boy in mask at school

Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Đây là năm điều quan trọng quý vị cần biết về cuộc thảo luận của Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 23 Tháng 3 về kế hoạch mở cửa trường lại của MCPS và những gì sẽ đến:

 1. Hội đồng đã bỏ phiếu để tăng nhanh thời gian hiện tại cho việc trở lại trường của các nhóm học sinh. Học sinh trong Giai đoạn II Nhóm 2.1 và 2.2 sẽ bắt đầu trở lại trường học vào Ngày 19 tháng 4. Nhóm 2.2 lúc đầu dự kiến sẽ bắt đầu trở lại vào Ngày 26 tháng 4.

  Thời biểu Mới

  Giai đoạn II
  Nhóm 2.1(Ngày 19 Tháng 4)
  Nhóm 2.2 (Ngày 19 Tháng 4)
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 11
  • Lớp 7
  • Lớp 10
 2. Giữ an toàn trong kỳ nghỉ mùa xuân và thử nghiệm COVID-19. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) và các nhân viên y tế Quận Montgomery không khuyến khích việc du lịch ra khỏi tiểu bang trong thời kỳ nghỉ mùa xuân. Nếu gia đình đi du lịch, chúng tôi đặc biệt khuyến khích em học sinh được thử nghiệm COVID-19 trước khi em trở lại trường học. Để bảo đảm em có thời gian để được thử nghiệm, Ngày thứ Ba 6 tháng 4 bây giờ là một ngày học tập trực tuyến cho TẤT CẢ học sinh. Ngày thứ Tư 7 tháng 4 sẽ vẫn là một ngày học trực tuyến như đã định. Học sinh dự kiến trở lại vào Ngày 6 tháng 4 (Nhóm 1.2) sẽ trở lại trường học vào Ngày thứ Năm 8 tháng 4. Quý vị có thể được thử nghiệm COVID-19 từ nơi cung cấp dịch vụ y tế của mình hay miễn phí tại địa điểm thử nghiệm của quận. Yêu cầu thực hiện bước quan trọng này để giữ an toàn cho cộng đồng.
 3. Thử nghiệm tổng hợp COVID-19 cho học sinh và nhân viên tham gia trong học tập trực tiếp sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ mùa xuân. Việc thử nghiệm sẽ được khởi hành theo từng giai đoạn, với chương trình của chúng tôi bắt đầu tại các trường học vào Ngày thứ Năm 8 tháng 4. Một số trường khởi hành chương trình trước kỳ nghỉ mùa xuân; các cộng đồng trường học này đã được thông báo. Các thử nghiệm hàng tuần sẽ có sẵn cho tất cả học sinh và nhân viên mà hoàn thành mẫu đơn đồng ý bắt buộc. Mỗi miếng bông tự ngoáy mũi sẽ được đặt trong một ống chung cho lớp học hay nhóm đó và được gửi đến phòng thử nghiệm trung ương. Một chuyên gia y tế tận tâm sẽ giám sát và hỗ trợ việc tự ngoáy mũi của học sinh và sưu tập ở mỗi trường. Thử nghiệm tìm hiểu liệu có vi-rút gây ra COVID-19 trong mẫu tổng hợp đó hay không. Trường học sẽ nhận được kết quả trong vòng vài ngày làm việc và gia đình sẽ được thông báo về các bước tiếp theo nếu có trường hợp nhiễm trùng trong lớp học hay nhóm của con họ. Một đơn cho phép, có trong bảy ngôn ngữ, có tại trang mạng này. Nếu quý vị không hoàn tất mẫu đơn cho phép, con quý vị sẽ không tham gia việc thử nghiệm. Xem phim video này về năm điều quý vị cần biết về thử nghiệm COVID-19 tại các trường học. Ngoài ra, đồ đo nhiệt độ được gửi đến tất cả các trường MCPS và sẽ được gửi về nhà cùng với học sinh khi các em trở lại trường học. Các trường học sẽ nhận được đồ đo nhiệt độ trong hai tuần tới và sẽ thông báo cho gia đình khi họ đưa cho học sinh đem về nhà. 
 4. MCPS đang kế hoạch nhiều chương trình mùa hè cho các học sinh tiểu học, trung học cấp II và cấp III. Các chương trình sẽ giúp giải quyết việc mất thời gian học tập, tập trung vào môn toán, đọc và viết, các môn tự chọn và chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo. Các trường tiểu học và trung học cấp II sẽ cung cấp các chương trình bao gồm môn toán, đọc và viết và các môn đặc biệt/tự chọn. Ở cấp trung học cấp III, sẽ có nhiều cơ hội để thu nhận tín chỉ trong tất cả các môn học cần thiết để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lặp lại và tín chỉ gốc, cũng như các lựa chọn không tín chỉ ở các trường địa phương. Chương trình sẽ:
  • Được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh, với chuyên chở
  • Được cung cấp tại tất cả các trường/nhóm trường địa phương
  • Có các lựa chọn hoàn toàn trực tuyến và trực tiếp*

  Ghi danh sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 3 tháng 5. Các chương trình trung học cấp III sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 28 tháng 6 và các chương trình tiểu học và trung học cấp II sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Ba 6 Tháng 7. Thêm thông tin có tại đây.

 5. Bảng điều khiển MCPS COVID-19 sẽ giúp cộng đồng theo dõi các chỉ số sức khỏe chủ yếu và các trường hợp dương tính trong các cộng đồng trường học. Tất cả các thư thông báo của trường được đăng trên trang này. Bảng điều khiển sẽ được cập nhật để trình bày số lượng tích lũy các trường hợp dương tính được báo cáo cho học sinh và nhân viên. Những cập nhật sẽ có vào đầu tháng 4. MCPS cũng đang tìm hiểu tác động của hướng dẫn được cập nhật về giữ khoảng cách xa trong lớp học do CDC cung cấp. Thêm thông tin sẽ được chia sẻ với Hội đồng Giáo dục trong cuộc họp sắp đến.

Chúng tôi mong được chào đón các nhóm học sinh kế tiếp trở lại trường học sau kỳ nghỉ. Chúng tôi xin chúc quý vị một kỳ nghỉ mùa xuân an toàn và thanh tịnh.


Nguồn Thông TinEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools