Ngày 10 tháng 5, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Chúng tôi hân hoan thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với ba hiệp hội nhân viên mà đồng ý tăng lương đáng kể cho các giáo viên tận tụy và tài năng cao, các chuyên gia dịch vụ hỗ trợ, nhân viên hành chánh và các nhân viên khác cho năm học sắp tới. Đối mặt với những thách thức đáng kể trong vài năm qua, MCPS vẫn là một hệ thống trường học tuyệt vời, một phần lớn là nhờ vào các nhân viên tận tâm, những người mà chúng tôi nhận biết và khen thưởng sự xuất sắc của họ. Các hợp đồng mới là một cách chúng tôi có thể tôn vinh tất cả nhân viên vì sự cống hiến kiên định của họ trong việc cung cấp một nền giáo dục xuất sắc cho mọi học sinh. Thông qua sự cộng tác với các hiệp hội nhân viên — MCEA, MCAAP, SEIU —mà đã đưa đến sự tiến triển của họ, những thoả thuận này giúp MCPS tiếp tục là một trong những nơi tốt nhất để người lớn làm việc và trẻ em học trong tất cả chương trình giáo dục công lập.

Nhờ sự quyết tâm, linh hoạt và nhanh nhẹn, các nhân viên MCPS đã là những anh hùng trong cộng đồng chúng ta trong thời gian đầy thử thách và khó khăn chưa từng có. Trong năm ngoái, nhân viên của chúng tôi đã hoạt động trên các nền tảng ảo và kết hợp trước khi trở lại lớp học toàn thời gian vào năm học này. Những hợp đồng nhân viên mới này công nhận những nỗ lực này, và đó là một đặc quyền để cung cấp cho nhân viên của chúng tôi sự đền bù và các điều kiện để ghi nhận những thành tích đáng kể của họ. Chúng tôi hy vọng rằng những thỏa thuận mới này đại diện cho một cách khác nữa mà chúng tôi đang làm việc để công nhận, khen thưởng và giữ các nhà giáo dục và nhân viên, đồng thời cung cấp thêm động lực xứng đáng để tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Những thỏa thuận này duy trì vị thế của MCPS như là một mục đích hạng nhất cho tất cả nhân viên. Các thỏa thuận mới bao gồm sự tăng triển 3,35% chi phí sinh hoạt và tăng bậc lương, mà kết hợp một cách bình đẳng, hiệu quả, mức tăng hơn 6% cho tiền lương của nhân viên. Đây là mức tăng cao nhất, đạt được trong khoảng thời gian ngắn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Các thỏa thuận cũng bao gồm cam kết phát triển chuyên môn để hỗ trợ mong muốn của giáo viên để thực hành tốt nhất, những cải tiến hướng tới các nhân viên hành chánh mà đã cam kết nhiều năm phục vụ cho học sinh và cộng đồng, và một tập trung mới cho sự an lành của nhân viên. Tất cả những điều này kết hợp để phục vụ như là thêm một bằng chứng về giá trị cao mà chúng tôi đặt ra đối với nhân viên và những đóng góp của họ cho trường học.

people at tableNhững khoản đầu tư này sẽ là một con đường dài trong việc thu hút những sinh viên mới tốt nghiệp đại học, những nhà giáo dục đầy kinh nghiệm và những người thay đổi nghề nghiệp để tham gia với gia đình MCPS và khuyến khích họ ở lại với chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục phục vụ các học sinh.

Công việc mà các nhân viên làm hàng ngày truyền cảm hứng cho chúng tôi để theo đuổi công việc mà chúng tôi sẽ cùng nhau làm trong tương lai, bao gồm cả những ưu tiên mà chúng tôi đã thảo luận với cộng đồng trong những tuần gần đây: 

  • Xây dựng và tạo lại niềm tin và thu hút các nhóm liên quan;
  • Hỗ trợ sức khỏe tinh thần và sự an lành cho nhân viên và học sinh; và
  • Tập trung lại vào việc dạy và học bình đẳng trên toàn quận.

Công nhận, khen thưởng và đầu tư vào nhân viên của chúng tôi là đầu tư cho sự thành công trong tương lai của tất cả học sinh.

Ba hợp đồng nhân viên có hiệu lực vào Ngày 1 tháng 7. Đây chứng minh rằng MCPS tiếp tục làm phần việc của mình để duy trì cam kết rộng lớn hơn của Quận Montgomery đối với nhân viên công lập và giữ cho quận là nơi làm việc ưu tiên trước nhiều nhà tuyển dụng trên toàn tiểu bang Maryland và toàn quốc.

Nếu quý vị muốn trở thành một phần của nhóm tuyệt vời, đăng ký tại đây!

Kính,

Monifa McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Lâm Thời Các Trường HọcEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools