Thông Điệp Quan Trọng từ Nhân viên Y Tế Hệ Thống Trường Học MCPS

December 9, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Tôi liên lạc để bảo đảm học sinh, nhân viên và gia đình nhận thức được xu hướng sử dụng chất kích thích rất nguy hiểm đang ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta. Thuốc phiện tổng hợp, đặc biệt là fentanyl được sản xuất bất hợp pháp đang gây sự tăng triển về việc sử dụng quá liều và tử vong do dùng thuốc quá mức. Vào năm 2021, hơn 70% tất cả các trường hợp dùng thuốc quá mức độ ở Quận Montgomery đều liên quan đến fentanyl, bao gồm các chất có chứa fentanyl hoặc các chất trông giống một thứ khác (ví dụ: Xanax, Adderall, Percocet hoặc oxycodone) nhưng có chứa fentanyl trong đó. MCPS tiếp tục làm việc sốt sắng cùng với các cơ quan chính quyền địa phương và các đối tác cộng đồng về cách tiếp cận toàn diện và phối hợp đối với dịch bệnh nguy hiểm này.

Fentanyl bất hợp pháp là gì?
Fentanyl là thuốc giảm đau theo toa mà mạnh gấp 50-100 lần so với morphine. Loại thuốc fentanyl gây tử vong do uống quá mức được sản xuất và bán bất hợp pháp dưới dạng bột, thuốc viên, chất lỏng hoặc thuốc xịt mũi. Các sản phẩm ma túy khác như cần sa, cocain, bạch phiến hoặc thuốc bán bất hợp pháp được cho là thuốc theo toa có thể được tẩm fentanyl bất hợp pháp mà người dùng không hề biết.

Tại sao thanh thiếu niên dùng ma túy, chẳng hạn như fentanyl và làm thế nào họ có được thuốc này?
Thanh thiếu niên và thậm chí trẻ nhỏ hơn có thể sử dụng các chất bất hợp pháp vì nhiều lý do.  Thử nghiệm hoặc áp lực từ bạn bè có thể thúc đẩy một giai đoạn sử dụng duy nhất mà đưa đến các vấn đề khác. Thanh thiếu niên có khó khăn với các triệu chứng sức khỏe tâm thần, đau đớn hoặc đã sử dụng các loại thuốc khác có thể có nhiều khả năng thử nghiệm hoặc gặp các vấn đề liên quan đến sử dụng chất gây nghiện. Với fentanyl, điều quan trọng cần biết là các cá nhân có thể không biết họ đang dùng nó, vì nó thường được kết hợp với các chất khác. Những người buôn thuốc có thể sử dụng fentanyl để tăng hiệu lực cho sản phẩm của họ. Họ cũng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng cáo và bán ma túy, khiến chúng dễ tiếp cận hơn với thanh thiếu niên từ bạn bè hoặc trực tiếp từ các nguồn trực tuyến hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội. 

Tại sao fentanyl bất hợp pháp lại nguy hiểm như vậy?
Bởi vì fentanyl là một loại thuốc phiện rất mạnh, nên một lượng rất nhỏ có thể đưa đến quá liều mà có khả năng gây tử vong dù chỉ một lần sử dụng và người đó có thể không biết rằng loại thuốc có chứa fentanyl bất hợp pháp. Hiệu lực của fentanyl cũng có nghĩa là những người tìm tác dụng tạm thời để thư giãn, giảm đau hoặc khoái cảm có thể nhanh chóng bị nghiện. Một khi nghiện, họ có thể cần sử dụng thường xuyên cứ sau 2-3 giờ để tránh các triệu chứng cai nghiện rất khó chịu, bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, lo lắng, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh.

Người lớn có thể làm gì để giúp đỡ?
Phụ huynh và những người chăm sóc khác có thể tự giáo dục bản thân và thúc đẩy các cuộc trò chuyện với trẻ em về sự nguy hiểm của việc sử dụng ma túy, cụ thể là fentanyl và cách tránh sử dụng, kỳ vọng của gia đình về việc sử dụng cũng như việc có sẵn của các giúp đỡ và hỗ trợ. Nhận biết các dấu hiệu tiềm ẩn của việc sử dụng chất gây nghiện, chấn thương và các triệu chứng sức khỏe tâm thần sẽ giúp thanh thiếu niên và gia đình tiếp cận hỗ trợ sớm hơn và giúp tránh các hậu quả nguy hiểm hoặc gây tử vong.

Naloxone (Narcan) là một loại thuốc khẩn cấp được dùng bằng thuốc xịt mũi có thể có tác dụng ngay lập tức để đảo ngược quá liều opioid. Điều quan trọng cần biết là tác dụng của naloxone chỉ là tạm thời và khi được sử dụng để điều trị dùng thuốc quá liều, các cá nhân vẫn cần được chăm sóc y tế khẩn cấp (911). Hiệu quả cũng phụ thuộc vào hiệu lực của thuốc và liều lượng sử dụng, do đó có thể cần liều naloxone cao hơn đối với các loại thuốc phiện mạnh như fentanyl bất hợp pháp. Good Samaritan Law của Maryland bảo vệ các cá nhân khỏi bị truy tố khỏi một số tội phạm nhất định, những người đang hỗ trợ một người khác gặp phải trường hợp khẩn cấp về y tế liên quan đến rượu hoặc các loại thuốc khác.

Là một phần của việc bảo đảm an toàn thuốc trong nhà, các gia đình nên cân nhắc kỹ lưỡng việc dự trữ sẵn naloxone, đặc biệt nếu họ cất giữ thuốc dạng thuốc phiện theo toa hoặc lo ngại rằng thanh thiếu niên có thể có nguy cơ sử dụng thuốc dạng thuốc phiện nguy hiểm. Cư dân Quận Montgomery có thể sử dụng naloxone và được đào tạo về cách sử dụng miễn phí mà không cần đơn thuốc riêng.  Nếu quý  muốn được đào tạo về quản lý naloxone, quý vị có thể đăng ký tại liên kết này. Để tiếp cận naloxone miễn phí, cư dân Quận Montgomery có thể gọi Dịch vụ Giảm thiểu Tác hại của DHHS theo số 240-777-1836.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang làm gì về fentanyl bất hợp pháp trong cộng đồng của chúng ta?
MCPS vẫn cam kết với một môi trường học đường an toàn và không có chất gây nghiện, và với sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ học sinh và tất cả những người trong cộng đồng của chúng tôi, những người làm việc để bảo đảm sự thành công và hạnh phúc của họ. Office of the School System Medical Officer đang hợp tác chặt chẽ với Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) của Quận Montgomery và các đối tác cộng đồng khác trong sáng kiến Montgomery Goes Purple để phát triển các nỗ lực trên toàn cộng đồng về ngăn ngừa, giảm tác hại và sự điều trị. Những nỗ lực này bao gồm các sáng kiến giải quyết rộng rãi về vấn đề sử dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần, đồng thời cũng tập trung vào các vấn đề cụ thể của fentanyl bất hợp pháp. Mục tiêu chung của chúng tôi là bảo đảm các chương trình tại trường học tích hợp với các nỗ lực của địa phương và toàn quận, nhằm tiếp cận tất cả trẻ em và gia đình trong cộng đồng.

Cuộc khủng hoảng opioid tiếp tục gây ra những tác động tàn phá trên toàn quốc cũng như trong cộng đồng của chúng ta, và mọi người đều có thể đóng một vai trò trong việc chống lại dịch bệnh này. Hãy tận dụng cơ hội này để cùng nhau bảo vệ thanh thiếu niên và gia đình, và ủng hộ cho tương lai khỏe mạnh của họ.

Kính thư,

Patricia Kapunan, M.D., M.P.H.
Nhân viên Y tế MCPS

THÔNG TIN PHỤ TRỘI

Quận Montgomery và Maryland:

Montgomery Trở thành Màu tím - MGP là liên minh của các cơ quan chính phủ, tổ chức cộng đồng và cá nhân của Quận Montgomery cung cấp giáo dục, nguồn lực và hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng và bình phục chất kích thích cho toàn bộ cộng đồng. Chọn thông tin từ liên minh:

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ điều trị sử dụng chất gây nghiện cho thanh thiếu niên ở quận Montgomery (Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy qua Định vị Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi của SAMHSA

Hỗ trợ Gia đình Cuộc họp Ảo dành cho Phụ huynh hoặc Người Chăm sóc Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên với Sức khỏe Tâm thần, Sử dụng Chất nghiện hoặc những Thách thức Đồng thời

Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery’

Biết Rủi ro” Trung tâm Thông tin Opioid - giáo dục, dịch vụ và các thông tin khác dành cho cư dân Quận Montgomery.

Dịch vụ Thử nghiệm Trẻ em và Vị thành niên (CAAS, trước đây gọi là SASCA) - cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tâm thần/việc sử dụng chất gây nghiện cho cư dân dưới 18 tuổi.  Gọi 240-777-4000 để làm hẹn.

BTheOne - Thông tin thân thiện với thanh thiếu niên về cách hỗ trợ bạn bè và những người thân yêu đang gặp khó khăn với sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện. Bao gồm khủng hoảng và thông tin biện hộ.

Harm Reduction Services- Cung cấp giáo dục miễn phí và nguồn cung cấp giảm tác hại cho cộng đồng bao gồm tiếp cận với naloxone và đào tạo, thử fentanyl và các nguồn cung cấp giảm tác hại khác và giới thiệu cho những người đang có khó khăn với chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Xin gọi 240-777-1836 hay email overdoseresponseprogram@montgomercountymd.gov

THỦ CÔNG cho Phụ huynh là video đào tạo miễn phí dành cho phụ huynh và những người chăm sóc trẻ em khác ở Maryland quan tâm đến việc học các kỹ năng để hỗ trợ thanh thiếu niên xung quanh việc sử dụng chất gây nghiện.

Maryland Insurance Administration - cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế cho việc điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích.  Luật pháp yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế trả cho dịch vụ chăm sóc này trong hầu hết các trường hợp. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang mạng Pality tại 10; các cá nhân có thể liên lạc với Trung tâm Hành động Pháp lý nếu gặp khó khăn trong việc tiếp cận điều trị vì lý do này.

Thông
tinKhẩn cấp:

Suicide and Crisis Lifeline (trước đây gọi là National Suicide Prevention Lifeline) - Người cố vấn cung cấp các dịch vụ kín đáo 24/7 qua điện thoại bằng cách gọi 988 hoặc qua trò chuyện trên mạng hoặc tin nhắn SMS. Các dịch vụ đặc biệt được cung cấp cho những người LGBTQ+ dưới 25 tuổi.

Montgomery County 24 Hour Crisis Center - Hỗ trợ trực tiếp hoặc qua điện thoại 24/7 cho mọi khủng hoảng, cả khủng hoảng tâm thần và liên quan đến các tình huống khác. Các dịch vụ bao gồm Mobile Crisis Team mà cung cấp các đánh giá khủng hoảng khẩn cấp.  Gọi cho Crisis Center theo số 240-77-4000 hoặc tìm kiếm các dịch vụ trực tiếp tại 1301 Piccard Drive, Rockville, MD 20850. Các dịch vụ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và dành cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Chương trình Maryland Department of Health Overdose Response: “Cách Dùng Naloxone” - bao gồm thông tin về cách nhận biết quá liều opioid và video hướng dẫn sử dụng naloxone.
University of California, Davis, Medical Center: “Cách sử dụng Naloxone Kit trong trường hợp dùng thuốc quá độ" - một trang giấy tiện dụng và di động (hai mặt) về cách nhận biết và sử dụng naloxone quá độ.

Chương Trình Giáo Dục Tổng Quát:


Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia - “Rainbow Fentanyl: Loại thuốc thịnh hành mà cha mẹ cần biết” của Tiến sĩ Kaliamurthy, bác sĩ tâm thần về chứng nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên.

American Academy of Pediatrics’ Trang Thông tin Sử dụng Chất Gây nghiện - “Đại dịch opioid: Cách bảo vệ Gia đình”; “Nói chuyện với con về ma túy - và tiếp tục nói chuyện”; “Khi thanh thiếu niên sử dụng ma túy: Hành động”.

The CDC’s Trung tâm Thông tin Opioid bao gồm thông tin cụ thể về fentanyl và các chất dạng thuốc phiện tổng hợp khác, phòng ngừa thuốc quá liều, và thuốc cấp cứu naloxone (Narcan).

Một viên thuốc có thể giết chết , một chiến dịch giáo dục của United States Drug Enforcement Administration - “Điều mà mọi phụ huynh và người chăm sóc cần biết về THUỐC GIẢ”; “Tờ thông tin về Thuốc Giảt”.

ribbon Montgomery Goes Purple ribbon

community partners county partners


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools