Kính thưa Phụ huynh, Giám hộ, và Thành viên Cộng đồng MCPS:

Tôi hy vọng là quý vị và các con em trong cuộc sống của quý vị đã có một kỳ nghỉ xuân tuyệt vời, được nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian rảnh rỗi với nhau. Trong khi nhiều người có thể cảm thấy rằng kỳ nghỉ xuân trôi qua quá nhanh, những người khác đã sẵn sàng trở lại với khuôn mẫu quen thuộc của những ngày đi học và các dự án, thể thao hay học tập mà lấp đầy những ngày của chúng ta. Mỗi gia đình là độc nhất.

Chúng tôi biết rằng cùng với niềm vui sum họp gia đình, mừng ngày lễ và du lịch cùng với số gia tăng trong quận có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID. Hãy luôn cẩn thận và giữ cho trường học chúng ta không có COVID. Hãy khuyến khích con em đi thử nghiệm, báo cáo kết quả và ở nhà nếu em bị ốm. Và luôn luôn, hãy tôn trọng những người chọn khăn che mặt vì sự thận trọng.

Khi học sinh và nhân viên trở lại lớp học và trường học, tôi muốn quý vị biết chúng tôi xem trọng mức độ hạnh phúc của cộng đồng - bởi vì sức khỏe tâm thần rất quan trọng! Nó quan trọng đối với tôi. Nó quan trọng đối với hệ thống trường học của chúng tôi. Tôi muốn các thành viên của cộng đồng trường học có thể dành thời gian và chăm sóc sức khỏe tâm thần của họ ở trường cũng như ở nhà.

Đây là khoảng thời gian cuối cùng của năm học. Tất cả mọi người trong trường học đều có mặt cho các học sinh và gia đình— tôi muốn cung cấp những hỗ trợ mà cộng đồng cần để phát triển về mặt xã hội, tình cảm và học tập.

Trong vài tuần qua, tôi đã nghe thấy nhiều học sinh nói to và rõ ràng: Những học sinh như Sam và Himanshu đã đến trước Hội đồng Giáo dục để kêu gọi chúng tôi, với tư cách là người lớn, hãy đặt sức khỏe là ưu tiên. Tôi nghe các học sinh yêu cầu những người lớn mà họ có thể chia sẻ những khó khăn kín đáo, để tin và truyền sự tự tin cũng như kết nối họ với các nguồn thông tin bổ sung. Và tôi hiểu rằng học sinh cũng đang yêu cầu chúng tôi suy nghĩ khác về cách chúng tôi kết cấu thời gian mà các em ở trường. Học sinh cần thời gian để giải ép bức. Các em đã yêu cầu tôi tìm hiểu thêm các cơ hội về thời gian không có kết cấu để các em có thể cam kết để hồi phục.

Các học sinh không đơn độc khi cần đạt ưu tiên sức khỏe tinh thần của các em. Nhân viên cũng đang tìm cách đạt được sự cân bằng mà cho phép họ tự chăm sóc bản thân. Họ muốn phục vụ tốt nhất cho các học sinh, điều này cần thiết thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho những gì họ mong đợi. Chúng ta phải thúc đẩy và tôn vinh sự quan tâm của người lớn đối với sức khỏe. 

Mặc dù sức khỏe tâm thần và tình cảm xã hội trước đây là một phần của kinh nghiệm học đường, nhưng chúng đã càng nổi bật sau sự xuất hiện của COVID-19. Và chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã có thể tạo ra:

  • Một chương trình giảng dạy về xã hội-tình cảm, Lãnh đạo trong Tôi.
  • Các cố vấn phụ trội, bao gồm những người hỗ trợ những học sinh đa ngôn ngữ mới chuyển sang hệ thống trường học.
  • Các phối hợp viên cộng đồng phụ huynh và các nhóm chăm sóc sức khỏe học sinh hoạt động trong tất cả các trường học.
  • Nới rộng hỗ trợ công lý phục hồi thông qua huấn luyện và đào tạo thêm nhân viên.

  Chúng tôi vẫn tiếp tục các việc làm về:

  • Tuyển dụng và đặt nhân viên xã hội tại tất cả các trường trung học.
  • Khai triển chương trình giảng dạy về tình cảm-xã hội Lãnh đạo trong Tôi cho nhiều trường hơn.
  • Nới rộng hỗ trợ công lý phục hồi qua huấn luyện và đào tạo thêm nhân viên.
  • Tìm hiểu những cách thức sáng tạo để thuê thêm các nhà tâm lý học và cố vấn vào trường học.
  • Xây dựng chiến lược để có các cơ hội chăm sóc sức khỏe được cung cấp hàng ngày ở mọi trường học.
  • Mở rộng không gian và thực hành tĩnh tâm.

  Tất cả mọi người trong các trường học đều có mặt để bảo đảm sự thành công của học sinh. Khi chúng ta bước vào những tuần cuối cùng của năm học, nếu con quý vị cảm thấy lo lắng, hồi hộp, quan tâm, bối rối một ít và hào hứng — đây đều là những cảm giác bình thường. Tuy nhiên, nếu một em trẻ cảm thấy là em không thể đối phó với những cảm xúc này một cách lành mạnh, yêu cầu liên lạc với trường học của con, khuyến khích em gặp thầy cố vấn trường hay người lớn đáng tin cậy khác và chúng tôi sẽ giúp em nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Tôi mong muốn được làm việc với quý vị để tìm ra các giải pháp tốt nhất để bảo đảm tất cả các thành viên trong cộng đồng được an toàn, cảm thấy tự tin và an tâm và có mọi cơ hội để học hỏi. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, kể cả qua một loạt các cuộc trò chuyện cộng đồng sắp tới về cách chúng ta có thể cùng nhau làm việc để hỗ trợ con em chúng ta.

Kính thư,

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Lâm Thời Các Trường HọcEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools