Tin Cộng đồng Cập nhật COVID-19COVID-19

September 16, 2022

Kính gửi Gia Đình MCPS,
Đây là thông tin cập nhật về COVID-19 khi chúng ta kết thúc tuần lễ trường học thứ ba. Mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) COVID-19 Mức độ Nguy cơ Cộng đồng cho Quận Montgomery là “thấp”, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng vừa phải của các trường hợp COVID-19 dương tính được báo cáo cho MCPS, sau chuyến du lịch mùa hè và trở lại trường học. Số các thử nghiệm dương tính cao nhất cho đến nay đã được báo cáo vào tuần trước, sau ngày lễ Lao động cuối tuần. May mắn là, ít trường hợp dương tính hơn đã được báo cáo trong tuần này.
Cảm ơn nhân viên và gia đình đã tiếp tục thử nghiệm khi họ có các triệu chứng hoặc sau khi có thể bị phơi nhiễm, vì đã sử dụng công cụ trực tuyến để báo cáo kết quả thử nghiệm COVID-19 dương tính và đã tuân theo hướng dẫn cách ly CDC. Các chiến lược sức khỏe cốt lõi như ở nhà khi bị bệnh và rửa tay kỹ lưỡng cũng rất quan trọng để hạn chế sự lây lan của bệnh nhiễm trùng. Khi thời khóa biểu trở nên bận rộn hơn, hãy nhớ những điều bản — nghỉ ngơi, dinh dưỡng tốt và duy trì sinh hoạt, tất cả đều giúp giữ cho học sinh khỏe mạnh và sẵn sàng học tập.
Hãy nhớ rằng mặc dù mặt nạ là tùy chọn, nhưng mặt nạ tạm thời là bắt buộc trong một số trường hợp:

  1. Học sinh đến phòng y tế để thử nghiệm các triệu chứng COVID-19 có thể hiện diện.
  2. Nhân viên hoặc học sinh có kết quả dương tính với COVID-19 tại trường học hoặc nơi làm việc.
  3. Nhân viên hoặc học sinh bị nhiễm COVID-19, sau khi hoàn thành năm ngày cách ly, mà cảm thấy đủ khỏe để trở lại trường học hoặc nơi làm việc (cần đeo mặt nạ cho đến ngày thứ 10).
  4. Các cá nhân bị phơi nhiễm trong một đợt bùng phát, như một giải pháp thay thế cho cách ly 10 ngày. Nhân viên và học sinh bị phơi nhiễm không cần cách ly miễn là họ không có triệu chứng, và có thể đeo mặt nạ một cách an toàn trong 10 ngày sau khi phơi nhiễm.

Trẻ em không thể đeo mặt nạ một cách an toàn do những lưu ý về sức khỏe, tuổi nhỏ hoặc các yếu tố khác, có thể cần các chiến lược phòng ngừa khác trong một đợt bùng phát. Ở bất kỳ mức độ nguy cơ nào, chúng tôi tôn trọng quyết định của một cá nhân về việc đeo mặt nạ vì lý do sức khỏe của chính họ hoặc để bảo vệ người khác.
Chủng ngừa vẫn là công cụ hiệu quả nhất để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19 và có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tiêm chủng tăng cường COVID-19 mới đã được cập nhật cũng bao gồm khả năng bảo vệ chống lại các biến thể Omicron mới nhất hiện có tại các phòng khám do quận tài trợ, bao gồm phòng chủng ngừa tại trường học hay tiệm bán thuốc hay các địa điểm khác.
Thận trọng, chuẩn bị và phòng ngừa là cần thiết để hỗ trợ cam kết của chúng tôi cho việc học tập trực tiếp, an toàn. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ khuynh hướng dữ liệu ở cấp quận và cấp trường với các đối tác y tế công cộng, đồng thời khuyến khích mọi người tham gia vào các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của COVID-19.
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã giúp đỡ và cam kết giữ cho cộng đồng MCPS khỏe mạnh. Tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần sắp tới!
Kính thư,
Patricia Kapunan, M.D., MPH
Nhân viên Y tế MCPSEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools