Sáu Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 10 Tháng 10

Dưới đây là sáu điều cần biết cho Ngày thứ Năm 10 tháng 11. Nhận thông tin về buổi họp thông tin ngân sách sắp tới, huấn luyện về giao thức an toàn và bảo mật gần đây, cách cung cấp ý kiến về lịch trường học, cách đăng ký vào các chức vụ người lái xe buýt, các buổi hội thảo Tháng Tưởng niệm và Hòa giải và những gì đang xảy ra trong tuần này trong môn thể thao.

 1. budget info. sessionsTham gia cùng Chúng tôi vào Ngày thứ Bảy này để học về Quy trình Ngân sách Quận
  MCPS sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên trong số ba buổi thông tin về ngân sách cộng đồng vào Ngày thứ Bảy này, Ngày 12 tháng 11. Đây là cơ hội để tìm hiểu về cách Giám đốc Học khu, Dr. Monifa McKnight kế hoạch việc thành lập ngân sách điều hành được đề nghị cho Năm Tài chính 2024. Cuộc họp sẽ được tổ chức trực tiếp tại Mid-County Regional Services Center, 2425 Reedie Dr., 2nd Floor, Wheaton, MD 20902, 11 giờ sáng–12 giờ 30 chiều.
  Yêu cầu RSVP.
  Cuộc họp kế: Ngày thứ Hai 28 Tháng 11 (6 giờ 30 - 8 giờ tối) Ảo

 2. Các Câu hỏi Thường Được Đề cập về các Giao thức An toàn và Bảo mật Được Trả lời
  Chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp thường đặt các câu hỏi và sự quan tâm. Tất cả các trường đang tham gia vào việc đào tạo các giao thức an toàn và bảo mật được cập nhật. MCPS đã phát triển một danh sách Câu hỏi Thường Được Đề cập để cung cấp thông tin và trấn an các gia đình.
 1. calendarCung cấp Ý kiến về Lịch Trường học 2023–2024
  Yêu cầu chia sẻ ý kiến cho lịch trường học năm sau. Bản khảo sát nhanh này tìm hiểu ý kiến của cộng đồng về lịch trường học được phát triển cho năm học 2023-2024. Nhân viên sẽ sử dụng ý kiến của quý vị để phát triển đề nghị cuối cùng mà sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày thứ Ba 6 tháng 12. Hãy chia sẻ ý kiến trước Ngày thứ Tư 30 tháng 11.  Truy cập bản khảo sát.

 2. remembranceCác Hội thảo sẽ Được Tổ chức cho Tháng Tưởng nhớ và Hòa giải
  MCPS sẽ tổ chức Tháng Tưởng nhớ và Hòa giải trong tháng này bằng cách hỗ trợ các lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng tại địa phương và cung cấp cho các trường với các bài học phù hợp với lứa tuổi về lịch sử các cộng đồng người Mỹ gốc Phi địa phương. Các buổi hội thảo về người thay đổi trực tuyến cho học sinh và gia đình sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào Ngày 15-17 Tháng 11. Ghi danh tại đây để tham dự buổi hội thảo.
 1. driverTRỞ THÀNH NGƯỜI LÁI XE BUÝT- Chúng Tôi Cần Bạn!
  Văn phòng tuyển dụng của Bộ Chuyên chở tiếp tục tìm các ứng viên cho các chức vụ Nhân viên Lái xe Buýt. Đây là cơ hội để quý vị hoặc người nào quý vị biết được nhận lương cao, những lợi ích tuyệt vời, và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của một em trẻ. Cách để đăng ký
 1. Đường đến Giải Vô địch Tiểu bang và Đăng ký cho Thể thao mùa Đông Trung học Cấp III Bắt đầu
  Điền kinh MCPS chuẩn bị để bắt đầu thể thao mùa đông trung học cấp III vào Ngày thứ Ba 15 tháng 11. Thông tin về đăng ký cho thể thao mùa đông có thể được tìm thấy trên trang mạng MCPS điền kinh. Đường đến chức vô địch tiểu bang tiếp tục xảy ra cho các đội khúc côn cầu, bóng đá, bóng đá nam và nữ, và các đội bóng chuyền thi đấu trong các trận bán kết vào cuối tuần này. Ngoài ra, các đội đấu toàn quốc gia đang tranh cử chức vô địch tiểu bang vào Ngày thứ Bảy tại Trường Trung học Hereford. Theo dõi trận đấu chung kết tại Giải Vô địch Quốc gia.

Nhắc nhở Tiếp tục

 • Luôn Kết nối với MCPS trong Thời tiết Khắc nghiệt
  MCPS cung cấp nhiều cách để tìm hiểu về các trường học đóng cửa, mở cửa trễ và tan học sớm khi thời tiết khắc nghiệt. Tìm hiểu thêm về các quyết định về thời tiết và cách giữ liên lạc với MCPS: Hãy Giữ Liên lạc Cách để Nhận Thông tin Khẩn cấp

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools