Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 03, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị khi chúng tôi tiếp tục chuyển sang Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 và Giai đoạn II (Ngày 20 tháng 4-Ngày 15 tháng 5) của việc học trực tuyến tại các Trường Công Lập Quận Montgomery. Trong khi chúng tôi đã gặp và giải quyết nhiều thử thách dọc con đường, chúng tôi tiếp tục thấy rất nhiều việc làm của nhân viênsáng tạo,lôi cuốntruyền cảm qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Các học sinh tiếp tục biểu lộ sự kiên cường và sáng tạo; một nhóm từ Trường Tiểu học Oakland Terrace dạy chúng ta cách chúng ta có thể sử dụng nghệ thuật để tự diễn tả và khuyến khích lẫn nhau.

Mặc dù chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi ngày gần đây, công việc của chúng tôi vẫn liên tục để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp việc học trực tuyến thiết thực cho dù các trường học vẫn đóng cửa. Chúng tôi tiếp tục cải tiến và phát triển các kế hoạch và quy trình của chúng tôi dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng và phân tích dữ liệu.

Yêu cầu đọc các tin cập nhật quan trọng dưới đây. Những tin này bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm các tiêu chuẩn mà các học sinh sẽ cần phải đáp ứng để nhận điểm "Đậu" trong Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 và cách chúng tôi theo dõi sự tham gia của học sinh.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcTiêu Chuẩn Chu Kỳ Chấm Điểm cho Trung Học Cấp II và Cấp III

MCPS đã phát triển một khuôn mẫu cung cấp các tiêu chuẩn cho nhân viên về cách xác định xem một học sinh có thể đạt điểm "Đậu" cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4. Khuôn mẫu của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia toàn diện của học sinh đối với tỷ số chính xác/điểm học cho các bài tập. Nó bao gồm nhiều tiêu chuẩn, như sự hoàn thành các bài tập, thể hiện việc học, tham gia với giáo viên theo nhiều cách và phán xét chuyên môn của giáo viên. Giáo viên sẽ tiếp tục sử dụng sổ điểm của họ như một công cụ để theo dõi các bài tập và cung cấp ý kiến phản hồi cho học sinh, nhưng điều quan trọng cần nhớ là việc sử dụng truyền thống các điểm, tỷ lệ phần trăm và các chữ điểm nhìn thấy trong cổng phụ huynh có thể không giống như cách giải thích trong thời kỳ chấm điểm "bình thường". Có nhiều biện pháp phụ trội (trong biểu đồ bên dưới) mà sẽ được sử dụng để xác định điểm đậu.

Khuôn mẫu cho các tiêu chuẩn chấm điểm được tìm thấy dưới đây:

HỌC SINH SẼ ĐẠT MỘT ĐIỂM "ĐẬU" BẰNG CÁCH HỘI ĐỦ
ÍT NHẤT 2 CỦA NHỮNG ĐO LƯỜNG SAU ĐÂY:

1.

Hoàn thành Bài tập: Hoàn thành bài tập theo căn bản kiên định (ít nhất 50 phần trăm bài tập)

2.

Nội dung và Kỹ năng: Thể hiện sự hiểu biết về các khái niệm hay áp dụng các kỹ năng trong các bài tập đã được nạp qua các điểm, thang điểm hay các đề mục khác

3.

Tham gia: Liên tục tham gia bằng cách tham dự các buổi kiểm tra của giáo viên theo lịch trình, liên lạc liên tục với giáo viên, hay các hoạt động khác, như bảng thảo luận hay các hoạt động kỹ thuật số của lớp

4.

Phán Xét Chuyên Môn của Giáo Viên: Dựa trên căn bản của bằng chứng và một nhận xét toàn thể về thành tích của học sinh trong bối cảnh của các trường hợp gây ra bởi đại dịch, khi nó có lợi cho học sinh

Chúng tôi cũng muốn nhắc các gia đình là một quyết định chưa được thực hiện về cách tính điểm toàn thể của học kỳ, Điểm Trung Bình (GPA) hoặc cách điểm sẽ được báo cáo trên sổ học bạ. Hội đồng Giáo dục sẽ thảo luận và chấp thuận một kế hoạch cuối cùng tại cuộc họp vào Ngày 12 tháng 5, 2020. Cuộc họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS (www.montgomeryschoolsmd.org) và trên MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36 and RCN 89). Chúng tôi sẽ cung cấp một cập nhật cho cộng đồng sau khi Hội đồng thực hiện hành động cuối cùng.


Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ Tư cho Trường Tiểu Học

Các điểm chữ sẽ không được chỉ định cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4. Tầm quan trọng sẽ là thu hút các học sinh với kinh nghiệm học tập và kết nối với càng nhiều học sinh càng tốt. Để đảm bảo học sinh tiến bộ và đạt được mục tiêu học tập, chúng tôi sẽ:

  1. Cung cấp cho các học sinh cơ hội tham gia vào nhiều kinh nghiệm học tập
  2. Theo dõi các học sinh và phụ huynh/người giám hộ trong các lĩnh vực quan tâm được xác định
  3. Thu hút học sinh vào công việc học tập và tình cảm xã hội
  4. Cung cấp cho giáo viên thông tin để khi các học sinh trở lại trường, các em sẽ biết kỹ năng nào cần học thêm và làm cách nào để thu hút các em với học vấn ở cấp lớp kế.

Khoa Học Tiểu Học

Kinh nghiệm khoa học cho học sinh và gia đình sẽ có sẵn trong lớp học myMCPS bắt đầu từ tuần lễ Ngày 4 Tháng 5, 2020. Kinh nghiệm khoa học phụ trội sẽ được cung cấp cho các gia đình vào tuần lễ Ngày 11 tháng 5, 2020. Các kinh nghiệm khoa học được thiết kế để nới rộng học vấn cho học sinh và gia đình.


Giám Sát Sự Tham Gia của Học Sinh:

MCPS thực hiện chương trình giám sát sự tham gia toàn diện của học sinh bao gồm nhiều nguồn dữ liệu, và huy động nhân viên và các nguồn lực trên toàn quận để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh và gia đình. Kế hoạch tham gia của học sinh MCPS có ba giai đoạn— phân tích và theo dõi sự tham gia của từng học sinh ở cấp trường và văn phòng trung ương; tạo các kế hoạch hành động tiếp cận và quản lý trường hợp để giải quyết nhu cầu của học sinh; và phân tích và định lượng chất lượng của sự tham gia của học sinh. Điều quan trọng cần lưu ý là việc tham gia trong chương trình Học Vấn Liên Tục của chúng tôi có thể xảy ra trong nhiều cách. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ (thay mặt học sinh) kết nối với giáo viên thông qua email, điện thoại, văn bản và các tập tài liệu. Đảm bảo tất cả các học sinh được báo cáo trong dữ liệu tham gia là rất quan trọng. Xem trang mạng Sự Liên Tục của Học Vấn để thêm thông tin.


Sự Liên Tục của Kế Hoạch Học Tập cho MSDE

Tất cả các khu trường học ở Maryland bắt buộc nạp Kế hoạch Học tập Liên tục cho Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland trước Ngày 24 tháng 4, 2020. Kế hoạch học tập liên tục của MCPS mô tả trạng thái hiện tại của chúng tôi và sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh các cải tiến cho kế hoạch học tập dựa trên các ý kiến phản hồi và phân tích dữ liệu. Yêu cầu xem kết nối này để xem danh sách mới nhất của Sự Liên Tục của Kế Hoạch Học Tập.


Trong Trường Hợp Quý Vị Không Có Dịp Xem: Thảo luận Trực Tuyến về Học Tập Cách Biệt tại MCPS

Nhân viên MCPS đã tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến vào Ngày 27 tháng 4, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau và trả lời các câu hỏi từ cộng đồng về Giai đoạn II của việc học trực tuyến tại MCPS. Nếu quý vị không có dịp xem, quý vị có thể xem cuộc trò chuyện quan trọng này tại đây.


Phụ Huynh-Cộng Đồng Tình Nguyện Viên và Phiên Kèm Học

MCPS chân thành cám ơn sự hỗ trợ dồi dào của phụ huynh và tình nguyện viên cộng đồng, cũng như các thầy dạy kèm ngoài trường học. Mặc dù các tình nguyện viên này đã hỗ trợ các nhu cầu của học sinh dưới sự giám sát của nhân viên MCPS trong các hoạt động bình thường, giáo viên và ban giám đốc chúng tôi hiện phải tập trung vào việc hỗ trợ các học sinh trong sự học tập cách biệt. Tình nguyện viên và thầy dạy kèm để hỗ trợ cho giảng dạy trực tuyến của chúng tôi không được phép trong phần còn lại của năm học này. Nỗ lực này được thực hiện để bảo vệ nhân viên và các học sinh của chúng tôi (và tình nguyện viên) về các vấn đề an toàn và tuân thủ. Bất cứ thành viên cộng đồng MCPS nào muốn tình nguyện có thể liên lạc với bất cứ tổ chức phi lợi nhuận nào được ghi trên trang mạng Montgomery County Volunteer Center- Trung Tâm Tình Nguyện của Quận Montgomery (www.montgomeryserves.org). Nhiều tổ chức trong số này hỗ trợ nhu cầu của học sinh và gia đình. Chúng tôi mong sớm được chào đón các tình nguyện viên trở lại các trường học chúng tôi.


Nhận Thức và Ngăn Ngừa Bạo Lực trong Gia Đình

Quận Montgomery đã khai triển Vận Động Nhận Thức và Ngăn Ngừa Bạo Lực trong Gia Đình, thiết lập để hỗ trợ và thông báo người dân trong quận mà có kinh nghiệm bạo lực trong gia đình trong thời gian theo lệnh phải ở nhà. Montgomery County Family Justice Center (FJC- Trung tâm Công Lý Gia đình Quận Montgomery) vẫn mở cửa trong suốt nạn đại dịch và tiếp tục cung cấp các dịch vụ. Có thể liên lạc với FJC qua điện thoại tại 240-773-0444 hoặc qua email tại safe@montgomerycountymd.gov. Montgomery County Crisis Center- Trung Tâm Khủng Hoảng Quận Montgomery mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và có thể liên lạc tại 240-777-4000.

county safety table


Important Online Resources: