Thông điệp Quan trọng từ Nhân viên Y tế Hệ thống Trường học MCPS

Kính gởi Cộng đồng MCPS,

Chúng tôi rất vui mừng được cùng nhau trở lại vào tuần sau cho một năm học mới! Khi chúng tôi trở lại không gian chung, sức khỏe và sự lành mạnh của học sinh và nhân viên của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu.  Chúng tôi có nhiều công cụ, kinh nghiệm và kiến thức hơn bao giờ hết, để giúp giảm tác động của COVID-19 trong cộng đồng trường học.  Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về tiêm chủng, thử nghiệm và mang mặt nạ khi nhân viên và học sinh trở lại trường:
Tiêm chủng COVID-19 Giúp Cộng đồng Trường học
Vắc-xin là một cách quan trọng để giảm nguy cơ cá nhân bị biến chứng nghiêm trọng do nhiễm trùng COVID-19.  Tỷ lệ bao phủ cao của vắc xin giúp giảm gánh nặng toàn thể của COVID-19 đối với cộng đồng trường học và giúp học tập tiến triển liên tục, vì những cá nhân có các triệu chứng nhẹ hơn sẽ nghỉ học hoặc ngày làm việc ít hơn.  Chúng tôi tiếp tục đề nghị học sinh nhận tất cả các loại vắc-xin và thuốc tăng cường COVID-19 được đề nghị mà các em đủ điều kiện.  Vào lúc này, nhân viên cần tiêm vắc xin COVID-19 trừ khi được chấp thuận miễn chủng ngừa vì lý do y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho học sinh, nhân viên và thành viên gia đình để nhận vắc xin COVID-19 tạicác sinh hoạt sau trường và cuối tuần.
Thử nghiệm Nhanh COVID-19 để có Một Năm học Khởi đầu Mạnh mẽ
Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang khuyến khích thử nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà khi nhân viên và học sinh trở lại trường.  Thử nghiệm là một cách quan trọng để xác định những cá nhân tích cực dương tính với COVID-19, mà nên tạm thời cách ly để ngăn chặn sự lây truyền thêm và giữ cho cộng đồng trường học khỏe mạnh nếu có thể.
Các hoạt động vào cuối mùa hè như trở về sau chuyến du lịch hoặc tụ tập với các nhóm lớn hơn, có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm COVID-19. Nhân viên và học sinh có thể suy xét về thử nghiệm ngay cả sau khi trường học bắt đầu, sau chuyến du lịch vào ngày lễ Lao động hoặc các sự kiện xã hội có nguy cơ cao hơn mà có thể trùng với thời gian bắt đầu niên học.  Việc thử nghiệm là không bắt buộc. Chúng tôi tùy thuộc vào nhân viên và gia đình để xem xét nguy cơ phơi nhiễm của họ, đồng thời thử nghiệm và báo cáo kết quả dương tính phù hợp.
Dụng cụ thử nghiệm sẽ có sẵn tại các trường học, tạiHội chợ Trở lại Trường Hằng năm MCPS vào Ngày 8 tháng 7, và sắp tới làcác phòng chủng ngừa tại trường học cuối tuần vào những ngày 27 và 28 tháng 8. Các dụng cụ thử nghiệm nhanh miễn phí cũng được cung cấp cho cư dân Quận Montgomery tại hầu hết các địa điểm thư viện công cộng , hoặcđược chính phủ Hoa Kỳ gởi đến nhà qua bưu điện. Chỉ các kết quả thử nghiệm dương tính mới cần được báo cáo bằng cách sử dụngĐơn Báo cáo MCPS COVID-19.  Những cá nhân mà thử nghiệm COVID-19 dương tính sẽ cần phải tuân theoHướng dẫn của CDC về cách ly.

Mang Mặt nạ cho một Khởi đầu Vững vàng và trong các Tình huống Nguy Cao hơn
Vào ngày hôm này, theo CDCMức độ Nguy cơ COVID-19 của Cộng đồng tại Quận Montgomery là "thấp".  Vào lúc này, mặt nạ là không bắt buộc tại các cơ sở MCPS hay xe trường trong nhiều trường hợp. Nhân viên phòng y tế dang làm hoạt động trong việc chăm sóc bệnh nhân hay bất cứ ai cần giúp đở với các phương thức y tế phải theo các hướng dẫn kiểm soát sự nhiểm trùng của DHHS và CDC, bao gổm mang mặt nạ khi cần thiết.có nhiều lý do để tiếp tục thận trọng và chuẩn bị cho sự lây truyền gia tăng khi chúng ta bước vào một năm học mới. 
Ngoài ra, mang mặt nạ có thể bắt buộc tạm thời đối với những cá nhân hoặc nhóm trong một số trường hợp nhất định. 

  • Một học sinh phát hiện các triệu chứng COVID-19 trong ngày học vả có mặt trong phòng Y tế để thử nghiệm
  • Một học sinh thử nghiệm dương tính tại trường với COVID-19 và đang đợi đươc đón.
  • Một bùng phát, như theo biện pháp cách ly cho những cá nhân bị phô trương mà không có triệu chứng COVID-19
  • Các học sinh hay nhân viên hết COVID-19 mà đã hoàn thành 5 ngày cách ly và cảm thấy đủ khỏe để trở lại trường học hay việc làm.

Các đề nghị và điều kiện mang mặt nạ có thể thay đổi trong năm học, như khuynh hướng dữ liệu COVID-19 và khoa học thay đổi. Cho các cá nhân mà không thể đeo mặt nà an toàn, các biện pháp phòng ngừa có thể được dùng.
Xin hãy nhớ rằng tất cả nhân viên và học sinh đều được hỗ trợ trong việc quyết định mang mặt nạ để bảo vệ cá nhân, ở bất kỳ mức độ nguy cơ nào.  MCPS sẽ tiếp tục cung cấp mặt nạ cho nhân viên và học sinh để sử dụng trong ngày học.
Năm học mới sắp đến!  Hãy cùng nhau làm việc để duy trì một cộng đồng trường học tốt, khi chúng ta trở lại với sự hào hứng, mục đích mới và niềm vui.
Kính,
Patricia Kapunan, M.D.
Nhân viên Y tế MCPS