‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith

español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ

Tất Cả Cùng Nhau: Đáp Ứng Nhu Cầu của Học Sinh Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt trong Môi Trường Học Tập Cách Biệt

Cảm ơn cô Jean Carlson cho thông điệp của cô về sự kiên cường, kiên trì và hy vọng. Email của cô mang lại nụ cười trên khuôn mặt tôi khi tôi tưởng tượng cuộc trò chuyện mà cô có với các học sinh của cô. Cảm ơn rất nhiều vì cô đã cho phép tôi chia sẻ thông điệp này, và cảm ơn cho tất cả những gì cô làm cho các học sinh.

Từ email của cô Jean Carlson:

"Như tất cả, tôi hiện đang cố gắng để đạt được sự cân bằng giữa việc hỗ trợ hạnh phúc tình thần của các học sinh và khuyến khích những học giả trẻ này tiếp tục tham gia vào việc học ở khả năng tốt nhất của các em. Tuần trước, khi tôi giải thích về bài tập của học sinh cho công việc độc lập và nhắc nhở các em là rất quan trọng các em phải nạp các bài tập của các em, một học sinh nói, "Nhưng bây giờ trường học đã đóng cửa cho đến cuối năm."

Điều này đã đưa đến một cuộc thảo luận về cách các trường học đang đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn đang học hỏi và phát triển và sẵn sàng cho (trong trường hợp của chúng tôi) lớp 5. Tóm lại, trường học vẫn tiếp tục! Cuối cùng, cậu bé nhắc lại, mặc dù với giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, "nhưng họ nói rằng trường học đã đóng cửa."

Nó khiến tôi phải kiểm tra từ ngữ chính xác của tin nhắn trên trang đầu của trang mạng MCPS."... tất cả các trường học ở Maryland sẽ đóng cửa trong phần còn lại của năm học." 

Đối với một số người, đây là một thông điệp rõ ràng; đối với những người khác có lẽ "chỉ là ngữ nghĩa;" cho người khác vẫn còn là một kẽ hở; nhưng lời tuyên bố này nói rằng "trường học đã đóng cửa", giống như, nói là, một ngày tuyết. 

Tất cả điều này đưa tôi đến điểm của tôi, đó là đặt câu hỏi: Bạn có suy xét về thay đổi một chút về thông báo từ "trường học bị đóng cửa" sang (một cái gì đó như) "Các tòa nhà trường học bị đóng cửa, nhưng TRƯỜNG HỌC VẪN TIẾP TỤC!!?

Ý nghĩ ban đầu của tôi là kết quả từ ngữ cụ thể hơn trong tin nhắn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khi tôi suy nghĩ thêm về lời nói của em học sinh, tôi nhận ra là ý nghĩa đạt được nhiều hơn nữa với sự diễn tả lại này. Đây là một cơ hội để thông báo một lý do để mừng! Đó là một thông điệp của sự kiên trì. Mặc dù thực tế là các tòa nhà của trường học bị đóng cửa, trường học vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn đang học hỏi, mặc dù chúng tôi không thể lên xe buýt với bạn bè, chạy quanh sân chơi và đi bộ trong trường với các bạn cùng lớp. Chúng tôi vẫn đang học hỏi và tiến về phía trước! Chúng tôi sẽ không để nạn dịch coronavirus ngăn chặn sự học vấn của chúng tôi!!!"

Jean Carlson
Giáo viên Lớp 4

Và, chúng tôi đã thay đổi thông điệp trang mạng!

Trường vẫn tiếp tục và một thí dụ cực kỳ sâu sắc về điều đó được tìm thấy trong cuộc thảo luận mà tôi có với năm giáo viên trong chương trình giáo dục đặc biệt của chúng tôi. Năm người này rất ân cần và quan tâm đến các học sinh khi họ chia sẻ những hiểu biết, suy nghĩ và cảm xúc về công việc của họ; những thay đổi đột ngột trong cách họ làm việc và những cố gắng đổi mới mà họ đang thực hiện để đáp ứng nhu cầu của các học sinh. Họ giải thích một cách hoàn hảo các yếu tố quan trọng của khoa học, nghệ thuật và trái tim cần thiết trong công việc của chúng tôi với các học sinh hằng ngày và hiện tại, hơn bao giờ hết.

Cảm ơn Britanny Miller, Carrie Carlson, Jerry Turner, Kristin Secan và Susan Russell, năm người bạn, cùng với Jean Carlson—chứng minh là trường học vẫn tiếp tục và các bạn mang đến số lượng vô hạn của khoa học, nghệ thuật và trái tim vào công việc.

blog-speced

 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845