TNhững Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 17 tháng 3

 

Dưới đây là bảy điều cần biết vào Ngày thứ Năm 17 tháng 3. Điều này bao gồm các lời nhắc COVID-19 quan trọng, thông tin về các nguồn lực về sức khỏe tâm thần và khủng hoảng, lời nhắc để hoàn thành cuộc khảo sát Kiểm tra Chống Kỳ thị, ghi danh cho Lớp Chuẩn bị Mẫu giáo và Head Start, thông tin về sự kiện RespectFest sắp tới và các cơ hội cho các hoạt động có sẵn trong thời gian không đi học sắp tới .

 1. Vẫn Thận trọng: Đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc
  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) xác định Quận Montgomery là thấp về mức độ COVID-19 của cộng đồng. Điều này là do mức độ cao của việc tiêm chủng, thử nghiệm và các nỗ lực giảm thiểu khác tại các trường học và trên toàn quận. Số trường hợp dương tính đã giảm thường xuyên trong vài tuần qua kể từ khi biến thể COVID-19 Omicron tăng. Vì vậy, chúng ta vẫn phải thận trọng vì đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Thử nghiệm COVID-19 và Chủng ngừa Vẫn Quan trọng

  1. Chủng ngừa: Những cá nhân từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID-19. Chủng ngừa là miễn phí, an toàn và có sẵn. Vắc xin là một trong những bước quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và giữ COVID-19 không tăng trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm.
  2. Thử nghiệm tại Trường: MCPS có thử nghiệm ngẫu nhiên tại trường cho các học sinh không có triệu chứng và thử nghiệm nhanh cho các học sinh có triệu chứng. Phụ huynh phải cho phép con họ được thử nghiệm bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm COVID-19 trong trường học.
  3. Thử nghiệm tại Nhà: MCPS sẽ tiếp tục phân phát bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà COVID-19 cho tất cả học sinh và nhân viên trong Tháng 3. Đợt phân phát tiếp theo được tổ chức vào tuần của Ngày 21 tháng 3. Để giúp quý vị sử dụng dụng cụ thử nghiệm một cách chính xác và biết khi nào sử dụng, chúng tôi cung cấp thông tin sau:

Phim VIDEO: Hướng dẫn để dùng bộ thử nghiệm nhanh COVID-19
Tìm hiểu thêm ở trang mạng này và xem lại các truyền đơn:
Tiếng Anhespañol  /  中文  /  françaisPortuguês한국어tiếng Việt /  አማርኛ 
(Nhắc nhở: đây là dụng cụ thử nghiệm nhanh qua mũi, yêu cầu tham khảo hướng dẫn kèm theo bộ dụng cụ trước khi sử dụng.)

 1. Mặt nạ: Mang hay Không, Đó là Tùy tôi
  Mặt nạ Hiện là Tùy ý tại các Trường học và Văn phòng MCPS từ Ngày 8 tháng 3. Có thể hiểu được rằng một số người hoan nghênh chính sách mặt nạ mới, trong khi những người khác tiếp tục lo lắng về sự thay đổi này. Mang mặt nạ hay Không, Đó là Tùy tôi là một lời nhắc nhở rằng đeo mặt nạ có thể là lựa chọn cá nhân và chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của nhau.
  MCPS khuyến khích việc chấp nhận các lựa chọn mang mặt nạ bằng cách xúc tiến thông điệp này qua các áp phích, truyền đơn và các nguồn lực quan trọng khác.
  1. Ngạc nhiên: Học sinh Có thể Lo lắng về Việc Bỏ Mặt nạ
  2. Cách Đối phó với việc Bắt nạt vì Mặt nạ
  3. Mẫu đơn MCPS để Báo cáo Bắt nạt và Quấy rối
  4. Thông tin về Bắt nạt và Quấy rối MCPS
 1. Hoàn thành bản Thăm dò Kiểm tra Chống Kỳ thị trước Ngày 31 tháng 3
  Chúng tôi khuyến khích quý vị điền bản thăm dò ý kiến này, mà có sẵn cho đến Ngày 31 tháng 3.Quý vị có thể sử dụng thiết bị di động hay máy điện toán. Tìm hiểu thêm về Kiểm tra Chống Kỳ thị MCPS ở đây. Bản thăm dò là ẩn danh và có trong bảy ngôn ngữ.

Thư gia đình trong tất cả các ngôn ngữ
Tiếng Anh / Tây ban nha / Trung Hoa / Pháp / Bồ đào nha / Đại hàn / tiếng Việt / Amharic

 1. Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Hiện Bắt Đầu

Ghi danh bắt đầu cho Lớp Chuẩn bị Mẫu giáo và Head Start cho Năm học 2022-2023. Trẻ em phải được 4 tuổi vào hay trước Ngày 1 tháng 9, 2022, và gia đình phải đủ điều kiện về lợi tức mới được đăng ký. Các gia đình có thể đăng ký trên mạng cho con em. Ngoài ra, các địa điểm trong tuần và cuối tuần mở cửa đến hết Ngày 31 tháng 3 cho các gia đình muốn đến tận nơi đăng ký. Để thêm chi tiết về hướng dẫn việc đủ điều kiện, các tài liệu cần thiết và cách để ghi danh trên mạng, xin gọi 240-740-4530 hay xem trang mạng MCPS.

 1. RespectFest để thảo luận về Bạo lực và Phòng ngừa Hẹn hò của Thanh thiếu niên

Choose Respect Sự kiện thường niên của Montgomery, RespectFest, sẽ tổ chức một tuần hoạt động trực tuyến, kết thúc với sự kiện trực tiếp từ 1–4 giờ chiều vào ngày Chủ nhật 27 Tháng 3 tại Wheaton Community Recreation Center. Học sinh và phụ huynh sẽ tìm hiểu về bạo lực khi hẹn hò và cách phòng ngừa. Học sinh có thể đạt các giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh.Tìm hiểu thêm

 1. Nguồn Thông tin Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần và Khủng hoảng Trực tuyến

MCPS có thông tin trực tuyến trực tiếp và các liên kết để hỗ trợ học sinh và gia đình tìm kiếm các nguồn hỗ trợ sức khỏe tâm thần và khủng hoảng. Mỗi trường học đều có một nhóm hỗ trợ học sinh bao gồm một cố vấn, một nhà tâm lý học trường, một nhân viên đảm nhiệm học sinh và một y tá của trường.
Nguồn Thông Tin:

  1. Nguồn Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần và Khủng hoảng
  2. Dịch vụ Tâm lý Học sinh (Hướng dẫn đến Nhà Tâm lý học Trường Tây ban nha | Pháp | 中文 | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ)
  3. Chương trình Trợ giúp Nhân viên:
 1. Tìm Việc để Làm khi Trường học Đóng cửa?

Các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã thu thập một danh sách các cơ hội trực tiếp, theo yêu cầu mà có cho các học sinh tiểu học và trung học vào những ngày mà trường học đóng cửa. Một số hoạt động này không liên kết với MCPS. Nếu quý vị quan tâm đến bất kỳ chương trình nào được cung cấp, yêu cầu liên lạc trực tiếp với các tổ chức này.
Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools