5 Điều Cần Biết

MCPS

Ngày thứ Năm 8 Tháng 12

Nhận thông tin hướng dẫn về bệnh Cúm/RSV, cách xem buổi thuyết trình về ngân sách điều hành trực tiếp sắp tới, lãnh đạo mới của Hội đồng Giáo dục và nhiều hơn.  

  calendar

 1. Hội đồng Chấp thuận Lịch Niên học mà Cho phép Nhiều Ngày Chuyên nghiệp hơn và Ít Gián đoạn hơn
  Hội đồng Giáo dục chấp thuận lịch niên học 2023-2024 vào buổi họp Ngày 6 tháng 12. Lịch Niên học mới tập trung nhiều hơn vào việc phát triển chuyên môn cho giáo viên, đồng thời hạn chế sự gián đoạn trong giảng dạy.


 2. budget

  Theo dõi Trình bày về Ngân sách Điều hành của Giám đốc vào Ngày 19 tháng 12
  Giám đốc Dr. Monifa B. McKnight sẽ trình bày về Ngân sách Điều hành được Đề nghị cho Năm Tài chính 2024 vào Ngày 19 tháng 12. Hãy nghe học khu dự định đầu tư vào kinh nghiệm học tập của học sinh như thế nào và xem xét các ưu tiên và mục tiêu của lãnh đạo cho năm học tiếp theo. Xem trực tuyến trên MCPS Homepage hay MCPS TV Channels (Tiếng Tây ban nha Comcast 33, Verizon 35, RCN 88)


 3. BOE leadership

  Hội Đồng Giáo Dục MCPS Chào mừng Thành viên Mới và Bổ nhiệm Lãnh đạo Mới
  Các thành viên mới đắc cử Grace Rivera-Oven (Quận 1), Julie Yang (Quận 3) và thành viên tái đắc cử Brenda Wolff (Quận 5) và Karla Silvestre (Tổng quát) đã được tuyên thệ nhậm chức long trọng vào Ngày thứ Năm 1 tháng 12 tại Carver Educational Services Center ở Rockville. Ms. Silvestre (Tổng quát) và Shebra Evans (Quận 4) hiện sẽ lần lượt lãnh đạo Hội đồng với tư cách là chủ tịch và phó chủ tịch.


 4. Hướng dẫn về Bệnh Cúm/RSV

  MCPS tiếp tục làm việc với sở y tế địa phương để theo dõi chặt chẽ các xu hướng dịch bệnh tại địa phương và cung cấp hỗ trợ cho các trường học và nơi làm việc. Tỷ lệ COVID-19 và bệnh cúm gia tăng trong khu vực của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục củng cố việc kiểm soát lây nhiễm kỹ lưỡng và các hành vi sức khỏe mà giúp giảm sự lây lan của vi-rút đường hô hấp. Xem các tờ thông tin từ Maryland Department of Health (MDH), và các trang thông tin của MDH về cúm và Vi rút Hợp bào Hô hấp (RSV). 5. first ladies

  TIN TỐT: Học sinh Dành Thời gian với các Đệ nhất Phu nhân Jill Biden và Brigitte Macron trong khi Tổng thống Pháp Thăm viếng
  Hơn 100 học sinh trường Trung học Cấp II Silver Spring International có cơ hội tham gia trong cuộc thăm viếng quốc gia của Tổng thống Nước Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất Phu nhân Brigitte Macron. Đệ nhất phu nhân Dr. Jill Biden đã mời các học sinh, mà là một phần của chương trình học French Immersion, để chào đón các đệ nhất phu nhân, tham gia đọc thơ và cùng làm việc qua một thiết bị sách tương tác tại viện bảo tàng Planet Word ở Washington, D.C.

Để biết thông tin mới nhất, yêu cầu xem: MCPS News Center.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools