Tất cả Cùng nhau Ngay bây giờ: Đặt Học sinh lên Hàng đầu - Thông điệp từ Giám đốc Học vụ Lâm thời, Dr. Monifa B. McKnight

Tất cả Cùng nhau Ngay Bây giờ: Đặt Học sinh Lên Hàng đầu

last day of school

Kính gửi Gia Đình MCPS,

Tôi rất vui có cơ hội để nghe ý kiến của nhiều người trong các buổi tham gia của cộng đồng mới đây và các chương trình tham gia với nhân viên MCPS. Nhiều người từ khắp nơi trong quận đã chia sẻ ý nghĩ của họ về những điểm giỏi và khó khăn của chúng tôi cũng như những cơ hội sắp đến cho hệ thống trường học. Chúng tôi có học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng; hơn 360 người đã tham dự sự kiện cộng đồng đầu tiên và tôi rất vui khi các học sinh đã dành thời gian đến và chia sẻ kinh nghiệm của các em trong trường học. Sự tham gia của quý vị thật sự ủng hộ niềm tin của tôi về kết nối mối quan hệ, và tôi mong muốn có nhiều cơ hội hơn nữa trong tương lai.

Tôi đã nói rằng một trong ba ưu tiên hàng đầu của tôi là xây dựng lại lòng tin của cộng đồng đối với MCPS. Xây dựng mối quan hệ là một nỗ lực hai chiều và những sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc duy trì cam kết của chúng tôi đối với một mối quan hệ bền chặt, tin cậy, vì chúng tôi cùng làm việc để thay mặt cho những học sinh tuyệt vời mà chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ. Khi chúng tôi làm như vậy, tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn nếu chúng ta biết nhau – nếu chúng ta biết và hiểu những vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng chúng ta.  Quý vị có sự cam kết của tôi về tính minh bạch và khả năng đáp ứng khi chúng tôi làm việc để giải quyết những thách thức và tán dương nhiều điểm giỏi của chúng tôi. Tôi ủng hộ tất cả các học sinh, gia đình các em và nhân viên MCPS; Tôi rất vui mừng về những cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có và những cuộc trò chuyện mà chúng ta sẽ có trong tương lai.

Những Gì Quý vị đã Nói với Tôi

Chúng tôi đã ghi lại ý kiến của quý vị trong các phiên họp tương tác gần đây và quý vị có thể thấy điều đó được trình bày trong tài liệu này. Ý kiến của quý vị bao gồm nhiều mối quan tâm khác nhau và mỗi mục sẽ được xét lại để xác định các phạm vi mà chúng tôi có thể thực hiện những cải tiến hoặc điều chỉnh quan trọng mà sẽ phục vụ các học sinh và nhân viên. Chúng ta đã bàn luận với nhau về sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các mối quan tâm về nhân sự, ngân sách điều hành, các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh và nhiều hơn nữa.  Mặc dù ý kiến của cộng đồng là một phần trong cam kết của tôi trong việc cung cấp thông tin cho công việc của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải bảo đảm là bất kỳ hành động hoặc quyết định nào đều hỗ trợ đầy đủ cho học sinh, nhân viên và sự xuất sắc trong MCPS.  Học sinh là Trước tiên vẫn là cam kết của chúng tôi đối với mọi gia đình trên toàn học khu.

Những Gì Chúng tôi Đang Làm

Tôi rất phấn khởi khi thấy nhiều ưu tiên mà tôi đã nghe nói đến trong các phiên tham gia đã được thực hiện. Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi cần thiết để hỗ trợ cả các ưu tiên chiến lược của Hội đồng Giáo dục và các ưu tiên phù hợp của tôi.  Tôi đã thực hiện các thay đổi đối với cơ cấu lãnh đạo và các vị trí khác nhau trong MCPS mà sẽ phục vụ nhu cầu trực tiếp của các trường học và học sinh. Thí dụ:

  • Chúng tôi đã thuê ông Brian Stockton cho chức vụ Giám đốc Nhân sự, mà sẽ hỗ trợ tôi tận dụng công việc lãnh đạo hệ thống và liên lạc với Hội đồng Giáo dục và các nhóm liên quan bên ngoài. 
  • Chúng tôi đã thuê bà Elba Garcia cho chức vụ Cố vấn Cộng đồng Cấp cao, mà sẽ duy trì và phối hợp với các đối tác, các nhóm liên quan và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng.
  • Chúng tôi mong tăng cường thông tin liên lạc chủ động, chu đáo và hiệu quả với chức vụ phụ trội của Bà Celia Fischer với tư cách là Phụ tá Giám đốc Truyền thông
  • Chúng tôi sẽ thuê một Liên lạc viên Giáo dục Đặc biệt, mà sẽ trực tiếp tham gia với các gia đình của học sinh với khuyết tật để hiểu rõ hơn về nhu cầu của học sinh và cách chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của các em.
  • Chúng tôi sẽ có Phó Giám đốc, Giám đốc Học vụ và Giám đốc Điều hành mới, tất cả đều là vai trò quan trọng để hỗ trợ tối đa cho các trường học và sự tham gia của học sinh, nhân viên và tất cả các nhóm cộng tác.

Trọng tâm của chúng tôi cũng hiển nhiên theo những cách khác:

  • Sự an toàn của nhân viên và học sinh sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ tăng cường việc phát triển chuyên môn cho nhân viên về an toàn và an ninh trong mùa hè này.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp một chương trình học hè mạnh mẽ ở tất cả các cấp.
  • Chúng tôi kế hoạch tiếp tục và cải thiện Học viện Trực tuyến.
  • Chúng tôi sẽ thiết lập thêm các nguồn lực về sức khỏe tâm thần và phúc lợi, như nới rộng chương trình Our Minds Matter- Tâm trí Là Quan trọng tại nhiều trường hơn và xác định một nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ kỹ thuật sức khỏe viễn thông cho học sinh trong năm học tới.
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cao quan hệ đối tác với các nhóm cộng tác giáo dục và kinh doanh quan trọng trong cộng đồng để mang đến cho các học sinh những cơ hội mạnh mẽ hiện tại và trong tương lai. 

Kế tiếp Là Gì

Tôi cam kết tham gia vào các cơ hội liên tục để trao đổi ý kiến mạnh mẽ và thu hút ý kiến từ quý vị trong những tháng tới. Một cơ hội ngay lập tức là bản thăm dò ý kiến cuối năm. Hãy dành một ít thời gian đểđiền vào bản thăm dò này - quý vị có thể thi hành việc này bất kỳ lúc nào trong những ngày tới và thuận tiện cho quý vị. Chúng tôi sẽ giữ bản thăm dò cho đến Ngày 30 tháng 6.  Chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì chúng tôi đã nghe được trong các phiên họp tương tác gần đây để cho phép quý vị cho biết về ưu tiên của quý vị là gì. Yêu cầu điền bản thăm dò, cho dù quý vị đã tham gia vào các cơ hội tương tác gần đây hay không thể tham gia, tất cả các ý kiến đều là giá trị. Quý vị sẽ hiểu nhiều hơn về bản thăm dò ý kiến trong video dưới đây.

Quận Montgomery may mắn có một cộng đồng tập trung vào việc bảo đảm các trường công lập có chất lượng cao nhất, và tôi tự hào được cộng tác trong công việc này với quý vị.

Kính thư,
Monifa B. McKnight Ed.D.
Giám Đốc Học vụ Lâm Thời

last day of school


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools