Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: April 7, 2020

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어አማርኛ

MCPS Cung Cấp Thêm Bữa Ăn cho Học Sinh vào Ngày Thứ Tư 8 Tháng 4

Tuần này, vì thời gian nghỉ mùa xuân sắp tới, MCPS sẽ cung cấp bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối miễn phí cho tất cả trẻ em tại Quận Montgomery và các học sinh MCPS (không phân biệt tuổi tác) vào ngày hôm nay 7 tháng 4 và ngày thứ Tư 8 tháng 4. Sẽ không có dịch vụ các bữa ăn vào ngày thứ Năm 9 tháng 4 đến ngày thứ Hai 13 tháng 4. Vào Ngày thứ Tư 8 tháng 4, các gia đình sẽ được cung cấp thêm một bao thức ăn cho ngày thứ Năm 9 tháng 4. Các bao bữa ăn phụ trội sẽ bao gồm các món ăn cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối và sẽ có tại tất cả các địa điểm phân phát bữa ăn. Các bữa ăn không thể để ở ngoài được và sẽ cần phải được cất vào tủ lạnh. Dịch vụ bữa ăn MCPS sẽ tiếp tục vào ngày thứ Ba 14 tháng 4. Để biết danh sách đầy đủ các địa điểm về các bữa ăn, yêu cầu truy cập Dịch vụ Bữa Ăn MCPS tại trang mạng.

Tổ chức Women Who Care Ministries sẽ cung cấp bữa ăn cuối tuần cho các gia đình vào ngày thứ Sáu 10 tháng 4, từ 11 giờ sáng - 6 giờ chiều tại địa điểm Montgomery Village đặt tại 19642 Club House Road, Suite 620, ở Montgomery VIllage. Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây.

Manna Food Center sẽ phân phát bao thức ăn vào cuối tuần vào ngày thứ Bảy 11 tháng 4. Thời gian và địa điểm sẽ được đăng trên trang mạng MCPS vào ngày thứ Sáu 10 tháng 4.

Phân Phát Chromebook và Wireless Hotspot Sẽ Có vào Ngày 8 Tháng 4

MCPS đang cung cấp thêm cơ hội cho các học sinh để có được Chromebook hay thiết bị di động truy cập Wi-Fi cho việc học cách biệt. Đối với các học sinh đã gửi thơ yêu cầu đến trường các em vào tuần trước, các thiết bị sẽ có để các em đến lấy vào ngày thứ Tư 8 tháng 4, từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Các thiết bị này chỉ có sẵn cho những yêu cầu trước. Học sinh mà các thiết bị sẵn sàng cho các em đến lấy sẽ nhận được tin nhắn từ MCPS cho biết về nơi đến lấy. Những cơ hội phụ trội để nhận Chromebook và điểm truy cập di động hotspots sẽ được cung cấp vào tuần lễ Ngày 13 tháng 4. Nếu quý vị không có cơ hội gửi thơ yêu cầu đến trường con em cho phân phát vào ngày 8 tháng 4, yêu cầu liên lạc với trường của con quý vị để được ghi vào danh sách phân phát kế tiếp.

Đối với các gia đình không có truy cập internet tại nhà, Xfinity đang cung cấp quyền truy cập miễn phí vào mạng không dây công cộng Wi-Fi của họ. Mạng Xfinity sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn khi quý vị cố gắng kết nối các thiết bị với nhà Wi-Fiat. Cho một bản đồ Xfinity Wi-Fi hotspots, xemwww.xfinity.com/wifi. Khi đã ở điểm hotspot, hãy chọn tên mạng xfinitywifi trong danh sách các điểm có sẵn và sau đó khởi đầu trình duyệt. Chúng thường có sẵn ngay trong nhà một người nào đó