Thông điệp Ngày Thứ Năm Những Điều Cần biết / Ngày 10 Tháng 2, 2022

Dưới đây là bảy điều cần biết vào Ngày thứ Năm 10 tháng 2, 2022. Những điều này bao gồm việc bổ nhiệm giám đốc thường trực, thông tin về tình trạng an lành của trường, kiểm lại sự an toàn và an ninh, cập nhật kiểm tra chống kỳ thị, thông tin về bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh COVID-19 mang về nhà và nhiều hơn nữa.

 1. Hội đồng Giáo dục Bổ nhiệm Giám đốc, trong một Thông báo Lịch sử

Dr. Monifa B. McKnight được bổ nhiệm làm giám đốc thường trực của Các Trường Công Quận Montgomery vào Ngày thứ Ba 8 tháng 2. Bà là người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Phi thứ hai lãnh đạo khu học đường. Dr. McKnight sẽ chuyển từ địa vị tạm thời sang vai trò thường trực là giám đốc MCPS kể từ Ngày 1 tháng 7, 2022. Bà có 23 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà giáo dục và quản trị viên công cộng, phần lớn trong số đó là làm việc trong MCPS.

Đọc thông điệp cho cộng đồng của Dr. McKnight.

 1. KHÔNG Trường MCPS nào Bắt đầu Thời gian Học tập Ảo 10 Ngày

Không có thêm trường nào chuyển sang học tập ảo tuần tới. MCPS sẽ tiếp tục theo dõi tác động của COVID-19 đối với hoạt động của trường học về học tập trực tiếp và, nếu cần thiết, xác định các trường để học tập ảo tạm thời.

 1. MCPS Tiến hành việc Kiểm lại Kỹ lưỡng về Tình trạng An lành, An toàn và An ninh trong Tất cả các Trường học

Trong những tuần gần đây, nhân viên của quận đã thu hút nhiều nhóm liên quan chính để thông báo về công việc này và cũng đã trình bày với Hội Đồng Giáo DụcBan Cố vấn Quận Montgomery trong các buổi họp công cộng. Bốn lãnh vực trọng tâm chủ yếu bao gồm:

 • Tạo Môi trường của Trường học An toàn và Bình đẳng
 • Sức khỏe Tâm thần và Xã hội-Tình cảm
 • Cải tiến Chương trình Nhân viên An toàn, An ninh và Tham gia Cộng đồng
 • Khung Lệnh Sự Kiện Chung

Nhóm làm việc sẽ đưa các đề nghị thảo luận và xem xét đến cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 24 tháng 2.
Các nhóm liên quan hướng dẫn công việc này bao gồm:

 • Hiệu trưởng trường trung học cấp III và các Nhân viên Tham gia Cộng đồng hiện tại
 • Nội các hiệu trưởng trường trung học cấp II và ban lãnh đạo tiểu học từ hiệp hội nhân viên quản trị
 • 230 học sinh từ tất cả các trường trung học cấp II và cấp III
 • Các nhóm cố vấn đã được thành lập: Ban Chỉ đạo Tái hiện Trường học An toàn và Sức khỏe Học sinh (RSSSW) và Nhóm Hành động cho Sự An lành Học sinh (SWAG), bao gồm các đại diện cộng đồng
 • Đại diện hiệp hội nhân viên (MCAAP, MCEA, SEIU), bao gồm ban lãnh đạo hiệp hội
 • Nhân viên Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery and đại diện Sở Cảnh Sát Quận Montgomery

Đọc thêm.

 1. Khảo sát Kiểm tra Chống Kỳ thị: Thêm Thông tin

Vào Ngày 2 tháng 2, Dr. McKnight đã chia sẻ bản cập nhật này về công việc đang tiến hành và cam kết giải quyết vấn đề cản trở về chủng tộc và hệ thống trong khu học đường. Một bản cập nhật đã được gửi đến các gia đình để cung cấp thêm thông tin về những gì sẽ xảy ra cho các cuộc thăm dò ý kiến sắp tới.

Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập (cũng bằng tiếng Tây ban nha  /  Tàu  /  PhápBồ đào nhaTriều tiênViệtAmharic)

 1. COVID-19 Thử nghiệm Nhanh tại Nhà Được Phân phát

MCPS sẽ phân phát bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà cho tất cả học sinh và nhân viên.  Những bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh này sẽ được phân phát đến hết tháng Ba, bắt đầu với 50.000 bộ dụng cụ thử nghiệm sẽ được gửi về nhà trong tháng Hai. Nhân viên và phụ huynh học sinh được nhắc nhở báo cáo kết quả dương tính thông qua Dụng cụ Báo cáo MCPS COVID-19

 1. Board of Education Nhận Cập nhật Hoạt động MCPS

Vào buổi họp Ngày 8 tháng 2, thành viên hội đồng nghe từ nhân viên MCPS mà đã chia sẽ các cập nhật về tác động của COVID-19. Các trường hợp dương tính với COVID-19 trên toàn quận đã giảm đáng kể.  Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery hiện đang cung cấp các nhà điều tra trường hợp để cung cấp dịch vụ theo dõi COVID-19 cho học sinh và nhân viên MCPS. MCPS đã thuê nhiều giáo viên thay thế hơn và nhận thấy là có ít vị trí thay thế cần được thuê. MCPS đã cung cấp tất cả các tuyến xe buýt kể từ Ngày 21 tháng 1, 2022.

 1. Giới hạn về Số Khán giả Được Điều chỉnh tại các Sự kiện Ngoại khóa MCPS

Giới hạn số khán giả đã được điều chỉnh từ 25 phần trăm đến 50 phần trăm năng xuất cơ sở cho tất cả các sự kiện ngoại khóa trong nhà. Giới hạn vẫn ở mức đó. Mặt nạ vẫn bắt buộc mang bên trong tất cả các trường học và cơ sở MCPS. Xem lại thông tin về điền kinh COVID-19 tại trang mạng này. Quý vị cũng có thể tham khảo bản tin Return to R.A.I.S.E.Athletics.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools