Những Điều Cần Biết

Những Điều Cần biết MCPS

Ngày thứ Năm 9 Tháng 11, 2023

1. Chia sẻ Ý kiến về Giai đoạn thứ Hai của việc Phát triển Lịch Năm học của Trường MCPS

Khi MCPS tiếp tục phát triển lịch năm học 2024–2025, khu học đường đang tìm ý kiến bổ sung về hai lịch dự thảo từ các học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng. Ý kiến này, bản khảo sát số 2, thể hiện giai đoạn thứ hai trong quá trình phát triển để xúc tiến những quan tâm về giáo dục và nhu cầu điều hành của học khu (MCPS Policy IDA, School Year Calendar). 

Thăm dò Ý kiến về Lịch Năm học:
Tiếng Anh / Tây Ban Nha / Trung Hoa / Pháp  /Bồ Đào Nha  / Triều tiên  /Tiếng Việt  /  Amharic


2. Vấn đề về Đi học Chuyên cần: Sổ học bạ và Ngày Nghỉ học trong Học kỳ Đầu tiên

Phụ huynh/người chăm sóc trẻ sẽ sớm nhận được sổ học bạ của học kỳ đầu tiên. Ngoài việc xem xét tiến triển về học tập, yêu cầu chú ý đến số ngày nghỉ học của học sinh đã có trong học kỳ đầu tiên. 

Một học sinh được xem là vắng mặt thường xuyên nếu nghỉ học từ 10 phần trăm trở lên (5 ngày trong học kỳ đầu tiên) trong số ngày em ghi danh. Hãy cố gắng hết sức để đưa con quý vị đến trường mỗi ngày. Nếu quý vị có bất cứ trở ngại nào trong việc đưa con đến trường, hãy liên lạc với nhân viên đáng tin cậy ở trường quý vị. Họ có mặt ở đó để giúp đỡ.


3. Chúng tôi Muốn Nghe Ý kiến từ Quý vị! Tham dự cùng Thành viên Cộng đồng Julie Yang cho Buổi Hội thảo về Ngân sách Điều hành Sắp đến vào Ngày 14 Tháng 11

Tiếng nói của quý vị quan trọng và chúng tôi rất mong nghe ý kiến của quý vị: Tham dự cùng chúng tôi vào buổi Hội thảo Ngân sách Điều hành ảo sắp đến. Tham gia trong một sự kiện kết hợp do Thành viên Julie Yang và lãnh đạo MCPS cung cấp.

RSVP để cho chúng tôi biết quý vị sẽ tham dự. 


4. Các Sự kiện và Cơ hội 

Tìm hiểu về Cơ hội của Chương trình Học nghề vào Ngày 13 và 15 Tháng 11

Từ 1 giờ-4 giờ chiều Ngày thứ Hai 13 Tháng 11, sẽ có buổi thông tin dành cho những người chủ quan tâm đến việc tìm hiểu cách thuê học sinh. Từ 10 giờ sáng cho đến trưa Ngày thứ Tư 15 Tháng 11, học sinh lớp 11 và lớp 12 từ bất kỳ trường trung học cấp III MCPS nào đều được mời tham dự hội chợ việc làm. Đọc Thêm 

Tác phẩm Kịch nghệ Mùa thu Bắt đầu

Màn sân khấu đang kéo lên cho các tác phẩm kịch nghệ mùa thu tại các trường trung học cấp II và cấp III. Hãy dự định ngay bây giờ để xem những màn trình diễn tuyệt vời này, mà bắt đầu vào đầu năm 2024. Đọc Thêm

Mùa Giải thưởng Bắt đầu; Đề cử Ngày hôm nay! 

Có nhân viên, nhân viên điều hành hoặc giáo viên xuất sắc nào ở trường của quý vị mà  xứng đáng được công nhận không? Đề cử đã bắt đầu cho một số giải thưởng để vinh danh các nhân viên, giáo viên và nhân viên điều hành. 


Điểm Nhấn mạnh 

Danh sách Xếp lớp Cao (AP) Bảng Danh dự của Trường Công nhận 18 Trường Trung học Cấp III MCPS với Thành tích Xuất sắc

Mười tám trường trung học cấp III MCPS đã được công nhận trong Danh sách Danh dự AP Trường 2023 uy tín. Thành tích này nhấn mạnh cam kết của khu học đường trong việc cung cấp các cơ hội giáo dục đặc biệt và chuẩn bị cho học sinh vào đại học, nghề nghiệp và cộng đồng. Đọc Thêm. 

Các giáo viên MCPS đã đạt được những danh hiệu cao nhất từ Society of Health and Physical Educators Maryland (SHAPE MD). Họ đã được công nhận cho công việc và những đóng góp của họ cho giáo dục sức khỏe, giáo dục thể thao (P.E.) và/hoặc sức khỏe của học sinh. Đọc Thêm

Mỗi bốn tháng, Trường Tiểu học Whetstone trải thảm đỏ để tôn vinh những học sinh đã biểu lộ giá trị căn bản của Wildcat trường. Đọc thêmGửi email cho chúng tôi: ASKMCPS@mcpsmd.org

Các Trường Công Lập Quận Montgomery