science class

Trở lại, Tốt hơn Bao giờ Hết!

Ngày 8 Tháng 7, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,
Tháng Bảy đem lại một mùa giảng dạy và học tập mới tại các Trường Công Lập Quận Montgomery.

Để đáp ứng nhu cầu xã hội, tình cảm, sức khỏe tinh thần và học tập của học sinh, chúng tôi đã khai triển đáng kể chương trình mùa hè: Trong tuần qua, các chương trình trường hè đã bắt đầu phục vụ hơn 52.000 học sinh, nhiều học sinh đang học tập và phát triển tại trường học của các em. Và trong tuần tới, hai trường học theo lịch niên học mới, trường tiểu học Roscoe Nix và Arcola, sẽ chào đón các học sinh trở lại trường năm ngày một tuần với giảng dạy trực tiếp và với một giáo viên trong mỗi lớp học—một dịp xem trước những kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả học sinh của chúng tôi bắt đầu từ mùa thu này.

Như tôi nhận thấy trong thông điệp của tôi vào Ngày 1 tháng 6, MCPS là một hệ thống trường học tuyệt vời vì chúng tôi được tạo ra từ những người tuyệt vời. Và chương trình mùa hè của chúng tôi là một thí dụ điển hình cho điều này. Số lượng chưa từng có của các giáo viên và các nhân viên khác của trường đã tăng lên để hỗ trợ chương trình mùa hè. Các nhân viên này, cùng với các nhóm tại trung tâm và trường học, đang làm việc để bảo đảm là các hỗ trợ hậu cần và giảng dạy được thực hiện để các trường học trở lại hoàn toàn vào Ngày 30 tháng 8, ngày tựu trường của năm học 2021–2022.

Sự gia tăng về hoạt động mà các trường học đang thấy trong mùa hè này và các kế hoạch cho mùa thu để lại cho chúng ta vào thời điểm này cơ hội tuyệt vời cho MCPS—một hệ thống trường học mà đã là ngôi nhà chuyên nghiệp của tôi trong hai thập kỷ. Chúng ta bắt đầu mùa hè này và mùa thu vững mạnh hơn nhờ sự kiên cường mà học sinh và nhân viên đã thể hiện khi đối mặt với thử thách và khó khăn trong 15 tháng qua.

teachers and students with masks

Bây giờ là lúc MCPS cần PHÁT ĐẠT—để đạt được tiềm năng vô hạn của chúng ta. Đó là tiêu điểm của 100 ngày đầu tiên của tôi với tư cách là giám đốc lâm thời và cho năm học kế: phát đạt. Gần đây tôi đã chia sẻ tiêu điểm này với các lãnh đạo hệ thống trường học. Tầm nhìn này —được gọi là PHÁT ĐẠT 100— ghi lại những cam kết mà chúng tôi phải thực hiện với học sinh, với nhân viên, với cộng đồng và với chính chúng tôi trong nỗ lực cung cấp cho học sinh kinh nghiệm giáo dục mà họ xứng đáng.

PHÁT ĐẠT 100 bao hàm:

P-Đặt Học sinh lên Trên Hết
R-Hồi phục lại Các Mối Quan hệ
O-Mở cửa Trường 5 Ngày một Tuần để Giảng dạy Trực tiếp
S-Hỗ trợ Nhân viên để Đáp ứng Nhu cầu của Học sinh
P-Chuẩn bị cho Tương lai
E-Giáo dục cho Công bằng
R-Phục hồi Văn hóa Tôn trọng

 

 

Tầm nhìn này là một cam kết cho một tinh thần lạc quan và các mục tiêu căn bản mà chúng ta không thể nhượng bộ. MCPS cung cấp một chương trình học tập xuất sắc cho tất cả học sinh, một cam kết nối lại sự cộng tác với cộng đồng MCPS, cam kết sâu sắc hơn đối với sự công bằng, và một tập trung liên tục về việc đem học sinh trở lại với kinh nghiệm học tập mùa hè và mùa thu tốt hơn!

Video: Dr. McKnight Thảo luận về PHÁT ĐẠT 100

Tầm nhìn này sẽ cần tất cả chúng ta. Tôi mong chờ chúng ta cùng nhau làm việc. MCPS Trở lại, Tốt hơn Bao giờ Hết!

Trong sự hợp tác,
Dr. Monifa B. McKnight
Giám Đốc Lâm Thời của Các Trường Học, MCPS

 

prosper 100


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools