Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 23, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Chúng tôi hy vọng rằng quý vị khỏe mạnh và an toàn. Như nhiều người, quý vị có thể cảm thấy tràn ngập với tin tức liên tục về COVID-19 và tác động của nó đến nền kinh tế, lối sống của chúng ta, và hệ thống giáo dục của chúng tôi mà đã thành lập để giảng dạy và có những tác động qua lại đối mặt nhau. Khi tất cả chúng ta cố gắng tìm kiếm điều tốt, suy nghĩ lại và thích nghi với một ̣cách sống bình thường mới, tôi nhớ lại câu nói này của Fred Rogers, "Khi tôi còn là một ̣đứa con trai và tôi có thể thấy những điều đáng sợ trong tin tức, mẹ tôi sẽ nói với tôi, "Hãy tìm những người giúp đỡ. Con sẽ luôn tìm thấy những người mà giúp đỡ." Chúng tôi có nhiều người trợ giúp trong cộng đồng MCPS của chúng tôi. Tôi nghĩ đến hàng trăm nhân viên làm việc tại các địa điểm thực phẩm mà đã cung cấp các học sinh MCPS với hơn hai triệu bữa ăn từ khi các trường học đóng cửa. Tôi nghĩ đến các giáo viên chương trình giáo dục đặc biệt và những nỗ lực đổi mới mà họ đang thực hiện để đáp ứng nhu cầu của các học sinh. Tôi cũng nghĩ đến các cộng đồng trường học cùng đến với nhau để cung cấp dụng cụ chăm sóc cho các gia đình đang cần. Vì vậy, số đông quý vị đã sử dụng thời gian này để tập trung vào việc phục vụ và hỗ trợ những người khác, và thể hiện sự hợp tác mà làm cho học khu của chúng ta khác biệt. Khi tôi nghĩ về tất cả những người giúp đỡ chúng tôi, tôi được nhắc nhở rằng chúng tôi có khả năng và tinh thần cộng đồng cần thiết để vượt qua những thách thức trong tương lai.

Dưới đây là một số cập nhật quan trọng, bao gồm thông tin về lễ phát bằng tốt nghiệp trực tuyến bắt đầu cho Lớp 2020; các bước tiếp theo về chấm điểm và báo cáo; trường hè và cuộc bầu cử Thành Viên Học Sinh của Hội đồng 2020.

Xin nhắc lại, Ngày thứ Hai 25 tháng 5 là ngày lễ Memorial Day, thời gian để tưởng nhớ những người đã mất khi phục vụ quốc gia.  MCPS sẽ đóng cửa để tưởng nhớ ngày lễ ngày và sẽ không có chương trình giảng dạy cách biệt hay bài làm cho các học sinh.

Chúc quý vị một cuối tuần nghỉ lễ an bình.

Kính thư,

Jack R. Smith
Giám Đốc Các Trường HọcLễ Phát Bằng Trực Tuyến cho Lớp 2020

MCPS sẽ chúc mừng Lớp 2020 với Lễ Mừng Tốt Nghiệp Toàn Bộ trực tuyến trên toàn hệ thống vào ngày Chủ nhật 7 tháng 6, với Jose Andres, đầu bếp nổi tiếng thế giới và người sáng lập World Central Kitchen là diễn giả của lễ phát bằng.

Sự kiện này sẽ tôn vinh hơn 10,500 học sinh tốt nghiệp trung học của chúng tôi. Được sản xuất với sự hợp tác của NBC4, chương trình sẽ chiếu lúc 6 giờ chiều trên Cozi TV (phát sóng trên đài 4.2, đài 460 của Verizon Fios và đài Xfinity 208). Buổi lễ sẽ được xướng ngôn viên NBC4 Leon Harris giới thiệu chương trình. Buổi lễ sẽ được chiếu lại trên trang mạng MCPS và đài YouTube MCPS sau buổi lễ.

Ngoài ra, các buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến của mỗi trường sẽ được tổ chức trong các Ngày 8-12 tháng 6. Lịch trình của ngày lễ tốt nghiệp trực tuyến của mỗi trường sẽ được đăng trên trang mạng MCPS.

Lễ Mừng Tốt Nghiệp Toàn Bộ trực tiếp cũng sẽ có những nhận xét của Giám đốc Trường học Jack Smith và Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Shebra Evans.

Các trường sẽ phân phát mũ và áo choàng từ Ngày 26 tháng 5 đến Ngày 5 tháng 6. Trường của con quý vị sẽ cung cấp chi tiết về kế hoạch phân phát cụ thể. Xin lưu ý rằng MCPS dự định cung cấp các lễ mừng trực tiếp được sửa đổi (một khi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng được loại bỏ) cho mỗi trường.


Chấm Điểm và Báo Cáo

Vào Ngày 12 tháng 5, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã chấp thuận chính sách chấm điểm được sửa đổi cho học sinh tiểu học và trung học. Là một phần của sự thay đổi này, học sinh trung học cấp III sẽ có thể đạt một điểm chữ hoặc chọn để có điểm "Đậu" như là điểm cuối của tam cá nguyệt thứ nhì, trên cơ bản theo từng môn học. Dưới đây là bản tóm tắt các thành phần quan trọng của chính sách chấm điểm cho học sinh trung học hiện đang có hiệu lực và các bước tiếp theo:

 • Giải Quyết các Phần Không Hoàn Tất của Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3: Học sinh có đến Ngày 29 tháng 5, 2020 để giải quyết các phần Không Hoàn Tất còn lại từ Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3 (MP3) để nâng điểm học MP3 của em trong một môn học. Sau Ngày 29 tháng 5, MCPS sẽ tự động chuyển đổi tất cả các phần Không Hoàn Tất còn lại thành điểm mà học sinh đã có vào Ngày 13 tháng 3, 2020.
 • Đậu Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4: Cho Chu kỳ Chấm điểm thứ 4, tất cả các học sinh trung học cấp II và cấp III sẽ được cấp điểm Đậu hoặc Chưa hoàn tất, dựa trên các tiêu chuẩn đã thiết lập.
 • Tính Điểm Học Kỳ: Dựa trên quyết định của Hội đồng đối với việc chấm điểm cho trường trung học cấp II và cấp III, các bảng dưới đây sẽ được sử dụng để tính điểm tam cá nguyệt và điểm cuối cùng cho các trường trung học cấp II và cấp III.

HS Courses

ms courses

 • Thực hiện một Lựa chọn: Trong tất cả các môn học với tín chỉ trung học cấp III, các học sinh sẽ đạt một điểm chữ, hay chọn có điểm "Đậu" như là điểm tam cá nguyệt cuối. Chúng tôi hiện đang phát triển các hệ thống để đảm bảo rằng các học sinh có thể tận dụng lựa chọn chấm điểm có lợi cho các em. Nói chung, các học sinh/gia đình có thể mong đợi:
  • Một cổng thông tin trực tuyến cho học sinh/gia đình để thực hiện lựa chọn chấm điểm ban đầu cho mỗi môn học sẽ có vào Ngày 4 tháng 6 và sẽ đóng cửa vào Ngày 12 tháng 6.
  • Các học sinh tốt nghiệp cũng sẽ thực hiện lựa chọn điểm của các em trong những ngày 4-12 tháng 6.
  • Thêm thông tin sẽ được gửi trong hai tuần tới để chuẩn bị cho quá trình này và để đảm bảo rằng học sinh/gia đình có thông tin họ cần để làm các quyết định sáng suốt.
  • Những học sinh muốn xem lại các lựa chọn của các em và thay đổi các lựa chọn ban đầu của các em sẽ có thể làm điều đó bằng cách làm việc với giáo viên cố vấn của các em trong phương thức thay đổi điểm hiện tại.
  • Học sinh nhận được điểm cuối cùng của Chưa hoàn tất cho tam cá nguyệt sẽ có cơ hội để đạt điểm đậu trong chương trình hè và/hay thời gian phục hồi học tập. Lựa chọn điểm sẽ không được áp dụng cho đến khi Chưa hoàn tất được giải quyết.

Điểm Tiểu Học
Các điểm chữ sẽ không được chỉ định cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4. Tầm quan trọng là thu hút các học sinh với kinh nghiệm học tập và kết nối với càng nhiều học sinh càng tốt. Đối với các học sinh tiểu học, điểm chữ cuối cùng sẽ dựa trên mức trung bình của các chu kỳ chấm điểm thứ nhất, thứ hai và thứ ba.


Trường Hè

MCPS sẽ cung cấp những cơ hội học tập và phong phú cho các học sinh tiểu học và trung học qua các chương trình vùng, tại trường học và các chương trình toàn quận khác. Các chương trình này sẽ cung cấp giảng dạy trong các lĩnh vực chủ đề cốt lõi, cũng như các cơ hội phong phú và hỗ trợ tình cảm xã hội. Như trong những năm qua, MCPS cũng sẽ cung cấp các lớp học trên mạngcho tín chỉ trung học cấp III.

Chúng tôi không biết nếu chúng tôi có thể cung cấp kinh nghiệm trực tiếp cho học sinh hay không. Dựa trên các hạn chế của tiểu bang và quận về khoảng cách xã hội, quy mô nhóm và các biện pháp phòng ngừa và an toàn sức khỏe, chúng tôi sẽ làm quyết định về định dạng—khoảng cách, trực tiếp hay kết hợp của cả hai—trong vài tuần tới để các gia đình có thể làm kế hoạch cho phù hợp.

Các chương trình sẽ bắt đầu vào Tháng 6. Chi tiết về các chương trình có sẵn, ngày đăng ký và ngày bắt đầu cụ thể của chương trình sẽ được chia sẻ với các gia đình trong những tuần tới và được đăng trên trang mạng MCPS. Thêm thông tin cho nhân viên về cách nạp đơn xin cơ hội việc làm mùa hè sẽ được gửi vào tuần tới.


Lấy Lại Các Vật Liệu từ Trường Học

Quy trình kết thúc cuối năm đang tiến hành. Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, học sinh và gia đình của chúng tôi, quy trình này sẽ được giải trình tự trong những tuần tới và có thể kéo dài sau Ngày 15 tháng 6 (ngày học cuối cùng).  Phụ huynh sẽ nhận được thông báo từ trường học của quý vị với các chi tiết về ngày mà các gia đình có thể đến lấy các vật liệu cá nhân còn sót lại trong trường. Chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, quý vị sẽ không được phép vào trường học. Nhân viên mặc các thiết bị bảo vệ sẽ chuẩn bị các món đồ để đến lấy và các vật liệu sẽ được đặt ở lề đường để tránh sự đụng chạm khi đến lấy. Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi tiếp tục xem sự an toàn là ưu tiên trong quy trình này.


Các Phim Video Waymaking MCPS Hỗ Trợ Cố Gắng của MCPS để Khuyến Khích Tháng Nhận Thức Sức Khỏe Tinh Thần trong Tháng 5.

Các loạt phim video MCPS "Waymaking" có nhiều đoạn cho nhân viên và các học sinh khi các gia đình thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày. Chương trình được tổ chức bởi Dr. Christina Conolly, giám đốc dịch vụ tâm lý cho MCPS. Các chương trình nhấn mạnh một loạt các chủ đề, bao gồm:

 • Quản Lý Căng Thẳng và Lo Lắng trong Khoảng Cách Biệt Xã Hội
 • Quản Lý Căng Thẳng và Lo Lắng cho Học Sinh
 • Nhận Thức về Tự Tử
 • Học Tập Tình Cảm Xã Hội
 • Trung Tâm Khủng Hoảng Quận Montgomery - Montgomery County Crisis Center
 • Lưu Tâm
 • Mọi Dịch Vụ Ngăn Ngừa và Can Thiệp Khủng Hoảng Tâm Trí
 • Lạm Dụng Trẻ Em
 • Bạo Lực Gia Đình

Các chủ đề mới được thêm vào danh sách phát trên YouTube mỗi tuần. Có thể tìm thấy tất cả các tập phim "Waymaking"tại đây.


Nick Asante Được Chọn Là Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục

Nicholas Asante, một học sinh lớp 11 tại Richard Montgomery High School, đã được bầu làm Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) cho năm học 2020-2021. Kỳ hạn của Asante bắt đầu vào Ngày 1 tháng 7, 2020.

SMOB là một thành viên bỏ phiếu của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery. SMOB có thể bỏ phiếu về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể, vốn và ngân sách điều hành, và đóng cửa trường học, mở cửa lại và ranh giới. SMOB không thể bỏ phiếu về các hành động tiêu cực cá nhân. SMOB không được trả lương, nhưng nhận học bổng đại học $5,000, các giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh, và một tín chỉ xã hội học trình độ danh dự.
Asante sẽ thay thế Nate Tinbite, học sinh lớp 12 tại trường trung học John F. Kennedy, mà sẽ tốt nghiệp vào Tháng 6. Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng Student Member of the Board.


Cuộc Thi Vận Động #ThisIsWhy Youth PSA Dành cho Học Sinh

Montgomery County Recreation và Gandhi Brigade đã thông báo về Cuộc Thi Vận Động #ThisIsWhy Youth PSA Với những tác động của việc giữ khoảng cách xã hội mang tại hại cho thanh thiếu niên trên toàn quận, cuộc thi này cho phép tiếng nói của học sinh về chủ đề này. Bất chấp sự bất tiện và khó khăn của việc cách ly, và bởi vì họ hiểu tầm quan trọng và tác động mà họ đang tạo ra...#Đó là Tại sao các học sinh đã chọn #ở nhà #để được an toàn.

Cuộc Thi Vận Động #ThisIsWhy Youth PSA đã thêm vào chương trình năm nay Gandhi Youth Liên Hoan Truyền Thông Thanh Thiếu Niên và sẽ kéo dài đến Ngày 5 tháng 6. Thẻ tặng tiền mặt sẽ được trao cho người thắng thứ nhất và thứ hai cho mỗi thể loại (tiểu học, trung học cấp II, trung học cấp III và thanh niên). Cũng sẽ có một lựa chọn của MoCoRec trong tuần mà nhấn mạnh một video được nạp và nghệ sĩ sẽ nhận được thẻ tặng tiền mặt trị giá $20.


Buổi Hỏi và Trả lời với Phó Giám đốc McKnight và SMOB Nate Tinbite

Nate Tinbite, Thành viên Học sinh của Hội đồng Giáo dục, đã tổ chức một buổi Hỏi và Trả lời trực tiếp với Phó Giám đốc Monfia McKnight vào Ngày 20 tháng 5. Trong buổi họp, Dr. McKnight cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực liên tục của quận và trả lời các câu hỏi của học sinh trung học. Nếu quý vị bỏ lỡ dịp xem buổi họp, quý vị có thể xem tại đây.


Important Online Resources: