Cập nhật về An toàn tại Trường học

April 12, 2023

Thông báo Dịch vụ Công cộng về An toàn Trường học MCPS

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Tôi viết thư này để cập nhật về các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để bảo đảm sự an toàn cho học sinh và nhân viên trong trường học của chúng tôi. Để tiếp theothư cộng đồng, chúng tôi đã sốt sắng làm việc để thực hiện các hành động cụ thể tập trung vào nguyên liệu, kỳ vọng và sự tham gia của cộng đồng.  Những cố gắng này gồm có:

Sự Tham gia và Công tác của Cộng đồng
Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tổ chức ba buổi hội thảo về Fentanyl.  Chúng tôi cũng đã hoàn tất buổi đầu tiên trong hai buổi lắng nghe của cộng đồng tại Upper County Community Recreation Center vào Ngày 1 tháng 3. Chúng tôi sẽ có một phiên họp khác tại Down County Consortium trong tương lai. Các phiên họp này vô cùng hữu ích để kết hợp sự tham gia với cộng đồng trong các cuộc thảo luận hai chiều trực tiếp và giải quyết các quan tâm về an toàn. 

Chúng tôi cũng đã thành lập và tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm Cố vấn Sức khỏe và An toàn Trường học, là một nhóm hợp tác gồm nhân viên MCPS, học sinh, phụ huynh, các cộng tác về an toàn của quận và đại diện nhóm cộng đồng. Chúng tôi sẽ họp hàng tháng và nhóm này sẽ cung cấp ý kiến về cách tiếp cận sự an toàn và an ninh cho toàn học khu.

Chúng tôi tiếp tục cộng tác với các đối tác cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi đã cung cấp cho mỗi Nhân viên Tham gia Cộng đồng (CEO) và các đồng nghiệp thực thi pháp luật các móc chìa khóa quan trọng cho các trường được chỉ định của họ. Điều này sẽ cho phép họ tiếp cận nhanh chóng các trường học trong và ngoài giờ học khi cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp.

Phát triển Nhân viên Tập trung về An toàn
Chúng tôi đã tổ chức hai trong số bốn phiên họp với sự tham gia của nhân viên theo lịch trình để hiểu sâu hơn và giải quyết các câu hỏi về sự an toàn và chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Chúng tôi có những kỳ vọng đặt theo tiêu chuẩn đối với các hỗ trợ an ninh, giúp tăng sự nhất quán và phạm vi bao quát khắp các trường học và văn phòng. Chúng tôi đã thiết lập các cuộc họp hàng tuần với các điều phối viên an ninh thuộc nhóm trường, đội an ninh và nhân viên hành chính để hợp tác chiến lược và chủ động cũng như giải quyết vấn đề. Hơn nữa, chúng tôi thẩm định các hệ thống truyền thanh công cộng của trường học trên toàn học khu để bảo đảm tất cả đều hoạt động chính xác.

Cải tiến Quy trình Báo cáo Thành kiến Thù ghét
Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và cải tiến quy trình báo cáo sự kiện nghiêm trọng cho các sự kiện kỳ thị và thù hận, bao gồm một mẫu đơn riêng biệt và một cuộc họp phụ huynh bắt buộc đối với người phạm tội đã được xác định trước khi trở lại trường học. Những cải tiến này sẽ bảo đảm rằng chúng tôi giải quyết những sự kiện này một cách triệt để và với phản ứng thích hợp.

Hoạt động Chuẩn bị Trường hợp Khẩn cấp
Năm học này, tất cả các trường đã hoàn thành ít nhất một tập dượt khẩn cấp, bao gồm việc mời các gia đình đến quan sát và học hỏi. Mùa xuân này, các trường học sẽ phải tổ chức các cuộc tập dượt được tập luyện lại để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả các cuộc tập dượt về Đoàn tụ Phụ huynh-Con em (PCR). Tất cả học sinh đã được giới thiệu lại quy trình tập dượt khẩn cấp để chuẩn bị các em cho trường hợp khẩn cấp.  Học sinh sẽ thường xuyên được nhắc nhở về các biện pháp phòng ngừa an toàn thông qua các thông báo và video của trường. Ngoài ra, chúng tôi đã hoàn thành một trong ba giai đoạn lắp đặt camera ở cấp tiểu học để tăng cường hệ thống giám sát của chúng tôi, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào Tháng 5 và tất cả các lắp đặt các máy vào cuối năm nay.

Tăng triển Nhân viên An ninh tại Trường học
Chúng tôi đã phân bổ một người thay thế lâu dài 1.0 cho tất cả các trường trung học cấp III để giải quyết tình trạng nhân viên vắng mặt ngày càng nhiều. Chúng tôi cũng đã khai triển các biện pháp thay thế an ninh cho các trường học với số nhân viên an ninh vắng mặt cao hơn và nhu cầu an ninh quan trọng hơn. Ở cấp tiểu học, ngoài các Viên chức Tham gia Cộng đồng (CEO) của nhóm được chỉ định, các nhân viên hỗ trợ an ninh MCPS luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết và khi các sự kiện an toàn xảy ra.  Chúng tôi đã yêu cầu thêm 10,0 nhân viên hỗ trợ an ninh trong ngân sách năm tài chính 2024 và đang xem xét quy trình phân bổ nhân viên an ninh trong các trường học.

Cập nhật về Phòng Vệ sinh Trường học
Chúng tôi đã tiếp tục đặt phần kim khí để giữ cho cửa phòng vệ sinh luôn mở ở cấp trung học và phát triển các giao thức giám sát phòng vệ sinh trên toàn học khu.

Khởi xướng Chương trình Thử nghiệm An toàn và An ninh
MCPS sẽ thử nghiệm hai chương trình an toàn mới tại một số trường trung học cấp III chọn lọc trong những tuần tới.

Máy dò Vape: Máy dò Vape đang trong quá trình lắp đặt trong phòng tắm của một số trường trung học cấp III. Những máy dò này sẽ giúp xác định bất kỳ trường hợp vaping hoặc hút thuốc nào trong phòng tắm, cho phép chúng tôi thực hiện hành động thích hợp để ngăn chặn tai hại đối với sức khỏe và sự an toàn của học sinh.
Huy hiệu cho Học sinh: Chương trình thứ hai liên quan đến việc học sinh trung học cấp III đeo huy hiệu như một cách để nhận dạng các em trong khuôn viên trường. Điều này sẽ giúp nhân viên và nhân viên an ninh nhận được nhanh chóng những học sinh thuộc khuôn viên trường và xác định bất kỳ cá nhân nào không thuộc trường.

Nhắc nhở Quan trọng
Yêu cầu bàn luận với con em và nhắc nhở em về vai trò của em trong việc giữ an toàn cho trường học và việc vi phạm những kỳ vọng này có thể đưa đến hành động kỷ luật.

  • Ma túy không có chỗ trong trường học của chúng ta và sự hiện diện của chúng có thể đưa đến những hậu quả không tốt. Nó không chỉ gây hại cho sức khỏe của người mà sử dụng nó mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của tất cả mọi người trong cộng đồng trường học. Ma túy và rượu không bao giờ được sử dụng hoặc mang vào khuôn viên trường học. 
  • Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc ngăn chặn vũ khí và bạo lực trong trường học chúng ta. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo đảm rằng môi trường học đường luôn an toàn và an ninh cho mọi người. Chúng tôi không thể dung thứ cho bất kỳ loại hành vi bạo lực, đe dọa hoặc hành động nào có thể gây hại cho người khác.
  • Xâm nhập vào sân trường khác là không được phép. Chúng tôi phải giữ cửa trường học an toàn và không để học sinh từ các trường khác vào trong tòa nhà. Chúng tôi phải thận trọng và chú ý đến những người có thể đang cố gắng vào khuôn viên trường mà không được phép. Đây là một biện pháp cần thiết để giữ cho trường học an toàn và an ninh.

Chúng tôi muốn cảm ơn các gia đình và thành viên cộng đồng cho sự hỗ trợ và tham gia trong quá trình này. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc khi chúng tôi tăng cường các thủ tục an toàn và an ninh.  Đây là trách nhiệm chung để giữ cho trường học được an toàn. “Tất cả Cùng nhau Ngay bây giờ” là cam kết của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc hết sức để bảo đảm sự an toàn và hạnh phúc của học sinh và nhân viên chúng tôi. Trường học của chúng ta, Học sinh của chúng ta, Trách nhiệm của chúng ta.

Kính thư,

M. Brian Hull
Chánh Sở Điều Hành
Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools