Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: June 21, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Ngày Lễ Mừng Người Cha! Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người cha MCPS cho tất cả những gì quý vị làm cho các trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng chúng ta. Quý vị rất được quý trọng.

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) gần đây đã phát hành một phiên bản cập nhật của Maryland Cùng nhau: Kế hoạch Phục hồi Giáo dục của Maryland. Kế hoạch cập nhật xác định những học khu phải có đầy đủ cho việc mở cửa trường học và trình bày một số chiến lược và suy xét cho hệ thống trường học. Hướng dẫn sẽ cung cấp như một lộ trình cho các hệ thống trường học địa phương trong việc phát triển các kế hoạch phục hồi. MSDE đã yêu cầu tất cả các học khu địa phương hoàn thành kế hoạch phục hồi và đăng trực tuyến trước Ngày 14 tháng 8. MSDE sẽ xem xét các kế hoạch để đảm bảo chúng bao gồm và đáp ứng tất cả các điều kiện cho việc mở cửa trường. MCPS đang làm một kế hoạch toàn diện mà phản ánh các hạn chế hậu cần và các điều kiện về sức khỏe và an toàn. Chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ khuôn khổ của kế hoạch, cũng như các yếu tố quan trọng khác để mở cửa lại các cơ sở và các tòa nhà của trường học, với cộng đồng trong hai tuần đầu tiên của tháng Bảy. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục sẽ có cuộc thảo luận về những nỗ lực mở cửa trở lại của chúng tôi tại cuộc họp kinh doanh vào Ngày 14 tháng 7. MCPS sẽ tiếp tục làm việc đến hết tháng 7 và tháng 8 để chúng tôi sẵn sàng phục vụ các học sinh khi trường học bắt đầu trở lại vào Ngày 31 tháng 8, 2020.

Quyết định về việc mở lại các tòa nhà trường học là một quyết định của các viên chức y tế của tiểu bang và trường địa phương. Sau khi làm quyết định, Dr. Karen Salmon, Tổng Giám đốc Các Trường Học Tiểu Bang, sẽ thông báo mở cửa trở lại và sẽ liên lạc trực tiếp với các  học khu và cộng đồng. Tương tự, MCPS đang hợp tác chặt chẽ với các viên chức y tế của tiểu bang và địa phương xung quanh việc mở lại dịch vụ giữ trẻ tại các tòa nhà của trường học. Chúng tôi xem trọng sự nghiêm trọng của những quyết định này đối với cộng đồng. 

Khi chúng tôi hướng tới năm học sắp đến và những quyết định quan trọng chúng tôi phải làm về trường học sẽ như thế nào và học sinh sẽ kinh nghiệm việc học như thế nào, chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là chúng tôi đang tiếp cận công việc này một cách chu đáo và hợp tác. Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng tôi và sự đảm bảo là chúng tôi cung cấp một nền giáo dục nghiêm ngặt, phong phú và chất lượng cao cho tất cả học sinh là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.

Ý kiến của quý vị rất quan trọng trong quy trình này. MCPS khởi đầu bản thăm dò ý kiến này được phác họa để thu thập các ý kiến xung quanh các yếu tố chính mà cần được bao gồm trong kế hoạch của chúng tôi (LINK). Khi hoàn thành bản thăm dò này, xin lưu ý là chúng tôi đang xét một số trường hợp, bao gồm tiếp tục việc học cách biệt; tham gia vào một mô hình hỗn hợp bao gồm một số giảng dạy trực tiếp và một số học tập cách biệt; và cung cấp việc học trực tiếp với các hạn chế tại nơi, như khoảng cách xa và các điều kiện vệ sinh được cải thiện.

Yêu cầu xem phía dưới để cập nhật các lựa chọn điểm cho các môn học trung học cấp III, chi tiêu cho mỗi học sinh trong thẻ báo cáo, chương trình phong phú mùa hè và một sự kiện trực tuyến để thảo luận về tác động của sự kỳ thị đối với sức khỏe tâm thần.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcLựa Chọn Điểm Môn Học Trung Học Cấp III

Cho đến Ngày 12 tháng 6, các học sinh trung học cấp III học các môn học cấp trung học đã có thể chọn một điểm học cho học kỳ cuối (một điểm chữ hoặc Đậu/Chưa hoàn thành) cho các môn học của học kỳ trung học thứ tư trong cổng thông tin trực tuyến. Những lựa chọn này sẽ được phản ánh trên sổ học bạ mà sẽ được gởi vào Ngày 23 tháng 6. Nếu các học sinh không thể lựa chọn trong cổng thông tin, một lựa chọn mặc định mà có lợi cho các học sinh sẽ được áp dụng và phản ánh trên sổ học bạ.

Cho các học sinh mà không thể lựa chọn điểm học trong cổng thông tin trực tuyến hoặc muốn xem lại sự lựa chọn, yêu cầu liên lạc với thầy cố vấn trường sau khi học sinh nhận và đã xem lại sổ học bạ của em. Học sinh sẽ có thể xem lại lựa chọn điểm học trong tương lai. Xem video này để biết thêm thông tin.


Maryland State Department Phát Hành Phân bổ cho Mỗi Học Sinh trong Thẻ Báo Cáo Tiểu Bang

Bắt đầu từ năm nay, MSDE sẽ bổ sung dữ liệu chi tiêu cho mỗi học sinh như một phần của thẻ báo cáo trường được công bố hàng năm. Các tiểu bang phải cung cấp thông tin này như một phần của Every Student Succeeds Act, hay ESSA—một luật liên bang nhằm đảm bảo công bằng, trách nhiệm và giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh các trường công lập. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức tài trợ trường học cho mỗi học sinh. Những yếu tố này bao gồm số lượng học sinh trong trường, các dịch vụ giáo dục đặc biệt được cung cấp, các chỉ định của trường, chẳng hạn như Title I và các trường Focus, và mức độ kinh nghiệm của nhân viên—ví dụ, có nhiều giáo viên kỳ cựu hơn so với giáo viên mới tại một trường. Thông tin này sẽ được đăng công khai bắt đầu từ Ngày 23 tháng 6.


Các Chương Trình Học Hè

Hạn cuối để các học sinh MCPS đăng ký cho Trường Hè Trực Tuyến cho các tín chỉ trung học cấp III là Ngày 3 tháng 7. Chúng tôi rất hài lòng để chia sẻ rằng MCPS đang hợp tác với một số tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp và cơ quan quận để cung cấp nhiều chương trình và hội thảo phong phú để tăng cường việc học hè của con quý vị. Để xem danh sách các chương trình có sẵn, yêu cầu truy cập trang mạng Chương Trình Hè. Các chương trình bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm đặt mục tiêu, kiến ​​thức tài chính, âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ và STEM.


Chương Trình Đặc Biệt Waymaking để Thảo Luận về Tác Động của Kỳ Thị đối với Sức Khỏe Tâm Thần

MCPS đang tổ chức một chương trình trực tuyến đặc biệt Waymaking tựa là Cuộc Trò Chuyện Can Đảm về Tác Động của Kỳ Thị đối với Sức Khỏe Tâm Thần. Các cuộc trò chuyện sẽ được tổ chức trực tuyến trong hai phần vào ngày thứ Ba 30 tháng 6 và ngày thứ Ba 7 tháng 7, từ 6: 30-8 gờ tối. Các sự kiện sẽ được tổ chức bởi Dr. Christina Conolly, giám đốc dịch vụ tâm lý cho MCPS và John Landesman, điều phối viên của Đơn vị Sáng kiến ​​Công bằng. Cả hai chương trình sẽ có một cuộc thảo luận nhóm, và các phần câu hỏi-và-trả lời.

Chương trình vào Ngày 30 tháng 6 sẽ khảo sát các vấn đề xung quanh việc tiếp cận và các chướng ngại để nhận sức khỏe tâm thần. Điều này sẽ bao gồm một cuộc trò chuyện về công bằng xã hội và cách thay đổi cách suy nghĩ và sự kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần.

Cuộc trò chuyện Ngày 7 tháng 7 sẽ tập trung vào cách mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ với các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần, cũng như thảo luận về cách loại bỏ sự kỳ thị của việc nhận hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.
Tham gia hội thảo trên mạng tại đây.


Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start

Quý vị có con mà sẽ được bốn tuổi vào hoặc trước Ngày 1 tháng 9 không? Nếu quý vị có, thì đã đến thời gian để đăng ký cho chương trình Prekindergarten/Head Start cho mùa thu 2020. Đăng ký có sẵn trên mạng và qua điện thoại. Bắt đầu đăng ký bằng cách truy cập trang mạng MCPS và hoàn tất bản thăm dò. Trong bản thăm dò, quý vị có thể chọn hoàn tất mẫu đơn trực tuyến, nhận đơn đăng ký qua thư hoặc yêu cầu được giúp để hoàn tất đơn. Ngoài ra, phụ huynh có thể gọi 240-740-5999 để yêu cầu giúp đỡ đăng ký.


Chương trình Truyền Thông Thư Viện Trường Học

MCPS thành lập hai bộ sưu tập trực tuyến của nền tảng sách điện tử eBook cho học sinh và gia đình sử dụng trong mùa hè. Hai bộ sưu tập chứa thông tin truy cập vào nhiều nền tảng có sẵn cho học sinh qua MCPS, Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery, các thử nghiệm và trang mạng miễn phí. Hai bộ sưu tập này sẽ cung cấp thông tin về cách truy cập nội dung điện tử trong mùa hè.

Tiểu học

Trung học


Quận Montgomery Khởi Đầu Chương Trình Việc Làm Mùa Hè

Quận Montgomery đã khởi đầu “COVID Corps”- Quân đoàn COVID, một chương trình việc làm mùa hè mà tạo một con đường giữa dịch vụ và phục hồi cho dân cư trong quận ở tuổi 16-23. Các thành viên của COVID Corps, được huấn luyện bởi các nhân viên của Montgomery County Entertainment, sẽ được triển khai để làm việc khắp quận hầu hỗ trợ việc đối phó với đại dịch COVID-19. Quận Montgomery sẽ cung cấp tất cả những gì cần thiết để thành công, bao gồm cả cố vấn cho người lớn và huấn luyện viên để giám sát, hướng dẫn và đào tạo. Thêm chi tiết có tại đây.


Important Online Resources: