Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm, ngày 19 tháng Năm

Dưới đây là 5 điều cần biết vào thứ Năm, ngày 19 tháng ̀5. Chúng bao gồm các lời nhắc về Covid-19, một hội chợ sức khỏe tâm thần sắp tới, các nguồn lực chăm sóc sức khỏe tâm thần và sức khỏe trực tuyến và sự công nhận giải thưởng.

  1. Tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 tăng

Các trường hợp dương tính được báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và  Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomerybảng tin đã tăng lên. Kể từ thứ Tư, ngày 18 tháng Năm, quận có hơn 364 trường hợp trên 100.000 cư dân, đưa cộng đồng của chúng ta vào hàng rủi ro "vừa phải". Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã khuyến khích mạnh mẽ (không bắt buộc) rằng quý vị đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng, giữ khoảng cách về thể chất khi quý vị có thể, rửa tay thường xuyên và cập nhật vắc-xin và thuốc tăng cường. Làm những điều đơn giản này sẽ giúp quý vị khỏe mạnh.

  1. Khẩu trang là một dụng cụ quan trọng trong các lớp học với Ba hoặc Nhiều Trường hợp Dương tính hơn

Phù hợp với các khuyến nghị của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery, chúng tôi đề nghị mạnh mẽ rằng tất cả nhân viên và học sinh nên đeo khẩu trang khi ở trong trường học và văn phòng. Trong khi đeo khẩu trang vẫn là tùy chọn trên toàn hệ thống, để đáp ứng với các trường hợp gia tăng, các lớp học, cấp lớp hoặc trường học chuyên biệt có thể được yêu cầu đeo lại khẩu trang trong một khoảng thời gian để giảm sự lây truyền. Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi khỏe mạnh và duy trì giảng dạy trực tiếp.
Thư về các trường hợp dương tính bao gồm lời khuyên về việc sử dụng khẩu trang được gửi về nhà khi cần thiết. MCPS cũng đang gửi thêm các xét nghiệm nhanh mang về nhà và khẩu trang cho các trường học bị ảnh hưởng. Học sinh và nhân viên không được chích cập nhật về vắc-xin hoặc thuốc tăng cường COVID-19 có thể phải cách ly theo chỉ thị từ CDC, Sở Y tế Maryland và Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery.
NHẮC NHỞ: Báo cáo bất kỳ trường hợp COVID-19 dương tính nào qua trang mạng này.

  1. Hội chợ Sức khỏe Tâm thần được tổ chức vào ngày 31 tháng Năm

MCPS đang tổ chức một diễn đàn sức khỏe tâm thần cho các gia đình và học sinh từ 6:15 đến 8:30 tối thứ Ba, ngày 31 tháng Năm tại trường trung học cấp III Seneca Valley. Sự kiện này sẽ bao gồm một cơ hội để phụ huynh tìm hiểu về các nguồn lực và dịch vụ sức khỏe tâm thần mà khu học chánh có sẵn cho học sinh. Ngoài ra còn có một hội chợ tài nguyên, và các phiên họp về một loạt các chủ đề, bao gồm các dấu hiệu tự tử và phòng ngừa tự tử, lo lắng và trầm cảm ở học sinh, công lý phục hồi, chấn thương và tác động của nó đến não,trị liệu hành vi biện chứng và tịnh tâm và thiền định.
Điạ chỉ của Seneca Valey là 19401 Crystal Rock Drive ở Germantown.
Tìm hiểu thêm tại đây.
Trả lời tham dự tại đây.

  1. Tìm Nguồn Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần và Sự An lành trên Mạng

mental healthMCPS cam kết cho sự khỏe mạnh về thể chất, xã hội và tâm lý cho hơn 160,000 học sinh và 24,000 nhân viên. Quý vị có thể tìm thấy thông tin giá trị của học khu và các nguồn lực cộng đồng cho các học sinh, nhân viên và gia đình trên trang chính MCPS. Tìm hiểu thêm về các chức vụ quan trọng mà hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh trong MCPS và các khoản đầu tư được thực hiện để hỗ trợ công việc đó.
Trang Chính của MCPS
MCPS Tìm
MCPS Mental Health and Wellness Resources by School

  1. Hiệu trưởng trường trung học cấp II Argyle giành giải thưởng Hiệu trưởng Trung học Maryland của năm

James Allrich, hiệu trưởng trường trung học cấp II Argyle, đã được vinh danh là Hiệu trưởng Của Hiệp hội Hiệu trưởng trường Trung học Maryland (MASSP) của năm 2023. MASSP công nhận các hiệu trưởng xuất sắc ỏ trung học cấp II và cấp III của Maryland, những người đã thành công trong việc cung cấp cơ hội học tập chất lượng cao cho học sinh cũng như thể hiện những đóng góp gương mẫu cho nghề nghiệp.

Mỗi tiểu bang trong số 50 tiểu bang, the District of Columbia, the U.S. Department of State Office of Overseas Schools, and the Department of Defense Education Activity chọn một hiệu trưởng trung học cấp II hoặc cấp III để đại diện cho tiểu bang của họ.  Những người thắng ở tiểu bang này, ba người vào chung kết được nêu là ứng cử viên cho Giải thưởng Hiệu trưởng Quốc gia của Năm.

 

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools