‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith

español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ

Tất cả trong: Đại dịch, Ngân sách và Tương lai

Khi tôi trình bày công khai Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh (FY) 2021 vào Ngày 18 tháng 12, 2019, tôi không có cách nào biết là vào Ngày 16 tháng 3, 2020, chỉ ba tháng sau đó, các trường học ở Maryland đã đóng cửa cho các học sinh, như là kết quả của đại dịch COVID-19. Vào Ngày thứ Tư 6 tháng 5, Giám đốc Trường Học Tiểu bang Karen Salmon tuyên bố rằng tất cả các trường sẽ đóng cửa cho phần còn lại của niên học.  Làm thế nào mà mọi điều đã thay đổi trầm trọng chỉ trong vòng năm tháng.

Trong hai tháng qua, nhân viên các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã cung cấp kinh nghiệm học tập trực tuyến, cũng như vô số các dịch vụ khác cho học sinh và gia đình. Điều này liên quan đến số lượng lớn về kế hoạch và nỗ lực của các giáo viên, ban điều hành và nhân viên hỗ trợ.

Ngay cả khi chúng tôi chuyển sang cuối năm học này, chúng tôi vẫn bận rộn kế hoạch cho ba tình trạng có thể cho mùa hè và năm học tới: chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ cung cấp giảng dạy trực tuyến cho học sinh; là chúng tôi sẽ có một hệ thống hỗn hợp trực tuyến và trực tiếp; hay là chúng tôi sẽ trở lại việc học trực tiếp, mặc dù rất có thể có cấu trúc khác với những gì chúng ta đã có trong quá khứ. Chúng tôi cũng đang xem xét làm thế nào để sử dụng thời gian một cách khác biệt. Ví dụ, chúng tôi đang xem xét các lựa chọn học tập mùa hè, các đề nghị thứ Bảy và các chương trình sau giờ học khác. Tất cả những điều này đòi hỏi phải điều chỉnh nhiều cho ngân sách tài chính năm 2021 của chúng tôi.

Ngoài việc thay đổi ngân sách của chúng tôi để phản ánh một cách khác nhau để cung cấp kinh nghiệm học tập và bảo vệ sự an toàn của học sinh và nhân viên trong năm tới, tác động kinh tế của COVID-19 có nghĩa là chúng tôi sẽ có ít quỹ tài trợ hơn cho năm tới so với những gì chúng tôi yêu cầu lúc ban đầu.

Ngân sách MCPS được tài trợ bởi hai đối thể căn bản— chính quyền địa phương và Tiểu bang Maryland (một tỷ lệ rất nhỏ đến từ chính phủ liên bang và các nguồn khác). Cả hai đối thể tiểu bang và địa phương đang chứng kiến sự sụt giảm lớn trong lợi tức và chính quyền địa phương không thể tài trợ cho hệ thống trường học của chúng tôi ngay bây giờ ở mức mà họ đã dự đoán.

Do đó, vào Ngày 14 tháng 5, Hội đồng Quận Montgomery đã đạt một thỏa thuận sơ bộ mà tài trợ ngân sách điều hành Năm Tài Chánh MCPS tại Duy Trì Nỗ Lực (Duy Trì Nỗ Lực là luật tiểu bang được thành lập năm 1984 mà bắt buộc mọi chính quyền địa phương phải chi tiêu cho mỗi học sinh ít nhất như năm trước để nhận thêm viện trợ nhà nước cho giáo dục). Mặc dù chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ sự suy giảm nào đối với ngân sách tiểu bang của chúng tôi, vào tháng Tư, kiểm soát viên Maryland Peter Franchot đã phác thảo một sự thiếu hụt 15% tiềm năng cho ngân sách tiểu bang năm nay, kết thúc vào Ngày 30 tháng 6.

Mặc dù có một số nguồn tài trợ liên bang có sẵn từ Đạo luật CARES, nhưng nó sẽ không đủ để trả cho những thay đổi mà phải được thực hiện để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong cuộc khủng hoảng này.

Trong thời hạn ngắn, điều này có nghĩa là chúng tôi phải giảm ngân sách đề nghị cho năm tới (FY 2021) khoảng 44 triệu đô la trong lợi tức của quận ngay bây giờ, đồng thời bổ sung vào ngân sách để giải quyết các tình huống hiện tại. Như vậy, chúng tôi phải làm như thế nào?

Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi phải duy trì sự cam kết về xuất sắc và công bằng. Chúng tôi vẫn phải tiếp cận công việc của chúng tôi với nhu cầu của mỗi học sinh trước tiên, luôn luôn nhớ là Tất cả Có nghĩa là Tất cả. Như Chủ tịch Hội đồng Shicon Evans đã nói với Hội đồng Quận vào Ngày 7 tháng 5, "Trường hợp khẩn cấp y tế quốc tế chưa từng có này và tác động đáng kể của nó đối với cộng đồng, nền kinh tế và tài nguyên địa phương của chúng ta, đòi hỏi chúng tôi phải tập trung lại và điều chỉnh lại công việc của chúng tôi để ngăn chặn việc mất học vấn và sự khác biệt mới trong kết quả học tập giữa các nhóm học sinh.
Ngoài ra, cung cấp hỗ trợ cho chiến lược và ưu tiên giáo dục địa phương của chúng tôi là Hội đồng Giáo dục Tiểu bangMaryland Cùng Nhau: Kế Hoạch Phục Hồi cho Giáo Dục MarylandCon Đường Kiên Cố đến Phục Hồi của Thống Đốc Maryland.

Chúng tôi đang tích cực tổ chức lại ngân sách tài chính năm 2021 với các giá trị và kế hoạch cốt lõi này. Vì chúng tôi không biết khi nào học sinh có thể trở lại lớp học, nên chúng tôi đặc biệt tập trung vào ba lĩnh vực chính của công việc:

Phải có thêm thời gian học tập cho học sinh và thay đổi chương trình giảng dạy cho năm học 2020-21.
Chúng tôi phải cung cấp nhiều thời gian học tập hơn cho học sinh vào mùa hè này và trong suốt năm tới, đặc biệt là những em đã kinh nghiệm một sự mất mát học tập lớn nhất vào mùa xuân này. Ngoài ra, chương trình giảng dạy của chúng tôi phải thay đổi. Ví dụ, nó phải phản ánh nhu cầu của chúng tôi để dạy các học sinh cách bảo vệ sự an toàn về thể chất của các em sau cuộc khủng hoảng sức khỏe này. Chương trình giảng dạy trong tất cả các lĩnh vực môn học cũng phải được viết theo cách mà thực hiện tốt trên nền tảng trực tuyến. Tài liệu giảng dạy phải được cung cấp để học sinh có thể truy cập chúng ở nhà, nếu cần thiết.

Phát triển chuyên môn là cần thiết cho tất cả nhân viên, trong tất cả các lĩnh vực công việc của chúng tôi.
Về mặt lý thuyết, giáo viên cần có kỹ năng phù hợp để giảng dạy trong các lớp học trực tuyến. Học sinh cũng sẽ cần hỗ trợ nhiều hơn về mặt cảm xúc xã hội. Môi trường học tập sẽ khác biệt, và khả năng của học sinh để tiếp cận hỗ trợ từ giáo viên và bạn bè cũng vậy. Một số học sinh đang phải đối phó với những mất mát lớn trong cuộc sống cá nhân của các em trong đại dịch này và chúng tôi phải có khả năng giúp các em vượt qua điều này. Trong nhiều cách, mọi học sinh đều có nguy cơ. Mỗi phạm vi của công việc chúng tôi sẽ khác nhau. Tài xế xe buýt phải biết cách chuyên chở các học sinh an toàn. Nhân viên dịch vụ thực phẩm sẽ có hệ thống mới tại chỗ. Nhân viên dịch vụ tòa nhà sẽ có phương thức mới về an toàn và sạch sẽ. Danh sách này tiếp tục vì tình trạng sức khỏe mới này ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta làm.

Cuối cùng, hệ thống công nghệ của chúng tôi phải là xuất sắc.
Mỗi học sinh phải có quyền truy cập vào các thiết bị và kết nối. Mỗi giáo viên phải có khả năng sử dụng các hệ thống và nền tảng một cách hiệu quả. Tất cả nhân viên sẽ làm việc khác với cách họ làm việc trước Ngày 16 tháng 3.

Quan trọng nhất, chúng tôi phải xem trọng nhu cầu cá nhân của học sinh và nhân viên khi chúng tôi điều hành trong thế giới mới này. Chúng tôi phải có kế hoạch hỗ trợ các cá nhân có mối quan tâm về sức khỏe tiềm ẩn, cũng như những học sinh mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt.

Nhân viên MCPS đang làm việc với cố gắng cá nhân này, với các nhân viên khác trong hệ thống trường học, với các thành viên trong cộng đồng và với các đồng nghiệp trên toàn tiểu bang và quốc gia. Sẽ cần IQ tập thể của chúng tôi để đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho tất cả học sinh, bất kể các nhu cầu của các em.

Đại dịch toàn cầu này tác động hoàn toàn đến những gì chúng ta làm bây giờ và có thể những gì chúng ta sẽ làm trong nhiều năm tới. Mặc dù chúng ta nên hy vọng điều tốt nhất, chúng ta phải chuẩn bị cho sự không chắc chắn về ngân sách cho tương lai gần đây, do tác động tiêu cực mà COVID-19 đã gây ra cho nền kinh tế của chúng ta. Những gì chúng ta làm bây giờ sẽ tạo chặng đường cho năm học tới cũng như những năm sắp tới. Có nản lòng không? Thỉnh thoảng. Có quan trọng không? Chắc chắn.  Một điều là chắc chắn—không có nơi nào mà tôi muốn hơn là làm việc này. Chúng ta cùng ở trong trường hợp này, và cùng nhau, chúng ta sẽ tìm cách để cung cấp các cơ hội giáo dục tốt nhất cho học sinh trong môi trường an toàn và an tâm.

 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845