Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Nov. 11, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery dự định chấp thuận khuôn mẫu của các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) cho giai đoạn học sinh trở lại học tập trực tiếp bắt đầu từ Tháng Giêng, 2021. Khuôn mẫu đã được trình bày với Hội đồng Giáo dục vào Ngày 6 tháng 11 và phát thảo kế hoạch của quận cho giai đoạn trở lại học tập trực tiếp. Quý vị có thể xem phim video của cuộc bàn luận Ngày 10 tháng 11 tại đây và xem các phim hình PowerPoint tại đây.

NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT:

 • MCPS đã phát triển bảng đo lường sức khỏe cho giai đoạn trở lại học tập trực tiếp an toàn.

 • Nếu các chỉ số được hội đủ, quận sẽ bắt đầu đưa một số học sinh trở lại để được giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ Ngày 12 tháng Giêng, 2021. Việc trở lại ban đầu sẽ chỉ tập trung vào học sinh trong các chương trình giáo dục đặc biệt cụ thểGiáo dục Công nghệ Nghề nghiệp (CTE). Những gia đình này sẽ được thông báo nếu được chọn.

 • Các nhóm học sinh lớn hơn có thể bắt đầu giai đoạn vào Ngày 1 tháng 2, 2021.
 • Một chọn lựa chỉ học tập trực tuyến thôi sẽ có cho các gia đình mà không muốn trở lại học trực tiếp.

 • Một bản thăm dò ý kiến hiện có cho các phụ huynh để cho biết nếu họ muốn con họ hoàn toàn duy trì trong môi trường học tập trực tuyến hay tham dự trong một kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến trong khóa thứ nhì.

 • Các kinh nghiệm trực tiếp có thể bao gồm một kết hợp của ba khuôn mẫu sau đây:
  • Hỗ trợ trực tiếp cho học tập trực tuyến. Học sinh sẽ nhận sự hỗ trợ của nhân viên về tổ chức, hiểu biết và hoàn tất các môn học trực tuyến.
  • Học cùng một lúc. Học sinh sẽ tham gia vào các lớp học mà kết hợp giảng dạy trực tiếp với học sinh tham gia từ xa.
  • Giảng dạy trực tiếp. Học sinh sẽ nhận giảng dạy trực tiếp mà không cần một thành phần cách biệt cho môn học cụ thể đó.

 • Cách thức giảng dạy sẽ được cung cấp một khi chúng ta trở lại các tòa nhà có thể khác biệt cho các học sinh, vì các hạn chế về năng lực và sự sẵn sàng của nhân viên. Phụ huynh sẽ nhận thêm thông tin về mô hình trường học cụ thể vào tháng Giêng. Các câu trả lời của bản thăm dò sẽ được sử dụng để phát triển mô hình cho mỗi cộng đồng và trình độ cụ thể. Một lần nữa, tất cả các học sinh có thể chọn hoàn toàn duy trì trong học tập trực tuyến, và chúng tôi biết mô hình trực tuyến sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc phân phát giảng dạy trong tương lai gần.

Hoàn Tất Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh trước Ngày 3 Tháng 12

Bắt đầu từ hôm nay, Ngày 11 tháng 11, phụ huynh sẽ được yêu cầu hoàn tất bản thăm dò ý kiến ngắn này để cho biết liệu con họ sẽ hoàn toàn lưu lại trong môi trường học tập trực tuyến hay tham gia trong một kết hợp của việc giảng dạy trực tiếp và trực tuyến trong khóa học thứ nhì. Cả hai lựa chọn đều cho phép các học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao trực tiếp. Phụ huynh cũng sẽ được yêu cầu cho biết nếu con họ cần phương tiện chuyên chở do MCPS cung cấp. Chúng tôi muốn nhắc lại là các gia đình có quyền lựa chọn lưu lại trong mô hình hoàn toàn trực tuyến nếu họ không cảm thấy thoải mái cho con họ trở lại trường học. Xin lưu ý là một khi quý vị đã lựa chọn, các thay đổi chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, bất kỳ gia đình nào không lựa chọn sẽ tự động trở lại với kinh nghiệm trực tuyến thôi để bảo đảm chúng tôi suy xét và lập kế hoạch sử dụng tối đa không gian và nhân viên. Bản thăm dò chấm dứt vào Ngày 3 tháng 12. Các gia đình sẽ nhận thông tin chi tiết về các bước tiếp theo và thông tin cụ thể của trường vào tháng Giêng.

Bảng Dữ liệu COVID-19

MCPS đã khởi đầu bảng dữ liệu COVID-19 mà cung cấp cho cộng đồng một giải thích trực quan về các chỉ số sức khỏe đã được xác định mà hướng dẫn các thảo luận của chúng tôi về việc trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn. Nó cũng cung cấp thông tin về số lượng nhân viên MCPS đã báo cáo các trường hợp nhiễm trùng COVID-19, bao nhiêu người hiện đang bị cách ly và Các Câu Hỏi Thường Được Đề Cập (FAQ).

Trung tâm Thẩm định Giáo dục Đặc biệt

Nếu các đo lường sức khỏe cho phép, vào Ngày 3 tháng 12, MCPS sẽ mở các trung tâm thẩm định giáo dục đặc biệt tại các trường trung học cấp II Hallie Wells, Sligo và Julius West, nơi các gia đình sẽ có thể nhận được hỗ trợ theo hẹn từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu. Các trung tâm thẩm định này sẽ cung cấp cho các gia đình cơ hội tham gia vào các cuộc thẩm định tâm lý và giáo khoa trực tiếp để xác định khả năng hội đủ điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt ban đầu và liên tục.


Hội đồng sẽ tiếp tục thảo luận về khuôn khổ này trong một buổi làm việc vào Ngày 17 tháng 11 và dự kiến sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch cuối cùng vào Ngày 3 tháng 12. Chúng tôi hiểu là các gia đình sẽ có nhiều câu hỏi khi họ xác định mô hình nào sẽ thích hợp nhất cho con em họ. Chúng tôi khuyến khích quý vị theo dõi cuộc trò chuyện trực tuyến vào Ngày 12 tháng 11 để đề cập các câu hỏi và ý kiến về khuôn khổ. Buổi họp trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS, MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36 and RCN 89) và trên YouTube. Nạp các câu hỏi trước bằng cách vào www.mcpssubmitquestion.org. Phụ huynh có thắc mắc về bản thăm dò có thể liên lạc mcpsinfo@mcpsmd.net.

Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery