Những Điều Cần biết nếu Mặt nạ Là Tùy ý tại MCPS

Hội đồng Giáo dục (BoE) có thể sẽ bỏ phiếu về chính sách “mặt nạ là tùy ý” cho các Trường học Công lập Quận Montgomery (MCPS) tại cuộc họp Ngày 8 tháng 3 sắp tới.  Tại cuộc họp, sẽ có thảo luận về dữ liệu liên quan cùng với hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương, và — không có sự gia tăng đột ngột của các trường hợp hoặc nhập viện — có thể thích hợp để tạo mặt nạ trở nên tùy ý tại các trường MCPS. BOE sẽ làm quyết định đó.

Cuộc thảo luận này diễn ra sau quyết định gần đây của tiểu bang Maryland về chấm dứt việc bắt buộc đeo mặt nạ tại các trường học, cùng với các hướng dẫn về mặt nạ được sửa đổi của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) và Phòng ngừa không còn đề nghị đeo mặt nạ trong trường học.

Những thay đổi đối với chính sách mặt nạ sẽ được hoan nghênh đối với một số người và cũng có thể khiến những người khác lo lắng.  Sẽ có học sinh, giáo viên và nhân viên muốn hay cần tiếp tục đeo mặt nạ trong trường học. Chúng ta phải tôn trọng điều đó.

Là một học khu, chúng tôi hy vọng cộng đồng MCPS tôn trọng các quyết định cá nhân về việc có nên mang mặt nạ hay không vào lúc này. Nhân viên và học sinh phải làm gương cho sự hảo tâm, chấp nhận và hòa nhập. MCPS sẽ luôn liên lạc với học sinh, nhân viên và gia đình để bảo đảm  là tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc tôn trọng quyết định đeo mặt nạ hoặc không của cá nhân nếu quyết định là tùy ý.

Chuyên chở và Chương trình Ngoại khóa
Ngoài ra, mặt nạ sẽ là tùy chọn trên xe buýt của trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa sổ khi thời tiết cho phép. Tại các sự kiện thể thao và trình diễn trực tiếp, mặt nạ cũng sẽ là tùy chọn.

Vi rút Tiếp tuc Giảm (Giảm sự Lây lan của Vi rút)
Khu học đường duy trì một chiến lược giảm COVID-19 nhiều lớp, bao gồm:

  • thử nghiệm nhanh COVID tại nhà
  • thử nghiệm vi rút ngẫu nhiên và nhanh chóng trong trường
  • cải tiến hệ thống HVAC trong tất cả các tòa nhà
  • bệnh viện tiêm chủng có cho tất cả các nhóm tuổi
  • tăng triển thực tập lau dọn
  • phân phát mặt nạ KN-95 suốt năm học này

 

Ngoài ra, thời gian cách ly và cô lập đã giảm từ 10 ngày xuống 5 ngày. Những biện pháp này và những nỗ lực của quận để giảm sự lây lan của vi rút đã giúp bảo đảm một môi trường trường học an toàn. CDC hiện xếp hạng Quận Montgomery là “thấp” khi đo lường tác động của bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Chủng ngừa tiếp tục là một cách quan trọng nhất để giữ an toàn và khỏe mạnh. Yêu cầu chủng ngừa nếu đủ điều kiện.
những phòng tiêm chủng tại các trường học vào Ngày thứ Bảy 5 tháng Ba và Ngày Chủ nhật 6 tháng Ba. Thông tin về các nơi chủng ngừa của quận có thể được tìm thấy tại đây.

MCPS sẽ giám sát tình trạng vi rút trong quận và các trường học. Nếu có nhu cầu thay đổi về hướng dẫn mặt nạ, các quyết định sẽ được làm với sự cộng tác của các đối tác y tế địa phương và tiểu bang, cũng như Nhóm Cố vấn MCPS COVID-19. Trang Dữ liệu COVID-19 sẽ là một nguồn thông tin quan trọng.  

Chúng tôi cam kết bảo đảm một môi trường an toàn cho học sinh và nhân viên.

Nguồn Thông Tin Quan Trọng
Dành cho gia đình

Dành cho Nhân viênEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools