Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 21 tháng 4

Dưới đây là những điều chủ yếu cần biết vào Ngày thứ Năm 21 tháng 4. Những điều này bao gồm một thông điệp quan trọng về sức khỏe tâm thần và sự an lành từ Giám đốc Lâm thời Dr. McKnight, các sự kiện tham gia của cộng đồng sắp tới, đăng ký cho chương trình mùa hè và nhiều hơn nữa.

 1. Chào Trở lại sau Kỳ nghỉ Xuân

Đầu tuần này, Giám đốc Lâm thời, Dr. Monifa B. McKnight đã gửi một lá thư cho cộng đồng về tầm quan trọng của sự an lành và sức khỏe tâm thần của cộng đồng. Thông điệp bao gồm các nguồn thông tin MCPS đã và đang thực hiện để hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tình cảm-xã hội của học sinh và nhân viên khi chúng ta gấn đến cuối niên học.

 1. Nên Chủng ngừa: Chích ngừa là Cần thiết để Duy trì sự Thận trọng và Chống lại sự Lây lan COVID-19 trong Cộng đồng Chúng ta

Những cá nhân từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID-19. Chủng ngừa là miễn phí, an toàn và có sẵn. MCPS sẽ tổ chức các phòng chích vắc xin vào Ngày thứ Bảy 30 tháng 4; Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery cũng sẽ tiếp tục có các cơ hội chủng ngừa. Tìm hiểu thêm về trang mạng MCPStrang mạng DHHS.

 1. Để dành Ngày 2 tháng 5: Ngày Lành mạnh Ngoài Giờ Trường học

Là một phần của ngày toàn quận dành cho việc chăm sóc sức khỏe, học sinh được khuyến khích tham gia vào một trong nhiều cơ hội ngoài giờ học tập trung vào sức khỏe thể chất, tinh thần và tình cảm. Các hoạt động bao gồm thể dục, yoga, khiêu vũ, nghệ thuật và âm nhạc. Cả cơ hội ảo và trực tiếp đều có sẵn. Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng OST. Nhân viên MCPS sẽ có nhiều cơ hội như vậy và sẽ sớm nhận được thêm thông tin.

 1. Hơn 200 Người cùng Tụ họp tại Chương trình Kết Hợp Cộng đồng với Dr. McKnight, Chương trình Kế sẽ Là vào Ngày 27 tháng 4

tableChương trình đầu tiên trong ba sự kiện, được gọi là Tất cả Cùng nhau Ngay Bây giờ: Đặt Học sinh Lên hàng Đầu, là Ngày thứ Tư 20 tháng 4 tại Trường Trung học Cấp III Gaithersburg; hai chương trình nữa được tổ chức vào Ngày 27 tháng 4 và Ngày 7 tháng 5. Những chương trình này sẽ kết hợp các gia đình, học sinh, nhân viên và cộng đồng lại với nhau để thảo luận về điểm mạnh, ưu tiên cơ hội của khu học đường về cách MCPS có thể phục vụ các học sinh tốt hơn.
Các chương trình sẽ được tổ chức:

 • Ngày thứ Tư 27 Tháng 4, 7 giờ 30 tối, tại phòng ăn Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive, Bethesda
 • Ngày thứ Bảy 7 Tháng 5, 11 giờ sáng, tại phòng ăn Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville

Nên RSVP. Sẽ có xe buýt trường MCPS giới hạn để chuyên chở.

 1. Đăng ký cho Hầu hết các Chương trình Hè MCPS Hiện Bắt đầu

MCPS sẽ cung cấp nhiều chương trình hè miễn phí cho các học sinh tiểu học, trung học cấp II và cấp III. Hầu hết các chương trình sẽ được tổ chức trong tháng 7, và các lớp tín chỉ trung học cấp III và chương trình Những Cơ Hội Kéo Dài Học Vấn (ELO) tại các trường tiểu học Title I sẽ được cung cấp trong Tháng 6, 7 và 8. Thông thường, các chương trình trực tiếp sẽ được tổ chức vào buổi sáng đến giữa ngày. Các chương trình buổi chiều được tài trợ bởi các cơ quan quận và các nhà cung cấp bên ngoài sẽ có sẵn tại một số trường. Tìm hiểu thêm, hay xem trang mạng Chương trình Hè.

 1. Xem Trực tiếp: Sự kiện Người Vô địch Dành cho Trẻ em vào Ngày thứ Năm 28 tháng 4

Ai sẽ là Giáo Viên MCPS của Năm 2022-2023? Ba ứng viên chung kết sẽ được chúc mừng trong chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều. Đó là:

 • Irma Najarro, giáo viên lớp 4 dạy hai ngôn ngữ tại Trường Tiểu học Washington Grove
 • Michael Edwards, giáo viên lớp sáu nghiên cứu thế giới và nhân văn toàn cầu tại Trường Trung học Cấp II Julius West
 • Johnathan Dunn, giáo viên hợp xướng tại Trường Trung học Cấp III Sherwood

Quý vị có thể xem thông báo qua trang mạng MCPS, đài YouTube MCPS hay trên đài MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 88).Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools