boy in mask on bus

Kính Gởi Phụ Huynh, Học Sinh và Nhân Viên:

Trong cuộc họp vào Ngày 23 tháng 2 của Hội đồng Giáo dục, nhân viên MCPS đã chia sẻ thêm thông tin về kế hoạch trở lại trường học. Đây là năm điều quý vị nên biết về kế hoạch:

 1. Thời gian và các nhóm học sinh sẽ trở lại trường không thay đổi. Hội đồng thảo luận về khả năng kiểm lại và tăng nhanh hơn thời gian trở lại trường tại cuộc họp Ngày 23 tháng 3. Xem những hình ảnh dưới đây để biết sơ lược về vị trí của chúng tôi theo mốc thời gian và các nhóm/ngày trở lại:

  timeline

  Học sinh Trở lại

  Giáo Dục Đặc Biệt (March 1)
  Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật (March 1)
  • Chương trình Tự kỷ K–12
  • Chương trình Nới rộng
  • Trường học Dựa theo Cộng đồng
  • Các Trường Đặc biệt
  • Kỹ thuật xe hơi
  • Xây cất
  • Thẩm mỹ học
  • Nghề Y tế
  • Quản Lý Nhà Hàng

  Giai đoạn I
  Nhóm 1.1 (Ngày 15 Tháng 3)
  Nhóm 1.2 (trước Ngày 6 tháng 4)
  • Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Cụ Thể
  • Chương Trình Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật Cụ Thể (CTE)
  • Lớp K-3
  • Các Chương Trình Giáo Dục Thay Thế
  • CREA
  • METS
  • Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Cụ Thể
  • Lớp 4-5
  • Lớp Chuẩn bị Mẫu giáo
  • Lớp 6
  • Lớp 12
  Giai đoạn II
  Nhóm 2.1 (trước Ngày 19 tháng 4)
  Nhóm 2.2 (trước Ngày 26 tháng 4)
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 11
  • Lớp 7
  • Lớp 10

  Các trường đã bắt đầu chia sẻ kế hoạch cụ thể với các gia đình qua email và trong các cuộc họp phụ huynh/cộng đồng. Ngày 26 tháng 2 là ngày cuối cùng để liên lạc với trường nếu quý vị không nhớ lựa chọn của mình hay muốn yêu cầu một thay đổi. Nếu quý vị đang cố chuyển từ trực tuyến sang trực tiếp, trường học có thể xếp quý vị vào danh sách chờ nếu hiện tại họ không có đủ chỗ.

 2. An toàn là ưu tiên tối cao của chúng tôi. MCPS đã chi tiêu hơn $15 triệu để mua Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (mặt nạ, chất khử trùng, găng tay, v.v.) và cải tiến đáng kể hệ thống HVAC và an toàn. Điều này bao gồm nâng cấp hệ thống lọc và đặt bộ lọc không khí (65,000 bộ lọc đã được thay đổi và 5,000 bộ lọc không khí đã được lắp đặt để hỗ trợ các hệ thống hiện có). Cùng nhau làm việc, chúng ta có thể giảm sự lây lan của COVID-19 với các biện pháp cụ thể sau, bao gồm:

  • Mang khăn che mặt
  • Khoảng cách xa nhau
  • Thường xuyên rửa tay và khử trùng
  • Tăng cường việc lau chùi trường và lớp học
  • Chứng nhận sức khỏe hàng tuần
  • Làm việc với các viên chức của tiểu bang và quận để cung cấp chủng ngừa cho nhân viên
  • Giải quyết luồng không khí/hệ thống nước trong tòa nhà
  • Thực hiện các giao thức thử nghiệm COVID-19
  • Theo dõi truy tìm
 3. Thử nghiệm COVID-19 miễn phí được cung cấp cho học sinh và nhân viên. Thử nghiệm COVID-19 sẽ có tại mỗi trường học và bắt đầu từ Ngày 15 tháng 3. Nhân viên và học sinh sẽ tự ngoáy mũi để thử nghiệm và gia đình sẽ được thông báo về các trường hợp dương tính tại trường. Nhân viên và học sinh có thể chọn không thử nghiệm—điều này không bắt buộc. Thông tin phụ trội về chương trình thử nghiệm COVID-19 sẽ được chia sẻ với các gia đình ngay. Học sinh và nhân viên cũng sẽ được yêu cầu điền mẫu chứng thực sức khỏe hàng tuần. Các mẫu đơn sẽ có trong nhiều ngôn ngữ và liên kết với mẫu đơn sẽ được gởi đến các gia đình ngay. MCPS sẽ làm việc chặt chẽ với nhân viên y tế quận về việc truy tìm sự tiếp xúc nếu có trường hợp dương tính trong lớp học/trường học. Các thủ tục sẽ vẫn đòi hỏi việc cách ly học sinh và nhân viên mà tiếp xúc gần gũi với một cá nhân với vi rút COVID.

  Xem video ngắn này về thử nghiệm COVID-19 trong trường học
 4. Học sinh sẽ tương tác và làm việc với giáo viên hàng ngày. Trong khi các trường học sử dụng một kết hợp các kinh nghiệm giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của học sinh, học sinh (cả trực tiếp và trực tuyến) sẽ tham gia với giáo viên và các nhân viên khác của trường hàng ngày để được hỗ trợ và giảng dạy. Cách tiếp cận của trường học có thể thay đổi khi nhiều học sinh trở lại. MCPS cũng sẽ tiếp tục sửa đổi để nâng cao kinh nghiệm học tập trực tuyến cho tất cả học sinh. Điều này bao gồm thêm phát triển chuyên môn cho nhân viên, xúc tiến sự an lành của học sinh và cung cấp lựa chọn uyển chuyển cho lịch trình của học sinh.

 5. Tất cả các bữa ăn sẽ được cung cấp. MCPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn sáng, trưa và tối miễn phí cho tất cả học sinh tại các trường học và các địa điểm phân phát thực phẩm đã chỉ định. Học sinh sẽ được phép ăn tại nhiều địa điểm khác nhau trong toàn trường, bao gồm cả lớp học và khu vực rộng lớn, như phòng ăn, miễn là áp dụng việc giữ khoảng cách xa và xếp chỗ ngồi thích hợp.


Những Gì Sắp Đến

Nếu quý vị muốn xem một mô hình về kinh nghiệm trực tiếp an toàn tại trường học sẽ như thế nào, yêu cầu xem video này. Quý vị cũng có thể xem cuộc trò chuyện cộng đồng ảo được tổ chức trước đó tối nay tại đây. Các nhà lãnh đạo MCPS đã trả lời các câu hỏi do phụ huynh, học sinh và nhân viên gởi đến về kế hoạch trở lại trường học. Thông tin phụ trội về kế hoạch trở lại trường học có thể được tìm thấy trên trang mạng MCPS Phục Hồi:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/


Thêm Nguồn Thông TinEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools