chấp nhận những giá trị này và tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng chúng ta.

Nếu một học sinh kinh nghiệm hay chứng kiến việc bắt nạt hay quấy rối, yêu cầu nói với nhân viên của trường hay hoàn thành đơn báo cáo việc bắt nạt và quấy rối.

Chúng tôi khuyến khích mọi người xem tập phim Waymaking đầy thông tin này mà thảo luận về tầm quan trọng của việc tạo bạn đồng minh và cách chúng ta có thể cùng nhau làm việc để tạo sự an toàn cho các học sinh người Mỹ gốc Á.


Thêm thông tin hướng dẫn dưới đây.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools