Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Sáu 4 tháng Ba

Đây là sáu điều cần biết cho Ngày thứ Sáu 4 tháng 3, 2022, bao gồm thông tin về chỉ thị mang mặt nạ, bảng dữ liệu COVID-19, bộ thử nghiệm COVID-19 và sự phát hành sắp tới của trang mạng Kế hoạch Chiến lược FY 2022-2025.

 1. Quyết định về Chính sách Mặt nạ Sắp đến

Trong một tuyên bố công khai gần đây, Hội đồng Giáo dục cho biết là họ có thể bỏ phiếu để chuyển sang chính sách "mặt nạ là tùy ý" cho các Trường Công lập Quận Montgomery. Nếu quyết định này được thi hành, MCPS sẽ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các gia đình về việc chuyển sang việc đeo mặt nạ là tùy ý tại các trường học và văn phòng. Chúng tôi hy vọng cộng đồng MCPS tôn trọng các lựa chọn về mặt nạ của những người khác. Đọc thông điệp cộng đồng

 1. Bảng Dữ liệu COVID-19 Cập nhật

MCPS đã phát hành bản cập nhật của trang mạng Dữ liệu COVID-19. Cộng tác với Nhóm Cố vấn COVID-19 đa chức năng để bảo đảm là ý kiến của các nhóm liên quan đã được hợp nhất, bảng dữ liệu sẽ bao gồm:

 • Báo cáo các trường hợp dương tính của các học sinh và nhân viên trong 10 ngày trước theo trường học, số học sinh và nhân viên tại mỗi trường và tỷ lệ phần trăm dân số bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong 10 ngày trước đó
 • Tổng số trường hợp dương tính trong 10 ngày trước của toàn quận
 • Tổng số các trường hợp cách ly tích cực
 • Tổng số trường hợp thiết thực và cách ly kể từ Ngày 31 tháng 8, 2021
 • Bảng dữ liệu sẽ được cập nhật hằng ngày
 • Bộ Thử nghiệm COVID-19 Nhanh tại Nhà Được Phân phát

MCPS sẽ tiếp tục phân phát bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà COVID-19 cho tất cả học sinh và nhân viên mỗi ba tuần suốt Tháng 3. Những bộ dụng cụ này là một phần quan trọng trong những nỗ lực không ngừng để giảm thiểu sự lây lan của vi rút.
Phim VIDEO: Hướng dẫn sử dụng bộ thử nghiệm nhanh COVID-19
Tìm hiểu thêm về trang mạng này <LIÊN KẾT> và xem lại các truyền đơn:
Tiếng Anh / Tây ban nha / Trung Hoa / Pháp / Bồ đào nha / Đại hàn / tiếng Việt / Amharic 

(Nhắc nhở: đây là dụng cụ thử nghiệm nhanh qua mũi (mũi), yêu cầu tham khảo hướng dẫn kèm theo bộ dụng cụ trước khi sử dụng)

 • Trang mạng Kế hoạch Chiến lược MCPS Sẽ được Phát hành vào Tuần tới

Kế hoạch chiến lược MCPS mới cho 2022-2025 bao gồm ba phạm vi chủ yếu chính:

 • Học tập Xuất sắc
 • Hỗ trợ và Phúc lợi Gia đình
 • Chuyên nghiệp và Hoạt động Xuất sắc

Kế hoạch được chấp thuận của Hội đồng sẽ chuyển việc giảng dạy và học tập trong các phạm vi chủ yếu quan trọng để hỗ trợ học sinh về giáo dục.
Bích chương
Tiếng Anh / Tây ban nha / Trung Hoa / Pháp / Bồ đào nha / Đại hàn / tiếng Việt / Amharic

 • Thử nghiệm COVID-19 trong Trường Vẫn là Quan trọng

Thử nghiệm COVID-19 trong trường học là một chiến thuật quan trọng để giảm thiểu sự lây lan của vi rút. MCPS có thử nghiệm ngẫu nhiên trong trường cho các học sinh không có triệu chứng và thử nghiệm nhanh cho các học sinh có triệu chứng. Phụ huynh phải cho phép con họ được thử nghiệm bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm COVID-19 trong trường học.
Hỗ trợ các Gia đình bị Ảnh hưởng bởi Vụ nổ tại Chung cư ở Silver Spring
Tất cả chúng tôi tại Trường Công Lập Quận Montgomery đều quan tâm sâu sắc đến phúc lợi và an lành của các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ tại tòa nhà chung cư sáng ngày thứ Năm ở Silver Spring. Nhân viên MCPS sẽ làm việc với các gia đình cần hỗ trợ khi họ hồi phục sau sự kiện này. Nếu quý vị muốn hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn, yêu cầu đóng góp cho Có thể Tạo Ngôi nhà. Thêm thông tin sẽ được chia sẽ trong những ngày sắp đến.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools