Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: April 6, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ


Thông Tin Quan Trọng cho Phụ Huynh và Giám Hộ Về Quyền Riêng Tư của Học Sinh và Sự Liên Tục của Việc Học

Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,

Dù trực tiếp hay trực tuyến, MCPS cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và chào đón cho học sinh và nhân viên. Tuần này, Các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã thực hiện giai đoạn một của kế hoạchHọc Tập Liên Tục, đảm bảo học sinh có thể tiếp tục học trong khi các trường học đóng cửa. Như quý vị biết, kế hoạch bao gồm việc sử dụng các công cụ dựa trên mạng mà cho phép học sinh học và cộng tác với các bạn và giáo viên của em. Mặc dù các công cụ mới này cung cấp các cơ hội mới để học hỏi, chúng tôi lưu tâm đến các nguy cơ đối với quyền riêng tư của các học sinh. Dưới đây là thông tin về các chính sách, giao thức và biện pháp bảo mật kỹ thuật số MCPS đã thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh trực tuyến.

Chính Sách và Quy Định về Quyền Riêng Tư của Học Sinh

MCPS có các chính sách và quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng các hệ thống máy tính của họ. Dưới Regulation IGT-RA, Trách Nhiệm của Người Dùng Hệ Thống Máy Điện Toán, Thông Tin Điện Tử và An Toàn trên Mạng, tất cả những người dùng đều bị cấm tham gia vào việc tiết lộ trái phép, sử dụng và phổ biến thông tin cá nhân về em trẻ, và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được đăng hoặc liên kết với chủ tâm từ hệ thống MCPS hoặc trang mạng Internet phải kiên định với mục đích giáo dục. Trong thời gian học tập trên mạng, MCPS Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh; Regulation JFA-RA,Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh; Hướng dẫn về Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh tại MCPS; và tất cả chính sách của Hội Đồng Giáo Dục và các quy định MCPS tiếp tục áp dụng. Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư của học sinh, và chúng tôi duy trì quyền kỷ luật học sinh hoặc nhân viên vi phạm quy định này phù hợp với quy trình kỷ luật của chúng tôi.

Cố Gắng của MCPS để Giữ Cuộc Họp Truyền Hình Trực Tiếp An Toàn

MCPS đang sử dụng nền tảng Zoom cho cuộc họp truyền hình và giảng dạy trực tiếp. Nếu con quý vị tham gia vào giảng dạy trực tiếp, có thể có nguy cơ là việc xem hoặc ghi âm của nhóm thứ ba ngoài ý muốn có thể xảy ra. Để xác định hành vi trực tuyến không phù hợp trong khi học sinh tham gia cuộc họp truyền hình trực tiếp, MCPS thu thập thông tin người sử dùng, bao gồm tên sử dùng của học sinh, trường học và địa điểm trường học. Không có việc sử dụng ẩn danh cho các nền tảng này và hành vi không thích hợp sẽ được đối phó nhanh chóng. Truy cập thông tin này cho phép MCPS duy trì một môi trường ảo ảnh an toàn. Các hành động kỷ luật đối với học sinh có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở một cú điện thoại cho phụ huynh hoặc người giám hộ; mất đặc quyền, sự bồi thường, cấm học hay đuổi học; và/hoặc truy tố hình sự. (Xem MCPS Regulation JFA-RA, Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh; Regulation IGT-RA, Trách Nhiệm của Người Xử Dụng Hệ Thống Điện Toán và Sự An Toàn Của Hệ Thống; và các chính sách kỷ luật trường học).

Thông Tin Quan Trọng về Quyền Riêng Tư Liên Quan đến Cuộc Họp Zoom
Xin lưu ý rằng Zoom thu thập các thông tin sau đây về học sinh:

  • Thông tin thường được sử dụng để nhận dạng, chẳng hạn như tên người dùng và các số nhận dạng tương tự khác (ví dụ: địa chỉ email của học sinh, số ID học sinh, tên và họ). Thông tin này được MCPS cung cấp cho Zoom để tạo tài khoản.
  • Thông tin về thiết bị, mạng và kết nối mạng của học sinh. Thông tin này được thu thập bởi Zoom để cung cấp khả năng cho cuộc họp trên mạng.
  • Thông tin về việc sử dụng nền tảng Zoom của học sinh, bao gồm các sinh hoạt thực hiện, ngày và giờ, tần suất, thời gian, số lượng, chất lượng, kết nối mạng và thông tin hiệu suất liên quan đến đăng nhập, nhấp chuột, tin nhắn, danh sách liên hệ, nội dung được xem và chia sẻ, cuộc gọi, sử dụng chia sẻ video và màn hình, các cuộc họp, ghi âm trên cloud- mây và thông tin sử dụng tính năng khác. Điều này được thu thập bởi Zoom để cung cấp khả năng hội nghị trên mạng.
  • Các thông tin khác mà người dùng, bao gồm cả giáo viên, ban giám đốc trường học và học sinh—tải lên, cung cấp hoặc sáng tạo trong khi sử dụng Zoom. Thông tin này được thu thập bởi Zoom.

Quyền Hạn theo Đạo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình và Riêng Tư (FERPA) và các Luật Khác
Các tài liệu địên tử của học sinh, như các hồ sơ học sinh khác, do MCPS duy trì được kiềm chế bởi Đạo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình và Riêng Tư (FERPA), các quy luật liên bang thích hợp, và Code of Maryland Regulations (COMAR) 13A.08.02. Những quyền này được tóm tắt trong thông báo hàng năm cung cấp cho phụ huynh và người giám hộ khi đăng ký. Phụ huynh muốn từ chối sử dụng nền tảng Zoom nên liên lạc với giáo viên hoặc hiệu trưởng của con họ.

Quý vị cũng có thể xem các cố gắng của Zoom để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh tại đây. MCPS đã kết hợp tất cả các chính sách và cài đặt kỹ thuật được đề xuất bởi Zoom, cũng như các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu trong ngành.

Trách nhiệm của học sinh và phụ huynh/người giám hộ
Học sinh, phụ huynh và người giám hộ cũng đóng một vai trò trong việc đảm bảo sự riêng tư của học sinh. MCPS cung cấp máy điện toán, dịch vụ, và sự truy cập mạng lưới cho các học sinh và nhân viên chỉ với mục tiêu kiên định với nhiệm vụ của MCPS. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với hành vi thích hợp thuộc về những người sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin của chúng tôi. Dưới đây, chúng tôi nhấn mạnh một số quy tắc quan trọng đảm bảo quyền riêng tư của học sinh và nghi thức lớp học ảo.

  • Phụ huynh, người giám hộ và học sinh truy cập vào việc học cách biệt MCPS không được ghi lại, sao chép hoặc chia sẻ/ đăng bất kỳ phần nào trong các lớp học hoặc bài học trực tuyến của họ trong bất kỳ cách nào và phải tránh tiết lộ thông tin của học sinh đã được bảo vệ.
  • Trước khi tham gia một lớp học ảo, học sinh phải mặc quần áo thích hợp theo quy định của MCPS Regulation JFA-RA, Quyền Lợi và Trách Nhiệm Học Sinh.
  • Học sinh phải sử dụng một vị trí phù hợp với bối cảnh (như là không có người khác trong gia đình có mặt và không có bích chương hay các mục khác có thể bị coi là xúc phạm).
  • Học sinh nên ở một nơi yên tĩnh, hoặc tắt tiếng microphone để tránh quấy rầy bài học đang diễn ra. Ngoài ra, việc sử dụng chức năng video trong bất kỳ nền tảng dựa trên mạng MCPS nào là không bắt buộc, và tất cả học sinh hoặc người giám hộ có thể từ chối sử dụng video bằng cách tắt chức năng đó.
  • Học sinh phải luôn hành động theo thái độ phù hợp với kỳ vọng trong lớp học.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc về quyền riêng tư trực tuyến của con quý vị, yêu cầu truy cập Trang Bảo Mật và Bảo Mật Dữ Liệu MCPS, tại đây hoặc xem lại các tài nguyên tại các liên kết dưới đây.

Chúng tôi rất hào hứng về những cơ hội mới mà học sinh và giáo viên kết nối lại trong một cách ảo ảnh, và xin cám ơn sự hợp tác của quý vị trong việc giữ an toàn cho học sinh.