Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 13 Tháng 10

Dưới đây là tám điều cần biết cho Ngày thứ Năm 13 tháng 10. Chúng bao gồm thông tin về an toàn xe buýt, điều gì sẽ xảy ra khi tuyến xe buýt bị hoãn hoặc hủy bỏ, bản cập nhật về Kế hoạch an toàn điền kinh, báo cáo tiến triển của học sinh, dạy kèm, cơ hội SSL và hơn thế nữa.

 1. bus safetyTuần Kế là Tuần An Toàn Xe Buýt Trường Học Toàn Quốc
  Tuần từ Ngày 17-21 tháng 10 là Tuần lễ An toàn Xe buýt Học đường Quốc gia. Đưa đón bằng xe buýt không chỉ là một chuyến đi đến trường — nó còn là một phương tiện để tiếp cận giáo dục một cách công bằng. Xe buýt trường chuyên chở học sinh đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh của quốc gia chúng ta và là liên kết trực tiếp giữa khu láng giềng và lớp học. Hơn 25 triệu trẻ em đi xe buýt màu vàng mỗi ngày đến trường trên toàn quốc và Tuần lễ An toàn Xe buýt Học đường Quốc gia là lời nhắc nhở cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng về an toàn khi đi xe buýt, gần xe buýt và khi chờ xe buýt . Các gia đình và cộng đồng trường học được khuyến khích gửi lời cảm ơn, làm dấu hiệu và tỏ lòng biết ơn theo những cách khác nhau với những người lái xe buýt.

  An Toàn trên Xe Buýt Trường
 1. transportation updatesĐiều gì sẽ Xảy ra khi Xe buýt bị Trễ hoặc bị Hủy bỏ
  Có sự khó khăn ở địa phương và quốc gia với việc tuyển dụng, thuê và giữ các tài xế xe buýt cho các hệ thống trường học và ngành chuyên chở. Khi tài xế hoặc nhân viên phục vụ xe buýt không thể đến làm việc do ốm đau hoặc nghỉ việc bất ngờ, điều này sẽ gây căng thẳng cho hệ thống để giữ lộ trình xe buýt đó trên đường. Văn phòng Chuyên chở MCPS sử dụng các tài xế thay thế và đi nhiều lần để bảo đảm là có nhiều xe buýt nếu có thể trên các con đường để đưa học sinh đến trường mỗi ngày. Hủy bỏ một tuyến xe buýt là biện pháp cuối cùng.
  Nếu lộ trình của con quý vị bị hoãn hoặc bị hủy bỏ, đây là cách chúng tôi thông báo:

  Các tuyến đường bị ảnh hưởng được thông báo vào ngày hôm trước hoặc trước 6 giờ 15 sáng.

  Thông tin được đăng trên trang mạng MCPS và thông điệp ConnectEd sẽ được gởi đến các gia đình.

  Văn phòng Chuyên chở tiếp tục xác định các tài xế có thể có cho các con đường bị ảnh hưởng.

  Bảng điều khiển thông tin tuyến đường xe buýt được cập nhật nửa giờ một lần cho đến 9 giờ 30 sáng.

  Cập nhật cho các tuyến đường buổi chiều

  Bảng điều khiển thông tin tuyến đường xe buýt được cập nhật trước 1 giờ 30 chiều.

  Các hiệu trưởng và ban lãnh đạo MCPS cũng được thông báo về bất kỳ sự gián đoạn nào của tuyến đường.
  Xem Bảng Điều khiển Thông tin Đường Xe Buý

 1. auditKiểm tra Chống Kỳ Thị MCPS Đã Được Phát hành

  Hội đồng Giáo dục đã nhận được một bài thuyết trình công khai về Kiểm tra Chống Kỳ thị MCPS bởi các kiểm tra viên độc lập, Mid-Atlantic Equity Consortium, Inc. vào Ngày 11 tháng 10. Báo cáo xác nhận rằng MCPS có nhiều yếu tố cần thiết để loại bỏ sự chênh lệch chủng tộc cho học sinh, gia đình và nhân viên, tuy nhiên, nghiên cứu kêu gọi MCPS phát triển một cách tiếp cận toàn diện rõ ràng trên toàn hệ thống để đạt được một hệ thống trường học chống kỳ thị. Cuộc kiểm tra xác định một loạt các đề nghị; để đọc các đề nghị này, hãy xem trọn vẹn Kiểm tra Chống Kỳ thị được liên kết bên dưới.

 1. athleticsKế hoạch An toàn Thể thao

  MCPS Kế hoạch An toàn Thể thao sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động của chương trình. Các trò chơi đá bóng Varsity sẽ tiếp tục ở Cấp 1 vào lúc này, trong khi các hoạt động từ Cấp 2 có thể được thực hiện ở các trò chơi riêng lẻ. Các hướng dẫn quyết định cho từng cấp được nêu trong kế hoạch an toàn. Đối với các môn thể thao khác, các trường học địa phương có thể điều chỉnh thích hợp cho các hạn chế Bậc 1 mặc định, chẳng hạn như sửa đổi thủ tục cho vào cửa (xác minh ghi danh và/hoặc nhận vào cửa nữa trò chơi). MCPS tiếp tục đánh giá tác động của các hành động trên toàn chương trình và sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi các sửa đổi được thực hiện.

 1. father with daughterBáo cáo Tiến triển Tạm thời cho Kỳ Chấm điểm 1 Được Phát hành Hôm nay

  Báo cáo tiến triển học vấn tạm thời cho kỳ chấm điểm 1 sẽ được phân phát cho học sinh K-12 và phụ huynh của các em ngay hôm nay. Đối với học sinh và phụ huynh có trương mục ParentVUE, báo cáo sẽ được tìm thấy trong phần tài liệu trong ParentVUE và StudentVUE. Đối với phụ huynh của học sinh không có trương mục ParentVUE, những tài liệu này sẽ được gửi về nhà và sẽ đến nơi trong vài ngày tới. Các câu hỏi liên quan đến các tài liệu này nên được chuyển đến trường học của con quý vị. Đăng nhập vào hay học thêm về ParentVUE tại đây.

 1. tutoringDạy kèm Miễn phí cho Tất cả Học sinh MCPS

  Có một số lựa chọn dạy kèm miễn phí dành cho các học sinh MCPS. FEV Tutor và Tutor Me Education cung cấp dịch vụ dạy kèm ảo miễn phí. Bằng cách đăng nhập vào trương mục Clever, các học sinh có thể tham gia một buổi dạy kèm. Cả hai công ty đều cung cấp hai dịch vụ giống nhau: Trợ giúp bài tập nhà theo yêu cầu mà không cần sắp xếp hẹn trên lịch và dạy kèm liên tục theo lịch trình để được hỗ trợ lâu dài hơn.

  FEV Tutor
  Thêm thông tin liên kết trong tiếng AnhTây ban nha

  Cung cấp dịch vụ dạy kèm không có máy hình cho học sinh từ lớp 3-12 mà học tốt nhất khi không cần máy hình.

  Để xếp đặt buổi dạy kèm: mcps@fevtutor.com

  Tutor Me Education
  Thêm thông tin liên kết trong tiếng AnhTây ban nha
  Để xếp đặt buổi dạy kèm: MCPS@tutormeeducation.com or 240-618-2549

 1. emancipationKiếm Giờ SSL bằng Cách Hỗ trợ Ngày Giải phóng ở Maryland

  Ngày Giải phóng ở Maryland được tổ chức hàng năm vào Ngày 1 tháng 11 để kỷ niệm Ngày 1 tháng 11 năm 1864, ngày Maryland bãi bỏ chế độ nô lệ trong hiến pháp qua một sửa đổi được công chúng bỏ phiếu. Maryland là tiểu bang đầu tiên chấm dứt chế độ nô lệ qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông. MCPS khuyến khích học sinh và gia đình đến thăm các buổi lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng địa phương tại Trung tâm Lịch sử Sống động ở Trang trại Button vào Ngày 29 tháng 10, 2022, từ 12 giờ trưa - 3 giờ chiều và Bảo tàng viện Nô lệ Sandy Spring vào Ngày 5 tháng 11, từ 10 giờ sáng - 4 giờ chiều. Học sinh có thể đạt các giờ Dịch vụ Học vấn Học sinh khi tham dự. Xem bảng MCPS tại các trang mạng về các mẫu đơn SSL.

 1. athletics officialsTin Tốt: Tuần lễ Cám ơn các Viên chức Thể thao

  Các cuộc thi thể thao MCPS sẽ không xảy ra nếu không có sự cam kết kiên định của các viên chức và trọng tài. Cùng với Hiệp hội Thể thao các Trường Trung học Công lập Maryland (MPSSAA), Thể thao MCPS mừng Tuần lễ Cám ơn Viên chức Mùa thu từ Ngày 10-15 Tháng 10. Hãy dành thời gian để cảm ơn người trọng tài đã cho phép trò chơi tiếp tục!

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools