classroom

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là năm điều quan trọng quý vị cần biết về buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 25 Tháng 5 và những gì sẽ đến với học khu:

  1. Các trường học sẽ mở cửa cho việc học tập trực tiếp, truyền thống cho học sinh và nhân viên trong năm học 2021-2022. Năm học sẽ kéo dài hơn 180 ngày theo điều kiện của Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland học sinh và nhân viên sẽ đến trường trực tiếp, năm ngày một tuần. Học sinh sẽ nhận sự giảng dạy trực tiếp từ giáo viên năm ngày một tuần. MCPS sẽ chia sẻ chi tiết của kế hoạch mở cửa trường lại vào mùa thu với Hội đồng Giáo dục và cộng đồng MCPS vào Tháng 6, 2021. Chúng tôi rất hào hứng chào đón tất cả học sinh và nhân viên trở lại với học tập trực tiếp vào mùa thu này.
  2. MCPS sẽ yêu cầu các học sinh và nhân viên đeo mặt nạ khi ở trên khu vực trường cho phần còn lại của năm học. Điều này có nghĩa là học sinh phải đeo khăn che mặt bên trong tòa nhà và cả khi ở ngoài trời trong giờ ra chơi hoặc giờ lớp học Thể dục (P.E.) (mặt nạ có thể được tháo ra khi nhiệt độ cao và độ ẩm cao). Điều này phù hợp với các đề nghị của liên bang, tiểu bang và địa phương và nhận thức rằng việc tiêm chủng cho học sinh vẫn đang được tiến hành.
  3. Quý vị có thể giúp giữ an toàn cho trường học và cộng đồng của chúng ta bằng cách chủng ngừa COVID-19. Hãy bảo vệ chính mình và những người thân yêu  bằng cách chủng ngừa COVID-19 và đăng ký cho con (từ 12 tuổi trở lên) để được chủng ngừa. Tất cả những người dân cư ngụ tại Maryland từ 16 tuổi trở lên có thể lấy hẹn chủng ngừa vắc xin COVID-19 tại một trong các điểm tiêm chủng hàng loạt của Marylandhay tại bất kỳ phòng khám bệnh chủng ngừa nào trong quận. MCPS cũng đang hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội của Quận để tổ chức các phòng tiêm chủng COVID-19 tại một số trường MCPS. Phòng khám kế tiếp sẽ được tổ chức vào Ngày 2 tháng 6 tại Trường Trung học Cấp II Montgomery Village.
  4. Vẫn còn thời gian để đăng ký cho các chương trình trường hè. Quý vị có đang tìm các chương trình hè vui nhộn và hấp dẫn cho con em không? Đăng ký cho các chương trình mùa hè MCPS sẽ kết thúc vào Ngày 4 tháng 6, hãy nên ghi danh ngày hôm nay! Các chương trình mùa hè là một phần quan trọng trong nỗ lực của học khu để giải quyết tình trạng mất thời gian học tập và cung cấp sự truy cập vào các chương trình vui nhộn và hấp dẫn. Các chương trình dành cho các học sinh tiểu học và trung học cấp II sẽ tập trung vào toán và đọc viết, đặc biệt, trau dồi và chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo. Các học sinh trung học cấp III sẽ có cơ hội để thu nhận tín chỉ trong tất cả các môn học cần thiết để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lặp lại và tín chỉ gốc, cũng như các lựa chọn không tín chỉ ở các trường địa phương. Đây là cách để quý vị đăng ký:
    • Đối với chương trình trực tiếp do các trường địa phương cung cấp (non-Title I), học sinh sẽ đăng ký thông qua trường của em, qua Mẫu đơn Google được đăng trên trang mạng của trường hoặc liên lạc với trường.
    • Đối với chương trình trực tuyến, trung tâm trường hè trung học cấp III, vàcác chương trình Title I, học sinh ghi danh trong ParentVUE hoặc trên mẫu đơn đăng ký bằng giấy có thể được gửi qua trang mạng hoặc nạp tại trường của con. Các gia đình cũng có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng trung ương, tại 850 Hungerford Dr. ở Rockville, bắt đầu từ Ngày thứ Ba 1 tháng 6 đến Ngày thứ Sáu 4 tháng 6, từ 8:30 sáng - 4:30 chiều.
  5. Các đơn đăng ký bắt đầu có vào Ngày 1 tháng 6 cho Học viện Trực tuyến MCPS. Mặc dù học tập trực tiếp năm ngày một tuần là theo mặc định, MCPS sẽ cung cấp một học viện trực tuyến vào mùa thu này. Học viện trực tuyến sẽ cung cấp chương trình học trực tuyến toàn thời gian cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Học sinh quan tâm đến chương trình sẽ cần đăng ký để được nhận học và phải được chấp thuận để tham gia. Nhiều thông tin sẽ sớm được chia sẻ với cộng đồng và được đăng trên trang mạng Học viện Trực tuyến.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools