Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Oct. 07, 2019

mcps logo

Kiểm Điểm Lại từ Cơ Quan Bên Ngoài của Việc Giám Sát Các Sinh Hoạt Thể Thao và Ngoài Chương Trình Học

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kính gởi Cộng Đồng MCPS,
Sau vụ cưỡng dâm trong phòng thay đồ phái nam tại trường trung học Damascus vào ngày 31 tháng 10, 2018, các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã thực hiện các bước ngay lập tức để tăng cường sự an toàn và an ninh cho các học sinh mà tham gia các chương trình thể thao và các chương trình sau trường. Là một phần của nỗ lực quan trọng này, MCPS đã thuê công ty luật Wilmer Cutler Pickering Hale và Dorr (WilmerHale) để tiến hành một đánh giá từ bên ngoài về sự giám sát sau giờ học tại các trường trung học cấp III ở Quận.  Việc này cùng với cuộc điều tra nội bộ của MCPS và việc kiện tụng hình sự liên tục của Chánh Án quận Montgomery xuất phát từ vụ tấn công ngày 31 tháng 10.

Như đã giải thích trong báo cáo của WilmerHale, các mục tiêu của đánh giá từ bên ngoài bao gồm xác định các biện pháp mà MCPS có thể thực hiện để cải thiện văn hóa học đường, cũng như các chính sách, thủ tục và thực tập hiện hành liên quan đến giám sát và báo cáo, để giúp ngăn ngừa các sự việc có thể  xảy ra trong tương lai như sự kiện tại trường trung học Damascus và đảm bảo rằng các trường trung học trong toàn quận cung cấp một môi trường an toàn, hỗ trợ và thân mật cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác. Việc kiểm lại, bao gồm xem xét tài liệu; phân tích chính sách; và hàng chục cuộc phỏng vấn với nhân viên, học sinh, và các chuyên gia địa phương và quốc gia, phản ánh những phát hiện và đề nghị của WilmerHale. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong nỗ lực tránh cản trở vào cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Chánh án Quận Montgomery, bản đánh giá không bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nạn nhân từ sụ việc của DHS, bất kỳ thủ phạm bị cáo buộc nào, hoặc bất kỳ gia đình nào của họ và WilmerHale đã không thực hiện đánh giá toàn diện, lịch sử về các sự kiện không được báo cáo về bắt nạt, ức hiếp hoặc tấn công tình dục.

Đánh giá bên ngoài đã xem xét ba lĩnh vực chính: thúc đẩy văn hóa khả quan; thực hiện các hoạt động giám sát mạnh mẽ; và đảm bảo báo cáo kịp thời các sự kiện và phản ứng thích hợp.

Sự kiểm lại kết luận rằng, nhìn chung, MCPS đã thúc đẩy văn hóa khả quan xung quanh các lực sĩ và các hoạt động ngoại khóa khác, MCPS có một bộ quy định mạnh mẽ trong toàn quận liên quan đến các điều kiện và quy trình báo cáo bắt buộc. Tuy nhiên, báo cáo WilmerHale xác định các khu vực để xem xét và cải tiến để tăng cường sự giám sát và an toàn cho học sinh tham gia các hoạt động sau giờ học do nhà trường tài trợ. MCPS đã thực hiện một số việc làm trong những tháng gần đây nhằm giải quyết các vấn đề chính được xác định từ việc đánh giá. Các việc làm này bao gồm:

  • Tăng cường quy trình lập kế hoạch giám sát sau giờ học tại các trường trung học để cung cấp sự rõ ràng hơn cho các huấn luyện viên và nhà tài trợ hoạt động tạo ra các kế hoạch giám sát
  • Khởi đầu Ủy ban Lãnh đạo Học sinh-Lực sĩ mà sẽ làm việc với các lãnh đạo MCPS để phát triển một khóa đào tạo do học sinh hướng dẫn học sinh về ức hiếp, bắt nạt và quấy rối

Ngoài ra, trong năm tới, MCPS dự định sẽ thực hiện các hành động sau:

  • Thiết lập quan hệ với National Center for Sports Spectator Safety and Security để trở thành một lãnh đạo quốc gia trong các hoạt động tốt nhất về an toàn, an ninh và giám sát sau giờ học
  • Tổ chức lại văn phòng trung ương và giám sát thể thao và các hoạt động sau giờ học ở trường để đảm bảo một tiếp cận toàn diện, hợp tác và hữu ý hơn với việc giám sát và an toàn
  • Đề nghị các sáng kiến ​​ngân sách để nới rộng các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ an ninh và giám sát cho các chương trình sau giờ học tại trường trung học
  • Hỗ trợ lập trình giáo dục tính nết cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao và ngoại khóa tại tất cả các trường trung học
  • Sửa đổi Bản Ghi Nhớ với Ban Điều Phối Liên Ngành (ICB) về Việc Sử Dụng các Cơ Sở Công Cộng để đảm bảo rằng bảo hiểm và hỗ trợ thích hợp được áp dụng về an toàn và an ninh. Điều này bao gồm việc tạo một kế hoạch đối phó khẩn cấp và huấn luyện năng lực cho các nhân viên ICB
  • Kiểm lại các quy trình MCPS để làm rõ các quy trình báo cáo về bắt nạt và uy hiếp
  • Cung cấp một cuộc họp hàng năm cho Hội đồng Giáo dục về tình trạng các chương trình thể thao và các chương trình sau giờ học

Chúng tôi tin rằng các chiến lược giám sát nâng cao này sẽ tăng cường khả năng giữ an toàn cho các học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các cấu trúc giám sát và khí hậu trường học khả quan để ngăn chặn sự bắt nạt, ức hiếp và tấn công tình dục.

Các thành viên cộng đồng được khuyến khích xem xét các kết quả của việc đánh giá từ cơ quan bên ngoài. MCPS tiếp đón sự tham gia của quý vị khi chúng tôi xem xét tất cả những khám phá và đề nghị của WilmerHale.

MCPS cam kết cung cấp một môi trường an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các thực tập tốt nhất để chúng tôi dẫn đầu trong công việc quan trọng này và có thể cộng tác hiệu quả với các học sinh, nhân viên, thành viên cộng đồng và các đối tác cơ quan luật pháp của chúng tôi để đảm bảo rằng sự cam kết cốt lõi này được hoàn thành.

Kính,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học