Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Aug. 25, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Hôm này, Ngày 25 tháng 8, 2020, Hội Đồng Giáo Dục Quận bỏ phiếu để chấp thuận kế hoạch Khôi Phục Chương Trình Giáo Dục MCPS cho học kỳ đầu tiên, mà bắt đầu vào Ngày 31 tháng Tám. Hội đồng đã kiểm lại và bàn luận các phần chủ yếu của kế hoạch, bao gồm:

 • Lịch trình các trường tiểu học và trung học
 • Hiện diện và Tham gia
 • Kỹ thuật và tài nguyên cho nhân viên, học sinh và gia đình để hỗ trợ giảng dạy trực tuyến
 • Lịch Niên Học
 • Dịch vụ bữa ăn cho học sinh
 • Giờ kế họach cho giáo viên

[Đọc Hướng Dẫn Khôi Phục đã được chấp thuận]

Hội đồng cũng đã nghe từ các thành viên của cộng đồng trường tiểu học Arcola và Roscoe Nix về kinh nghiệm của họ với lịch trình học tập trực tuyến cả ngày như là Lịch Trường học Sáng tạo vào mùa hè này. Nếu quý vị đã không xem được buổi họp của Hội đồng, quý vị có thể xem cuộc bàn luận tại đây.

Từ khi chúng tôi trình bày dự thảo kế hoạch cho Hội đồng vào Ngày 6 tháng 8, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ hàng ngàn học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Chúng tôi đã sử dụng những ý kiến này để thực hiện các điều chỉnh và cải tiến cho kế hoạch nhằm đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng tốt hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là kế hoạch được Hội Đồng Giáo dục chấp thuận chỉ tập trung vào học kỳ mùa thu (Ngày 31 tháng 8, 2020-Ngày 29 tháng 1, 2021). MCPS sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo địa phương và tiểu bang vào tháng 11 để thẩm định lại quyết định và trình bày các đề nghị cho Hội đồng để có thể giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ học kỳ thứ hai, nếu tình trạng sức khỏe cho phép.

Những Điều Chủ Yếu Cần Biết:

 • Các lớp học bắt đầu vào Ngày 31 tháng 8, 2020.
 • Lịch trình học sinh sẽ có vào Ngày thứ Tư 26 Tháng 8, trong ParentVUE và StudentVUE. Ngoài ra, một liên kết đến một báo cáo lịch trình sẽ được đăng trên mạng. Phụ huynh và học sinh sẽ cần đăng nhập vào báo cáo với ID và mật mã của học sinh.
 • Đối với học sinh tiểu học, ngày học sẽ bắt đầu lúc 8:45 sáng và kết thúc lúc 3:15 chiều. Đối với học sinh trung học, ngày học sẽ bắt đầu lúc 8:45 sáng và kết thúc lúc 3:30 chiều.
 • Việc phân phát công nghệ và tài liệu học tập sẽ tiếp tục đến hết mùa thu. Hiệu trưởng sẽ chia sẻ chi tiết trực tiếp với cộng đồng trường học. 
 • Dịch vụ bữa ăn mùa thu sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 31 tháng 8. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các địa điểm và đơn đăng ký FARMS tại đây.
 • Xem lại danh sách kiểm lại hữu ích của phụ huynh và cũng ghi danh để tham gia một hội thảo trên mạng cho phụ huynh và/hay học sinh.
 • Để ý đến các thông điệp quan trọng từ trường học và giáo viên của con quý vị.
 • Đăng ký cho điền kinh mùa thu trực tuyến hiện bắt đầu; ghi danh cho trung học cấp II sẽ bắt đầu vào Ngày 28 tháng 8. Trung học cấp III mùa thu sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 14 tháng 9 và kéo dài đến ngày thứ Sáu 16 tháng 10. Trung học cấp II mùa thu sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba 22 tháng 9 và kéo dài đến ngày thứ Năm 8 tháng 10. Học sinh phải hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến, quy trình này sẽ được thực hiện qua liên kết đăng ký dành riêng cho trường được đăng trên trang mạng của trường.

Chúng tôi vẫn nhất quyết với cam kết cung cấp cho tất cả học sinh MCPS một nền giáo dục mà chuẩn bị cho các em phát triển trong tương lai. Kế hoạch Khôi phục của chúng tôi cung cấp một lộ trình về cách chúng tôi đảm bảo học sinh có được sự linh hoạt và nhận được một kinh nghiệm học tập phẩm chất cao. Kế hoạch khôi phục sẽ được kiểm lại thường xuyên khi chúng tôi thích nghi với môi trường học tập mới. Để xem Hướng dẫn Khôi phục và biết thông tin mới nhất về các kế họach cho năm học 2020-2021, xem trang mạng Khôi Phục Mùa Thu 2020.

Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị. Cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ bảo đảm đây sẽ là một năm học thành công cho các trẻ em chúng ta.

Kính thư,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery