Cam kết về An toàn, An ninh và Phúc lợi trong MCPS, CẬP NHẬT:

Trường học, Học sinh–Tất cả cùng Nhau Bây giờ để Hợp tác với các Gia đình

Friday, Feb. 24

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) có một lộ trình cho một cơ cấu toàn diện về an toàn và hạnh phúc của trường học mà trình bày chi tiết cam kết cho các trường học an toàn, công bằng và thành công. Để hỗ trợ cam kết này, hệ thống trường học đang phát triển một loạt các chiến lược an toàn và phúc lợi liền tức thì, ngắn hạn và dài hạn.

Hợp tác rất quan trọng để thực hiện kế hoạch này, và MCPS đang hợp tác chặt chẽ với nhân viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng rộng lớn hơn, mà phù hợp với phương pháp "Tất cả Cùng nhau Ngay Bây giờ" để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng MCPS. Cơ cấu bắt nguồn từ các yếu tố thiết yếu của sự hợp tác, nguyên liệu hướng về mục tiêu, giám sát liên tục và trách nhiệm.

CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Ngay tức khắc
Vào Ngày thứ Bảy 25 tháng 2, cùng với các cộng tác cộng đồng, Trường Trung học Northwood sẽ tổ chức Hội thảo Gia đình về Fentanyl để nâng cao nhận thức về hậu quả chết người của Fentanyl bất hợp pháp hiện đang ảnh hưởng đến nhiều thanh thiếu niên trong cộng đồng. Trong tháng Giêng, MCPS đã tổ chức Hội thảo Gia đình về Fentanyl đầu tiên tại Trường Trung học Clarksburg.

Các chiến lược bổ sung ngay lập tức bao gồm:

 • Chia sẻ thông điệp liên tục cho học sinh, nhân viên và gia đình về sự an toàn.
 • Tổ chức một loạt các phiên họp để nghe các quan điểm khác nhau của các nhóm liên quan về sự an toàn và phúc lợi hiện tại cũng như các cải tiến tiềm năng
 • Thành lập một Nhóm Cố vấn An toàn và An ninh và Phúc lợi của Học sinh MCPS.

Kế hoạch Giám sát Phòng vệ sinh của Học sinh

Phòng vệ sinh phải là nơi an toàn cho học sinh và không thể là nơi cho các hoạt động vi phạm quy tắc hạnh kiểm, như sử dụng ma túy và thuốc lá. Nhân viên đang tăng tần suất theo dõi trực quan và kiểm tra các phòng vệ sinh trong suốt ngày học, giữa các tiết học và trong giờ ăn trưa.

Ở các trường trung học, các chốt được đặt trên cửa phòng vệ sinh bên ngoài để bảo đảm các cửa luôn mở, đồng thời tạo sự kín đáo và sử dụng an toàn. Các trường học cũng có thể hạn chế quyền sử dụng phòng vệ sinh được chỉ định trong thời gian chuyển tiếp và thời gian không theo lịch trình lớp học, như trước giờ học, sau giờ học và trong thời gian ăn trưa.

Ngắn hạn

Các chiến lược ngắn hạn bao gồm đánh giá và kiểm tra các thực hành, chính sách và thủ tục cụ thể có ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của học sinh. Những chiến lược này bao gồm những điều sau đây:

 • Xem lại Quy tắc Hạnh kiểm của Học sinh MCPS.
 • Thí điểm cấp thẻ học sinh ở một số trường trung học chọn lọc.
 • Thẩm định Nhân viên Tham gia Cộng đồng (CEO) 2.0 Memorandum of Understanding (MOU).
 • Cung cấp huấn luyện cho nhân viên liên quan đến chuẩn bị khẩn cấp
 • Kiểm lại việc đi học chuyên cần của học sinh.

Dài hạn

Các chiến lược dài hạn bao gồm kiểm tra liên tục sự hiệu quả của các chiến lược được đề cập ở trên và, vào đầu năm học tới, phát triển Khuôn khổ An toàn và Phúc lợi MCPS, sẽ bao gồm những điều sau:

 • Đặt bảng chỉ dẫn an toàn và an ninh tiêu chuẩn tại tất cả các cơ sở
 • Xem lại các hoạt động đi học chuyên cần của học sinh
 • Xem lại Quy tắc Hạnh kiểm Học sinh
 • Bảo đảm CEO 2.0 MOU tiếp tục đáp ứng nhu cầu của trường và học khu.
 • Tăng thêm việc đào tạo nhân viên của học khu và các cuộc họp học sinh về an toàn
 • Thêm một mô-đun tuân thủ khẩn cấp và an toàn vào chương trình đào tạo nhân viên hàng năm.

Tất cả Cùng nhau Bây giờ

MCPS cam kết bảo đảm tất cả học sinh có một môi trường an toàn và nuôi dưỡng để học tập và phát triển. Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm thúc đẩy sự an toàn tại trường học và đóng góp vào môi trường học đường an toàn, hỗ trợ và hòa nhập cho tất cả học sinh và nhân viên. Trường học, Học sinh và Trách nhiệm là công việc của MCPS. Điều quan trọng không kém là trách nhiệm của các gia đình trong việc nói chuyện với con em về những kỳ vọng ở trường và ở nhà để tố cáo những hành vi không thể chấp nhận được, bao gồm ma túy, vũ khí và bạo lực. Những điều này không thể chấp nhận được ở trường học hoặc trong cộng đồng.

Khi chúng tôi mong đợi mùa xuân và cuối năm học, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho học sinh, gia đình và cộng đồng về các bước và biện pháp chúng tôi sẽ theo dõi và áp dụng để giữ cho học sinh an toàn cho việc học tập.

Xem các chi tiết khác của kế hoạch và khoảng thời gian tại đây. https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/plan.aspx

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools