የሐሙስ መልእክት / ፌብሩዋሪ 3

ለተከበራችሁ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ማህበረሰብ፦

ስለሐሙስ፣ ፌብሩዋሪ 3፣ 2022 ማወቅ ያለብዎት ስምንት ነገሮችን እነሆ። እነዚህም በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ቀናት ወደ ቨርቹወል ትምህርት መሸጋገር ሊኖር እንደሚችል፣ 10-ቀን ቨርቹወል ማስተማ ውስጥ ስለሚገቡ ትምህርት ቤቶች ወቅታዊ መረጃ ፣ ስለፀረ ዘረኝነት ኦዲት ቀጣይ የዳሰሳ ጥናት፣ ስለ ማስጠናት አገልግሎቶች እና ሌሎችንም ያካትታሉ።

 1. ከባድ የአየር ሁኔታ ሲከሰት ቨርቹወል ትምህርት እንደሚሰጥ ጸድቋል

በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት የትምህርት ቤት ህንጻዎች ሲዘጉ MCPS ወደ ተመሣሣይ ቨርቹወል ትምህርት ይሻገራል። እነዚህ ቀናት ለሁሉም ደህንነት ሲባል ዲስትሪክቱ በቅድሚያ መመሪያ ሳይሰጥ ት/ቤት መዝጋት እንደሚያስፈልግ የሚወስንባቸው ቀናት ናቸው። የትምህርት ቦርድ ይህንን እቅድ ፌብሩዋሪ 1 አጽድቋል፣ እና በሜሪላንድ ህግ መሰረት ቨርቹወል የትምህርት ቀናት በአነስተኛ ደረጃ እንደሚመደቡት የትምህርት ቀናት ይቆጠራሉ። እዚህ የበለጠ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ:

 1. አይደለም የ MCPS ትምህርት ቤቶች 10 ቀን ቨርቹወል የመማሪያ ጊዜ

ለሚቀጥለው ሳምንት የትኞቹ ትምህርት ቤቶች በተጨማሪ ወደ ቨርቹወል ትምህርት መሸጋገር እንደሚያስፈልጋቸው አልታወቀም። ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ኮቪድ-19 በት/ቤት ስራዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መከታተል ይቀጥላል፥ አስፈላጊ ከሆነም ለወደፊቱ ጊዜያዊ ቨርቹወል ትምህርት የሚሰጡ ት/ቤቶችን ይለያል። በአሁኑ ጊዜ በርቀት ትምህርት በመስጠት ላይ የሚገኙት (Harmony Hills ES, A. Mario Loiederman MS, Pine Crest ES, Wheaton Woods ES and the autism program at Westover ES) አራቱ ትምህርት ቤቶች፣ፌብሩዋሪ 10 በአካል ወደ ት/ቤት ይመለሳሉ

 1. የፀረ-ዘረኝነት ኦዲት ጥናት በማርች ወር ውስጥ ይመጣል

MCPS ስለ ፀረ-ዘረኝነት ስርዓት አቀፍ ኦዲት በነቃ ሁኔታ ፖሊሲዎቹን እና ተግባሮቹን ሲገመግም ቆይቷል። ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ ሰራተኞች በኦዲት ላይ አስተያየት ለማግኘት እና ስጋቶችን እና ጥያቄዎችን ለመስማት ከተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አባላት ጋር ተገናኝተዋል። ቀጣዩ የዳሰሳ ጥናት ባለድርሻዎቻችንን እና የትኩረት ቡድኖችን ያካትታል። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛሉ። ስለ ኦዲቱ ማወቅ ያለብዎት ሌሎች ቁልፍ ዝርዝሮች የሚከተሉት ናቸው፦

 • ኦዲቱ በአጠቃላይ ዲስትሪክት አቀፍ የአሰራሮቻችን እና ፖሊሲዎቻችን ግምገማ ነው። የተለያዩ የኦዲት ዘርፎችን ያንብቡ
 • ኦዲቱ የሚካሄደው እውነተኛ/ተጨባጭ መረጃ ፍለጋ ነው። የተገኘውን የኦዲት ውጤት መሰረት በማድረግ መወሰድ ያለበት እርምጃ ይወሰናል።
 • ኦዲት የሚደረገው በማንም ላይ ጣት ለመቀሰር አይደለም። ሌሎች በፈጸሙት ድርጊት ምክንያት ማንንም፣ የትኛውንም ቡድን መውቀስ ወይም ማዋረድን በቸልታ ዝም አንልም።

የዳሰሳ ጥናቱ ቀጣይ ደረጃ የትኩረት ቡድኖችን እና ባለድርሻዎቻችንን የሚያካትት ይሆናል። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛሉ።

 1. ደህንነቱ አስተማማኝ እና ፍትሃዊ ትምህርት ቤቶችን መፍጠር

ባለፈው ወር በኮ/ል ዛዶክ ማግሩደር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተፈፀመውን የሽጉጥ ጥቃት ተከትሎ፣ MCPS በሁሉም ትምህርት ቤቶች የሠላም እና የደህንነት ግምገማ እያካሄደ ነው። ቡድኖቹ የሚከተሉትን ያከናውናሉ፦

 • የተማሪዎች እና የሰራተኞች ሠላም እና ደህንነት የሚጠበቅበትን ራዕይ ያቀናብራሉ
 • ማህበራዊ፣ ስሜታዊ እና ስነ-ልቦናዊ ደህንነትን የሚያበረታቱ ፍትሃዊ የት/ቤት አካባቢዎችን ለመደገፍ ንቁ ልምምዶችን ያዳብራሉ
 • የአሁኑን የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፖሊስ ማህበረሰብ ኦፊሰር (ዋና ስራ አስፈፃሚ) ተሳትፎ ፕሮግራም እና የ MCPS ን ወቅታዊ የሠላምና ደህንነት ሰራተኞች፣መዋቅሮችን እና አሠራሮችን ጥልቅ ግምገማ ያደርጋሉ።
 • MCPS የሚሰጠውን የአእምሮ እና የስሜታዊ ጤንነት አገልግሎቶችን ይገመግማሉ፥ እና
 • በ MCPS ዋና ጽሕፈት ቤት፣ ትምህርት ቤቶች እና የአካባቢ ህግ አስከባሪዎች በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ተገቢውን ፈጣን ምላሽ መስጠታቸውን የሚያረጋግጥ መዋቅርን ይገመግማሉ።

እዚህ የበለጠ መረጃ ያገኛሉ.

 1. K-12 ክፍል ላሉ ተማሪዎች በነጻ፣ በፍላጎት ላይ የተመሠረተ በይነመረብ ላይ ትምህርት ማስጠናት ይቻላል።

ሁሉም ተማሪዎች አሁን ባሉበት ኮርስ/የክፍል ደረጃ ስኬታማ እንዲሆኑ ለመደገፍ የነፃ ትምህርት 24/7 የቤት ስራ እንዲሠሩ ለመርዳት በሁለት አዲስ አስጠኚዎች "FEV Tutor እና Tutor Me Education" አማካይነት ይሰጣል። ሁሉም ተማሪዎች "MCPS Google account, Clever" አካውንታቸውን በመጠቀም ቨርቹወል የማስጠናት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። አንዳንድ ተማሪዎች በአካባቢያቸው ትምህርት ቤት አማካይነት በቀጥታ እንዲሳተፉ ይደረጋል። በይነ መረብ ላይ ስለማስጠናት ተጨማሪ ግንዛቤ ያግኙ

 1. በትምህርት ቤት ውስጥ የክትባት ክሊኒኮች ፌብሩዋሪ 5 እና 6 ይካሄዳሉ

ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከካውንቲው የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት (DHHS) እና Care For Your Health ጋር በመተባበር በት/ቤቶች እና በካውንቲ የተለያዩ ጣቢያዎች ለሚገኙ ህፃናት ነፃ የክትባት ክሊኒኮችን ለማቅረብ በትብብር እየሰራ ነው።
ጣቢያዎችን ለማየት እና ለመመዝገብ ይህን ድረ ገጽ ይጎብኙ

 1. የተማሪ ዲሲፕሊን ፖሊሲ ላይ ስለቀረቡት ማሻሻያዎች አስተያየት የሚሰጥበት ቀነ ገደብ ፌብሩዋሪ 7 ነው።

የትምህርት ቦርድ በቦርድ ፖሊሲ JGA፣ የተማሪ ዲስፕሊን የባህርይ ጣልቃገብነት ፍልስፍናን የሚያድስ፣ ትምህርታዊ እና በፍትሃዊነት የሚተገበር እና ግልጽ፣ ተገቢ እና ቀጣይነት ያለው የሚጠበቁ ማሻሻያዎችን በተመለከተ አስተያየቶችን ይፈልጋል። በ MCPS የተማሪ ስነምግባር ጥሰት የተማሪን ባህሪ በመቅረፍ ረገድ የሚያስከትላቸው ውጤቶች። የበለጠ ግንዛቤ አግኝተው ግብረመልስ ይስጡ

 1. MCPS ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ስለሚካሄዱ ዝግጅቶች የተሻሻሉ የተመልካቾች ገደብ

ከቅዳሜ ፌብሩዋሪ 5፣ 2022 ጀምሮ፣ የተመልካቾች ብዛት ከ 25 በመቶው የመገልገያ አቅም ወደ 50 በመቶ የመገልገያ አቅም ለሁሉም የቤት ውስጥ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ዝግጅቶች ይሻሻላል። አሁንም በሁሉም የ MCPS ትምህርት ቤቶች እና መገልገያዎች ውስጥ ማስክ ያስፈልጋል። አትሌቲክስ የኮቪድ-19 መረጃ በዚህ ድረ ገጽ ይመልከቱ።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ
Montgomery County Public Schools Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools