Thư từ Dr. Monifa B. McKnight, Giám Đốc MCPS Mới Được Bổ Nhiệm

February 8, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Tôi rất khiêm tốn và vinh dự được bổ nhiệm làm Giám Đốc Các Trường Công Lập Quận Montgomery.  Trong 20 năm, tôi đã cộng tác với rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên và giám đốc. Tôi đã có vinh dự được trưởng thành trong hệ thống trường học này với tư cách là một giáo viên, lãnh đạo giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc văn phòng trung ương và phó tổng giám đốc. Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong hành trình chia sẻ của chúng ta. 

Như quý vị, tôi hết lòng cam kết với con em quý vị. Tôi biết là chúng ta không được khước từ trong lời hứa để bảo đảm là mỗi em và tất cả các em đều khỏe mạnh, an toàn, cam kết và thử thách để có thể sẵn sàng cho sự nghiệp, trường đại học và cộng đồng chúng ta.  Để làm được điều đó cần có sự tin tưởng và sự hợp tác thật sự, nỗ lực không ngừng và điều kỳ diệu mà chúng ta tạo ra khi tất cả chúng ta cùng nhau phục vụ những nguồn lực quý giá nhất của chúng ta – con em chúng ta. Mặc dù đôi khi chúng ta sẽ không đồng ý và không phải lúc nào tôi cũng đúng, nhưng chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Con em chúng ta xứng đáng không kém. Tất cả chúng ta - giáo viên, ban giám đốc, phụ huynh và các thành viên cộng đồng - phải hoàn thành vai trò của mình với mục đích và sự trung thực.

Tôi xin cam kết với tất cả quý vị. Đây là lúc mà tôi đã chuẩn bị cho toàn cuộc đời chuyên nghiệp của tôi, phần lớn thời gian tôi đã dành ở đây tại các Trường Công lập Quận Montgomery. Cùng nhau, không có gì chúng ta không thể hoàn thành.

Tôi lưu tâm đến những căng thẳng mà hai năm qua đã xảy ra cho chúng ta khi chúng ta chiến đấu với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng chưa từng có trong khi tiếp tục thúc đẩy sự xuất sắc trong các trường học. Và tôi ghi nhận tất cả những gì quý vị đã làm để hỗ trợ con em và hệ thống trường học. Chúng ta đã phải đối mặt với sự không chắc chắn, cô lập và sợ hãi do đại dịch gây ra mà đưa đến một loạt các nhu cầu về sức khỏe xã hội, tình cảm, học tập và tâm thần cho toàn cộng đồng.

Chúng tôi xác định rằng chúng tôi sẽ không bị xác định bởi đại dịch; thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để vượt qua những thách thức.  Chúng tôi sẽ tạo cho trường học trở thành những nơi lành mạnh và an toàn mà con em chúng ta xứng đáng có được và bảo tồn các cơ hội học tập trực tiếp.  Sự hợp tác, sự kiên nhẫn và sự thiếu kiên nhẫn của quý vị trong suốt thời gian đầy thử thách này đã mang lại sự học hỏi và tiến bộ cho toàn thể cộng đồng trường học chúng ta. Điều này không dễ dàng, nhưng chúng ta đã cùng nhau kiên trì, và tôi cảm ơn quý vị đã đóng góp quan trọng cho nỗ lực tiêu thụ này.

Hãy tiếp tục với tinh thần chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ cơ hội và khả năng chung cho con em chúng ta, cho trường học và cho cộng đồng. Sức mạnh của những nỗ lực kết hợp, sự quan tâm và cam kết sẽ giúp chúng ta tiến về phía trước. Khi chúng ta đoàn kết bởi lợi ích chung, tập trung vào sự thành công của học sinh, chúng ta không thể thất bại.

Trong những tuần tới, tôi dự định sẽ liên lạc với quý vị đầy đủ hơn, để tạo không gian để lắng nghe từ quý vị về nguyện vọng đối với các trường học, cách quý vị muốn đóng góp và những gì tôi có thể làm để lắng nghe và đánh giá tốt hơn nhiều tiếng nói đa dạng trong cộng đồng. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn về kế hoạch của chúng tôi để mang cộng đồng lại với nhau thay mặt cho học sinh và các trường học.

Chúng tôi còn rất nhiều việc trong tương lai và tôi không thể nghĩ ra nhũng cộng tác nào tốt hơn để nắm lấy cơ hội với chúng tôi. Tôi cám ơn sự tin tưởng của quý vị, tôn trọng sự hợp tác và cùng với quý vị mong đợi một tương lai tươi sáng cho cộng đồng trường học của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu.

Kính,

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Lâm Thời Các Trường HọcEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools