Tất cả Các Trường Học Sẽ Mở Cửa Lại vào Ngày Thứ Hai 3 tháng Giêng

Ngày 30 Tháng 12, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Khi chúng tôi chuẩn bị mở cửa trường vào ngày thứ Hai, chúng tôi có bốn điều để "yêu cầu" cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ các học sinh trong một môi trường an toàn nhất nếu có thể, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Yêu cầu quý vị làm phần của mình.

 • Tiếp tục báo cáo các trường hợp dương tính.
  Nếu con quý vị có kết quả dương tính, yêu cầu báo cáo cho MCPS bằng cách sử dụng mẫu đơn này. Bắt đầu từ Ngày thứ Hai 3 tháng Giêng, quý vị có thể gọi cho trường học của con nếu quý vị không thể gửi thông tin qua phương thức điện tử.
 • Thử nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường nếu có thể.
  Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ y tế của gia đình, phòng khám bệnh địa phương, tiệm thuốc hay Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội Quận Montgomery (DHHS) để xác định nơi và cách để cho con quý vị được thử nghiệm.
 • Giữ các trẻ em ở nhà nếu các em có bất kỳ triệu chứng bệnh nào và đưa các em đi thử nghiệm COVID-19.
  Điều quan trọng là học sinh không lây bệnh cho người khác. Yêu cầu giữ các em ở nhà khi các em bị đau và đưa các em đi thử nghiệm COVID-19 như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.
 • Đồng Ý Với Thử Nghiệm.
  Phụ huynh phải cho phép con họ được thử nghiệm tại trường và họ có thể làm như vậy bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. Để biết thêm chi tiết, yêu cầu xem trang mạng "Đồng Ý Với Thử Nghiệm".

Chúng tôi nhận thấy là các trường hợp COVID-19 dương tính đang gia tăng ở Quận Montgomery và trên toàn quốc. Quyết định mở cửa tất cả các trường được thực hiện sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và hợp tác liên tục với Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS). Khi chúng tôi làm việc để bảo đảm sự an toàn của học sinh, nhân viên, gia đình và các thành viên cộng đồng, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phụ trội trong những ngày tới.

Bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà có cho tất cả học sinh và nhân viên
Sáng nay, chúng tôi được biết rằng Chính Phủ Quận Montgomery sẽ cung cấp các dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà cho tất cả học sinh và nhân viên trong vòng hai tuần tới. Tất cả các gia đình sẽ được yêu cầu thực hiện các thử nghiệm cho các con và sau đó báo cáo bất cứ kết quả thử nghiệm dương tính nào. Thêm chi tiết về việc phân phát các dụng cụ thử nghiệm này sẽ được cung cấp vào tuần tới.

Mặt nạ cho các nhân viên
Tất cả các nhân viên sẽ nhận mặt nạ KN-95 trong tuần lễ Ngày 3 tháng Giêng.

Thử nghiệm tại trường cho các học sinh tiếp tục
Chúng tôi sẽ tăng số lượng các thử nghiệm cho những học sinh không có triệu chứng và tập trung vào các trường có tỷ lệ trường hợp mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ thử nghiệm COVID-19 miễn phí tại trường học cho các học sinh - thử nghiệm nhanh tại phòng y tế trường học cho những học sinh có triệu chứng và thử nghiệm hàng tuần cho những học sinh không có triệu chứng.

Các hướng dẫn cách ly hiện tại vẫn còn hiệu lực
Theo Bộ Y tế Maryland (MDH) và DHHS, MCPS sẽ tiếp tục sử dụng cùng một nguyên tắc cách ly đã được thông báo vào Tháng 11 cho đến khi có thêm hướng dẫn từ Bộ Y tế Maryland. Những cá nhân có kết quả thử nghiệm dương tính sẽ cần tiếp tục cách ly trong 10 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng, hay 10 ngày kể từ ngày thử nghiệm dương tính đối với những trường hợp không có triệu chứng. Mặc dù Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đã phát hành một thông báo trên phương tiện truyền thông vào đầu tuần này về những thay đổi cho các hướng dẫn cách ly của họ, MDH vẫn chưa áp dụng những thay đổi này.

Tiêu chuẩn để chuyển sang học tập trực tuyến
Chúng tôi tiếp tục theo dõi các trường hợp hàng ngày. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, nếu 5 phần trăm trở lên trong số học sinh/giáo viên/nhân viên không liên hệ (tối thiểu 10 người trong số này) có kết quả dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày, chúng tôi sẽ quyết định xem trường học có nên đóng cửa trong 14 ngày và chuyển sang giảng dạy trực tuyến hay không. Xin lưu ý là mức độ 5 phần trăm không tự động đưa đến việc đóng cửa trường học; yếu tố chủ yếu để xem xét sẽ là mức độ lây lan của vi rút trong trường. Nhân viên văn phòng trung ương MCPS sẽ làm việc với DHHS để làm quyết định này, và phụ huynh/người giám hộ tại trường sẽ được thông báo khi điều này xảy ra.

Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị khi chúng tôi chuẩn bị cho ngày tựu trường vào năm 2022!

Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Nguồn Thông Tin Quan Trọng

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools