Thông điệp Chung của Cộng đồng

An toàn trong Thể thao

Ngày 6 Tháng 9, 2023

Kính gửi Gia đình và Thành viên Cộng đồng Quận Montgomery,

Với tư cách là những nhà lãnh đạo chủ yếu đại diện cho cư dân Quận Montgomery, chúng tôi viết thư này để báo cáo về các hành động được thực hiện sau vụ đánh nhau gần đây sau trận đấu bóng đá của trường trung học ở Bethesda vào Ngày thứ Sáu 1 tháng 9 vừa qua và để nhắc lại cam kết chung của chúng tôi đối với sự an toàn của cộng đồng. 

Sau trận đấu bóng đá giữa Trường Trung học Bethesda-Chevy Chase và Walter Johnson, một cuộc đánh lộn gần Trạm Tàu điện ngầm Bethesda đã khiến nhiều học sinh bị thương. Trường Công lập Quận Montgomery và Cảnh sát Quận Montgomery ngay lập tức bắt đầu hợp tác trong một cuộc trò chuyện .

Mục tiêu chính của công việc này là xác định chính xác điều gì đã xảy ra và bảo đảm rằng những học sinh liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Bản Ghi nhớ với tất cả các đối tác cảnh sát cộng đồng nêu rõ ràng những hành động nào có thể được giải quyết qua kỷ luật ở trường học và những hành động nào được xem là hoạt động tội phạm.  

Bằng chứng sẵn có đã được xem xét và chúng tôi có thể xác nhận vào lúc này rằng biện pháp kỷ luật thích hợp đã được áp dụng phù hợp với Quy tắc Hạnh kiểm Học sinh MCPS . Tuy nhiên, không có học sinh nào bị buộc tội hình sự, mặc dù cuộc điều tra hình sự đang được thi hành. 

Khu học đường luôn duy trì các kế hoạch điều hành an toàn toàn diện cho từng trận đấu bóng đá hàng tuần trong mùa thể thao mùa thu. Trước mùa thể thao mùa thu, MCPD và MCPS cùng tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các kế hoạch điều hành an toàn toàn diện cho mỗi trận đấu bóng đá. Những cuộc họp này đã giúp tạo ra hệ thống kế hoạch an toàn theo từng cấp độ được áp dụng từ năm 2022. MCPD và MCPS vẫn là những đối tác cam kết trong việc bảo đảm an toàn trường học và cộng đồng, và thường xuyên thảo luận về các cập nhật cho các kế hoạch này hàng tuần. 

Câu hỏi đã được đặt ra là “Làm thế nào để chúng ta mở rộng sự an toàn ngoài khuôn viên trường học?” Điều này đặt ra những thách thức nhưng chúng tôi đang tìm hiểu một số lựa chọn cùng với các đối tác cảnh sát và an ninh quận. Thiết yếu, điều này liên quan đến việc giám sát bằng cách đặt nhân viên MCPS vào các lĩnh vực chính của cộng đồng sau các trận bóng đá và nhắn tin cho các học sinh mà chúng tôi và cộng đồng đang theo dõi.

Trong tương lai, chúng tôi đang thực hiện các hành động sau để tăng cường an toàn ở tất cả các trận đấu bóng đá.

 1. Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu mà Kế hoạch An toàn Thể thao mùa Thu 2023 cung cấp, bao gồm các hành động như:

 • Học sinh phải xuất trình thẻ ID của trường

 • Khán giả trong độ tuổi đi học không phải là trường thi đấu phải có người lớn đi cùng

 • Không được phép đem cặp vào và nhiều hơn nữa.  

 1. Kế hoạch An toàn Thể thao cũng cho phép chúng tôi thực hiện các hành động theo căn bản tăng dần. Do đó, hiệu lực từ tuần này, tất cả các trận đấu bóng đá của trường sẽ hoạt động với các hành động Cấp 2 sau:

  • Số lượng khán giả sẽ được giới hạn ở mức 75% sức chứa của sân vận động để hỗ trợ việc quản lý sự kiện.

  • Cá nhân có hành vi không phù hợp có thể bị loại khỏi cuộc thi sau mùa thể thao hoặc không được tham gia nhiều trận đấu.

  • Thời gian/ngày của trò chơi có thể thay đổi để có được thêm ánh sáng ban ngày và hỗ trợ việc quản lý sự kiện.

  Nếu xảy ra sự kiện phụ trội, phù hợp với nguyên tắc quyết định trong kế hoạch an toàn, các hành động bổ sung có thể được thực hiện, bao gồm cả việc chuyển sang Cấp 3 của kế hoạch.

 1. Ngoài ra, Cảnh sát Quận Montgomery đã cam kết phân công các viên chức tại các khu vực cần quan tâm đã được xác định, chẳng hạn như các khu vực mà học sinh có thể tụ tập sau các trận đấu.

Sự kiện này phải là một thời điểm đáng học hỏi cho toàn cộng đồng chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau tăng cường các giá trị tôn trọng, khoan dung và giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Thông qua sự hiểu biết “Tất cả cùng nhau ngay bây giờ” mà chúng tôi có thể bảo đảm học sinh không sử dụng bạo lực như một phương tiện để giải quyết sự khác biệt. Nói chung, chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ trò chuyện với con em về việc lựa chọn bạo lực và đánh nhau không phù hợp cũng như những hậu quả có thể xảy ra. Những cuộc trò chuyện này rất quan trọng trong việc tăng cường các giá trị mà chúng tôi yêu quý trong cộng đồng.

Với tư cách là những người lãnh đạo cộng đồng, chúng tôi tận tâm giải quyết sự kiện này với mức độ nghiêm trọng xứng đáng và bảo đảm rằng đây là cơ hội để thay đổi tích cực. Cùng nhau, chúng ta có thể củng cố các mối liên kết mà đoàn kết chúng ta và giúp học sinh phát triển thành những thành viên có trách nhiệm, nhân ái và hữu ích trong xã hội.

Trong sự hợp tác,

Dr. Monifa B. McKnight
Giám Đốc Các Trường Học

Marcus Jones
Trưởng, Cảnh Sát Quận MontgomeryGửi email cho chúng tôi: ASKMCPS@mcpsmd.org

Các Trường Công Lập Quận Montgomery